Hlavní obsah

Milostivé léto vrcholí, dlužníkům se krátí termíny

5. 11. 2022, 15:30

Takzvané milostivé léto, v jehož rámci se mohou lidé za výhodnějších podmínek zbavit některých exekucí, skončí sice 30. listopadu, avšak dlužníci, kteří ho chtějí využít a doposud v tom nepodnikli žádné kroky, už mají jen necelé dva týdny na to, aby začali s vyřizováním. Jinak šanci zbavit se exekuce ztratí.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL), spoluautor zákonů k milostivému létu

Článek

Dlužníci musejí v rámci akce splatit základní dluh, tzv. jistinu, a zaplatit odměnu exekutorovi 1815 korun včetně daně z přidané hodnoty. Zbývající poplatky, dluhy a penále jim budou odpuštěny. Dlužník musí soudnímu exekutorovi včas písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle právní úpravy milostivého léta.

O informaci, jaká je výše jistiny a na který účet je nutné peníze zaslat, by se ale lidé v exekuci měli zeptat exekutora. Ten má přitom na odpověď 15 kalendářních dnů.

„Pokud tedy dlužníci chtějí mít jistotu, že skutečně všechno řádně stihnou, to znamená, že budou mít od exekutora údaj o výši dlužné jistiny, tak by ho měli o informace požádat nejpozději do 14. listopadu,“ řekl Právu poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL), spoluautor zákonů k milostivému létu.

„Pokud se exekutor bude chovat slušně, tak když se někdo dotáže třeba 16. listopadu, pak by pro něj neměl být problém příslušnou informaci v řádu několika dnů zaslat,“ míní poslanec. Spoléhat se ale na to nelze.

„Jinak samozřejmě stačí uhradit na účet příslušného exekutora do 30. listopadu dlužnou částku včetně odměny pro něj,“ upřesnil Výborný. „To musí mít exekutor na účtu a zároveň s tím informaci, že peníze byly zaslány v rámci milostivého léta,“ dodal.

Pokud člověk požádá o informace exekutora včas a on mu v termínu neodpoví, prodlužuje se o dobu prodlení termín na zaplacení peněz i po 30. listopadu.

„Je to proto, že když se konalo milostivé léto poprvé na přelomu roku, tak menší část exekutorů odpovídala pozdě nebo neodpověděla vůbec, a dlužníci tak mohli šanci na splacení exekuce zmeškat,“ podotkl poslanec Patrik Nacher (ANO), který termínovou změnu prosadil.

Milostivé léto se vztahuje pouze na exekuce zahájené před loňským 28. říjnem. Týká se přitom řízení u státních, krajských a obecních úřadů a u firem, jejichž vlastníky či spoluvlastníky tyto úřady jsou.

Je tedy možné se zbavit závazků vůči dopravním podnikům, technickým službám, veřejným nemocnicím, některým energetickým podnikům, zdravotní pojišťovně, obcím za nájem v obecních bytech nebo dluhů z nezaplacených konce­sionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu.

Jak zjistit exekutora

Exekuce musí vymáhat soudní exekutor, nikoli celní či finanční správa nebo správa sociálního zabezpečení. Jméno soudního exekutora je možné najít v některém z dokumentů o exekuci. Může to být pověření exekutora, exekuční příkaz nebo výzva exekutora.

K orientaci v exekutorském úřadu lze využít první trojčíslí ve spisové značce – XXX EX 123/2021 (k nalezení v exekučním příkazu) – a porovnat ho se seznamem www.ekcr.cz.

Pokud si není člověk jist, je možné se podívat do Centrální evidence exekucí na webové adrese www.ceecr.cze nebo na kontaktních místech Czech Point, například na poště.

Jak v centrální evidenci, tak na poště si lze i zjistit, zda a jaké exekuce jsou na dotyčnou osobu vedeny. Dotazy v centrální evidenci jsou zpoplatněny. Se žádostí o radu lze využít i helplinku Člověk v tísni 770 600 800.

Reklama

Výběr článků