Hlavní obsah

Pedagogické fakultě v Plzni hrozí zákaz přijímaček pro většinu oborů

18. 2. 2016, 15:16 – Plzeň
Právo, Ivan Blažek

Nebudete moci nabírat nové studenty. Tato hrozba visí nad naprostou většinu studijních oborů pedagogické fakulty plzeňské Západočeské univerzity. Podle Akreditační komise má fakulta řadu problémů. Výtky se týkají jak celkové koncepce pedagogicko-psychologické přípravy učitelů, tak otázek kolem počtů i odbornosti zaměstnanců fakulty a garantů jednotlivých oborů.

Článek

„Koncepci mohou přepracovat, aby odpovídala standardům učitelského vzdělávání,“ sdělil Jiří Smrčka, tajemník Akreditační komise. „Pokud jde o personální situaci, buď se jí podaří napravit, což není tak jednoduché, nebo se to napravit nepodaří a akreditace bude omezená,“ upozornil Smrčka.

Děkan fakulty Miroslav Randa řekl Právu: „Studenti, včetně těch, kteří letos nastoupí do prvního ročníku, dostudují, to je garantované.“ Možnost, že by škola už příští rok nemohla v celé řadě případů vypisovat přijímací řízení, si nepřipouští. „Katastrofický scénář nepovažuji za reálnou variantu. Nedostatky odstraníme,“ uvedl Randa.

Rozhodne ministerstvo        

Škole, která má kolem dvou tisíc studentů, vyprší stávající akreditace ke konci letošního února, požádala tedy o jejich obnovu. Z více než padesáti oborů avšak prošel bez problémů pouze jediný. V pětačtyřiceti případech, jde hlavně o studia zaměřená na přípravu nových středoškolských učitelů, sice fakulta získala akreditaci na další čtyři roky, jenže se zmíněným omezením -  komise doporučuje už nepřijímat nové studenty. Dva obory zaměřené na historii akreditaci neobdržely vůbec. Velmi žádané obory - učitelství pro mateřské školy a pro 1. stupeň základních škol - akreditaci dostaly, ale fakulta ještě musí doložit, jak budou personálně zabezpečené.

„Jde o návrh, který jsme předali ministerstvu školství,“ vysvětlil Smrčka. Ministerstvo nyní se školou zahájí příslušné řízení. „To může skončit rozhodnutím, že fakulta nebude moci přijímat nové uchazeče ke studiu všech studijních programů zaměřených na druhý stupeň základních škol a na střední školy,“ doplnil Smrčka.

Spis měl 3978 stran

Ministerstvo by mělo rozhodnout do 120 dnů, fakulta však chce do měsíce doložit, že situace není tak zlá, aby mohla komise už na svém příštím dubnovém zasedání svůj názor přehodnotit.

Například u oboru „Učitelství matematiky pro základní školy“ akreditační zpráva fakultě mimo jiné vytýká: „Garant studijního oboru nemá odpovídající odbornou a publikační činnost. Personální zabezpečení neodpovídá standardům Akreditační komise, z povinných předmětů je pouze jeden vyučován habilitovaným vyučujícím.“

Podle děkana se personální situace na fakultě řeší už delší dobu a z většiny je v pořádku. „Jenže akreditační spis měl 3978 stran - je to velmi rozsáhlý materiál, některé provázanosti z něj nejsou na první pohled patrné,“ upozornil Randa. Habilitace příslušných pracovníků je podle něj dlouhodobá záležitost. „Ten proces běží, ještě ale neskončil,“ dodal Randa.

Reklama

Výběr článků