Hlavní obsah

Poctivě třídíme odpad, ale není ho kam dávat. Barevné popelnice jsou neustále přeplněné

10. 1. 2018, 8:08 – Praha
Novinky, Kristýna Léblová

Mimo sběrné nádoby na směsný komunální odpad, kterých je v hlavním městě přibližně 118 tisíc, je na území Prahy rozmístěno cca 18 tisíc sběrných nádob na využitelné složky odpadů, kterými jsou papír, sklo (barevné a čiré), plasty, nápojový karton a kovové obaly. Přesto je ale metropole zahlcená odpadem. Lidé si stěžují hlavně na sociálních sítích, že se do barevných popelnic už nic nevejde a nepořádek se hromadí kolem.

Poctivě třídíme odpad, ale není ho kam dávat. Barevné popelnice jsou neustále přeplněnéVideo: Novinky

 
Článek

V tu chvíli všichni ukazují prstem na popeláře - tj. Pražské služby, že nestíhají nebo že vyvážejí málo. Jenže si to lidé říkají buď mezi sebou, nebo na sociálních sítích.

„Ta četnost je velice různorodá. Může to být například jednou za šest týdnů, ale třeba i sedmkrát týdně. Je to dle komodity, například velice exponované komodity jako plast, papír, tak tam je to samozřejmě vícekrát než například u skla či kovových obalů,“ vysvětlil Novinkám mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Foto: Novinky

V metropoli je 18 tisíc barevných popelnic.

Zneužití popelnice

Velmi často se prý také stává, že do popelnice hází odpad nepovolaní lidé.

„Popelnice mohou být zneužívány živnostenským odpadem, protože ty popelnice na tříděný odpad jsou určeny primárně občanům Prahy. Každý živnostník by měl mít svoji vlastní popelnici na jakoukoliv komoditu,“ vysvětlil Mana a dodal, že nádoby na odpad bývají také přeplněné z důvodu neznalosti či nedbalosti občanů, kteří do nich házejí nevhodné odpadky.

„Druhou věcí je, že lidé do těchto popelnic neodkládají správné odpady, případně neodkládají v úplně ideálním stavu. Například velká papírová krabice by se měla natrhat na menší kousky tak, aby tam bylo více prostoru.“

Pro směsný či tříděný odpad jsou příslušné svozové plány a ty se podle Many striktně dodržují. „Pracujeme tak, jak je nám smluvně dáno. Neplatí to jen pro nás, ale i pro ostatní svozové společnosti v Praze,“ tvrdí mluvčí Pražských služeb.

Odbor životního prostředí

„Co se tedy týká samotné četnosti i počtu nádob, tak toto čistě spadá do sekce Úřadu městských částí 1-57. Není to věcí svozových společností, svozové společnosti pouze sváží odpad,“ zdůraznil Mana.

Pokud jsou tedy ve vašem okolí přeplněné nádoby na tříděný odpad, neviňte popeláře, ale stěžujte si na Odboru životního prostředí konkrétní městské části, která bere v patrnost místa, jež potřebují navýšit svoz či počet nádob.

„Pokud jsou nádoby dlouhodobě přeplněné, provádíme monitoring a následně Odbor životního prostředí v součinnosti s Pražskými službami zvyšuje četnost vývozu. Stanoviště jsou pravidelně kontrolována a četnosti upravovány jak směrem nahoru, tak i dolů v případě nevyužití kapacity,” řekla Novinkám mluvčí městské části Praha 1 Veronika Blažková s tím, že stížností jim dorazí asi pět ročně. Výtky na sociálních sítích tedy nepadají příliš na úrodnou půdu.

Úklid okolí

Kolem nádob na tříděný odpad by měl být také zajištěn úklid. Četnost úklidu je opět nastavena dle tříděných komodit, a to v rozsahu minimálně 2x týdně až po maximální frekvenci 7x týdně (5x denně, např. v centrálních a turisticky exponovaných částech Prahy).

Foto: Novinky

Odpadky se povalují kolem popelnic.

Úklid musí být zajišťován v okruhu tří metrů od místa stání nádob, z toho dva metry všemi směry musí být prostor zameten. Je ale nutné zdůraznit, že tento úklid je zajišťován na základě jiných svozových plánů a jinými vozidly než těmi, kterými je zajišťován pravidelný svoz nádob.

Pravidelný svoz a úklid těchto míst je plně hrazen z rozpočtu města. Např. v roce 2016 činily náklady na zajištění svozu a úklidu celkem 365 mil. Kč. Z toho náklady na zajišťování čistoty v okolí popelnic se ročně blíží částce 50 mil. Kč. Ročně se v rámci úklidu v Praze odstraní cca 7 000 tun odpadu.

Reklama

Výběr článků