Hlavní obsah

Nový překlad bible vyvolal v Česku kritiku biskupů

13. 4. 2009, 18:09

Čeští a moravští biskupové kritizují nový český překlad bible nazvaný Bible Překlad 21. století, zkráceně Bible21, který vyšel před Velikonocemi. Upozorňují na nepřesnosti v překladu, jeho rozkolísanost i skutečnost, že Bible21 prý nerespektuje bibli pro katolické křesťany, ani stávající liturgickou terminologii.

Foto: Zbyněk Stanislav, ČTK

Nový překlad bible do současného českého jazyka byl 1. dubna na tiskové konferenci v Praze představen médiím.

Článek

Nový překlad bible podle stanoviska České biskupské konference (ČBK) katolická církev neschvaluje. Biskupové také poukazují na přepjaté ambice překladatelů, které jsou podporovány reklamní kampaní.

Jestliže má být podle biskupů brán podtitul Překlad 21. století vážně, měl by svou aktuální češtinou 'vystačit' třem generacím. Pokud stále využívaný Český ekumenický překlad (ČEP) už po jedné generaci, vzhledem k rychle se měnícímu jazyku, "zřejmě zastaral", pak to podle biskupů svědčí o značně přepjatých ambicích překladatelů. ČEP byl vydán v 70. letech 20. století.

"Zdá se však, že věc je prostší: toto označení zřejmě není ničím víc než běžně nabubřelou reklamní upoutávkou," uvádí se ve stanovisku ČBK, které zveřejnila na internetových stránkách http://tisk.cirkev.cz. Stanovisko vypracovala na základě závěrů biblistů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Zda bude nový překlad využitelný po celé století, se ukáže až v roce 2099, poznamenávají biskupové.

Chybí celé knihy, některé texty jsou zkráceny

"Když tuto bibli otevře katolický křesťan, zjistí, že to není celá jeho bible. Chybí tu sedm starozákonních knih a některé další jsou tu předkládány v kratší verzi, než jak je známe v takzvaném širším kánonu," upozorňuje ČBK. Katoličtí křesťané mají podle ČBK právo na to, aby byla respektována jejich víra v boží slovo. Připomínají kompromisní vydání ekumenického překladu.

V předmluvě k Bibli21 se vydavatelé hlásí k odkazu Bible kralické a za průlom moderního přístupu považují Český ekumenický překlad. Znalcům překladů bible do češtiny tu podle biskupů ale chybí přinejmenším zmínka o Bibli svatováclavské a překladech protestantské i katolické tradice.

Biskupům se také nelíbí, že vydavatelé Bible21 dávají čtenářům do rukou pouze biblický text, bez jakékoli pomoci k jeho četbě, kterou věřící v podobě výkladových poznámek používají.  

Snaha se cení 

Ve starozákonních poetických knihách je v prezentovaném překladu patrná snaha o zrýmování. Podle ČBK toho není možné vždy dosáhnout, a proto celek Bible21 působí nevyrovnaně a rozkolísaně. "Křečovitá snaha o rým místy připomíná spíše úsměvné 'veršotepectví' než seriózní překlad, který by alespoň zčásti vystihoval dramatickou sílu těchto básní," upozorňují biskupové.

Ve stanovisku uvádějí některé konkrétní nepřesnosti a podivují se nad novou soustavou zkratek biblických knih, kterou překladatelé Bible21 zavedli. Biskupové nicméně oceňují snahu převést dílo do češtiny blízké dnešnímu čtenáři.

"Především je ale třeba brát v úvahu, že mnohé biblické texty vznikaly jako texty bohoslužebné...Bible jako celek byla více méně po celou dobu své existence užívána prvořadě ve schválené formě k liturgickému předčítání," dodávají. Podle biskupů nelze bibli překládat jen jako literaturu, ale každý nový překlad prý musí respektovat stávající liturgickou terminologii, styl a dějinnou kontinuitu tohoto typu jazyka.  

Reklama

Související témata:

Výběr článků