Hlavní obsah

Ministerstvo kultury: Stavební záměr může poškodit hodnotu InterContinentalu

18. 6. 2020, 9:00 – Praha
Právo, trj

Ministerstvo kultury stále zkoumá, zda prohlásí unikátní pražský hotel InterContinental za kulturní památku. Jeho vlastník se přitom nevzdal plánů na odmítanou novostavbu na sousedním náměstí Miloše Formana. Podle názoru ministerstva by to mohlo vést k narušení památkových hodnot, jimiž se zabývá.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Hotel InterContinental v pražské Pařížské ulici

Článek

Jak Právu sdělila Ivana Awwadová, podle zákona o památkové péči má vlastník nemovitosti, u níž běží řízení o kulturní památce, povinnost chránit ji před poškozením, zničením nebo odcizením.

„Zatím blíže nespecifikovaný stavební záměr vlastníka hotelu InterContinental pochopitelně může mít za následek ohrožení nebo poškození památkových hodnot, pro které by se hotel InterContinental mohl stát kulturní památkou, a to včetně okolních ploch,“ uvedla Awwadová.

Hotel Intercontinental se může stát kulturní památkou

Domácí

Pokud by investor požádal stavební úřad Prahy 1 o územní, či dokonce stavební rozhodnutí, řízení by běžet nemělo. Stavební úřad by měl případné řízení přerušit, dokud ministerstvo kultury nerozhodne.

Památková rezervace

Hotel InterContinental z přelomu 60. a 70. let zatím chrání pouze režim Pražské památkové rezervace. V takovém případě je podle ministerstva režim pro posuzování intenzity stavebního zásahu jiný, patrně mírnější než u kulturních památek.

Na kulturní památku nebyl navržen jen samotný hotel, ale i o jeho okolí, zejména Formanovo náměstí, o individuální památkovou ochranu pro celý soubor nemovitostí požádal už v roce 2015 Národní památkový ústav. Řízení se rozeběhlo až nyní, podle ministerstva díky novým vědeckým poznatkům o kvalitách díla.

Investor, společnost R2G, Právu sdělil, že žádné vyjádření ministerstva kultury k problematickému záměru novostavby k dispozici nemá.

K diskusi je návrh nového objektu na rohu Pařížské a Bílkovy ulice
Petr Hlaváček, náměstek primátora

„Aktuální jediné platné stanovisko ministerstva kultury z roku 2016 je soubor nemovitostí hotelu InterContinental kulturní památkou neprohlašovat. K tomuto závěru dospěla odborná komise ministerstva kultury složená z nezávislých odborníků,“ reagoval na otázku Práva Jakub Dyba za vlastníky hotelu ze společnosti R2G. Jiné stanovisko podle něho zatím ministerstvo kultury nevydalo.

K ohrožení památkových hodnot se investor nevyjádřil. Dyba Právu poslal stanovisko investorů, podle nichž se proti „úpravám a revitalizaci dnes zanedbaného okolí hotelu“ staví jen „úzká zájmová skupina osob, které vlastní byty s okny na roh Bílkovy a Pařížské ulice“.

Město lavíruje

Přitom na pražském magistrátu leží již dva roky petice, podepsaná dvěma tisíci Pražany, která protestuje proti plánům na zastavění piazzetty a žádá její zachování či přeměnu v zelenou plochu. Stejný názor zastává např. i významný historik architektury profesor Rostislav Švácha.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Hotel InterContinental v pražské Pařížské ulici

Hlavní město zatím lavíruje. „K diskusi je návrh nového objektu na rohu Pařížské a Bílkovy ulice. Zde se domnívám, že by bylo vhodné námět prověřit veřejnou soutěží. Dopředu bych ale jeho existenci nevylučoval,“ reagoval na otázku Práva primátorův náměstek Petr Hlaváček (Spojené síly, za TOP 09).

Podle Hlaváčka se brutalistický hotel nejprve vnímal jako cizorodý prvek, ale názor na jeho architektonické i urbanistické kvality se změnil. „Je to zajímavý posun a jistě by si zasloužil hodnocení ve vztahu k současným diskutovaným záměrům,“ uvedl náměstek. Přivítal plánovanou úpravu dopravního režimu na náměstí Miloše Formana. „Střecha garáží je v návrhu snížena na úroveň náměstí, což náměstí zpřístupňuje,“ dodal.

Hrozí znehodnocení jedinečného areálu v srdci Starého Města, varuje významný architekt

Domácí

Starosta Prahy 1 Petr Hejma (My, co tady žijeme, STAN) čeká, až ho investor se svými plány podrobně seznámí. „Pokud jde o tu stavbu, která má být na piazzettě Miloše Formana, přesně ani nevíme, jaká je její podoba, jaká je její hmota. Viděli jsme pouze nějaké hmotové ideje, ale to nepokládám za hotový záměr,“ řekl Právu Hejma. Předpokládá veřejnou a odbornou diskusi o věci, „která budí vášně a emoce“, vítal by ale revitalizaci celého prostoru.

Správní řízení o kulturní památce není uzavřeno. „Ministerstvo kultury obdrželo stanoviska, kterými se musí zabývat a zjistit, zda skutečně celý ten soubor, který se skládá ze tří pozemků (budovy, podzemních garáží a zahrady), je tak významný a splňuje podmínky, aby mohl být za kulturní památku prohlášen,“ doplnila Awwadová.

Reklama

Související články

Výběr článků