Hlavní obsah

Policisté se mají naučit bojovat s mafií od kolegů na Balkáně

10. 8. 2011, 18:07 – Praha
Novinky, jim

Zakladatel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, nynější ministr vnitra Jan Kubice (nestr.) prošel u vlády se svou strategií boje proti organizovanému zločinu, která má v letech 2011 až 2014 posílit policii ve válce s mafií. Kromě jiného by měla začít čerpat zkušenosti od kolegů ze západního Balkánu a vycvičit se v oblasti hospodářské, počítačové a informační kriminality.

Foto: Petr Hloušek, Právo

Ministr vnitra Jan Kubice

Článek

„Organizovaný zločin představuje v současné době nejzávažnější nevojenskou hrozbu pro českou společnost. Zločinecké skupiny podrývají společenské uspořádání, narušují stabilitu ekonomiky, podkopávají demokratické struktury, a v konečné fázi tak způsobují zánik právního státu. Boj proti organizovanému zločinu a jeho doprovodným jevům je proto prioritou národně-bezpečnostní politiky,“ informoval Kubiceho mluvčí Pavel Novák.

Nová strategie navazuje na další koncepce například v oblasti boje proti korupci, protidrogové politiky nebo protiteroristického tažení. Strategie zaznamenala od roku 2009 značný vývoj, který však nebyl vždy „ku prospěchu věci“, uvedl bez dalšího Novák.

Podle koncepce by se měli elitní detektivové v první řadě zaměřit na zmapování organizovaného zločinu na území ČR a vyhodnotit současnou situaci. Dalším bodem je rozvoj mezinárodní spolupráce, v jehož rámci by se měli policejní experti zapojit do aktivit EU a zahájit spolupráci s vybranými zahraničními partnery. Koncepce zmiňuje obzvláště nutnost vypracovat program spolupráce se státy západního Balkánu.

Sofistikovaný zločin vyžaduje vyšší specializace

Zároveň by se měl posílit princip spolupráce mezi jednotlivými policejními útvary a dalšími složkami státního aparátu například BIS, což by mělo vést ke kvalitnější výměně informací mezi nimi a snazší spolupráci. V budoucnu by se měly společné vyšetřovací týmy formovat snáze, jejich účinnost například potvrdil případ brněnské policejní mafie, kterou se podařilo odhalit na základě spolupráce ÚOOZ a policejní inspekce.

Strategie se spoléhá i na legislativní úpravy, které mají mafiány připravit o výnosy z trestné činnosti.

V neposlední řadě ale budou muset sami policisté, ale i další orgány činné v trestním řízení zdokonalit své schopnosti v honbě po mafiánech. Koncepce hovoří o prohlubování specializace a zvyšování profesních kompetencí, se zaměřením na hospodářskou kriminalitu a počítačovou a informační kriminalitu.

Reklama

Související témata:

Výběr článků