Hlavní obsah

Libeňský most má mít nové rampy

13. 9. 2020, 5:49
Právo, trj

Sjezdové a nájezdové rampy na Rohanský ostrov mají být po rekonstrukci Libeňského mostu zcela nové. Uvádí to nová dopravněarchitektonická studie libeňského soumostí, kterou měl v úterý na programu magistrátní výbor dopravy.

Foto: Vizualizace Petr Tej

Libeňské soumostí. Na klenbový most přes Vltavu navazuje tzv. inundační most.

Článek

Z dokumentu, který vypracovali architekti Petr Tej, Marek Blank a dopravní urbanista Tomáš Cach, plyne, že nový má být i inundační most nad Rohanským ostrovem. Jde o součást soumostí, jež má rámovou konstrukci. Jejich stav je horší než u kleneb nikdy neopravovaného díla. Oprava by se tak týkala především mostu s klenbami nad Vltavou, navazující rámové konstrukce by se budovaly znovu, vše podle dokumentace původního autora z 20. let 20. století, architekta Pavla Janáka.

Autoři studie zkoumali, zda nové rampy na Rohanský ostrov zhorší průtok případné povodně. Došli k závěru, že překážet vodě by neměly. „Výstavba pozvolné rampy, kterou navrhuje nové řešení rekonstrukce zpracované arch. Petrem Tejem a kol., vyvolá jen velmi lokální vzdutí při jejím obtékání v bezprostředním okolí, které však bude plně kompenzováno otevřením stávající robustní blokové opěry,“ stojí ve studii.

Ta také předpokládá zachování bezmotorové dopravy mezi oběma vltavskými břehy při rekonstrukci Libeňského mostu. Architekti Tej a Blank jsou také autory vítězného návrhu lávky mezi Holešovicemi a Karlínem přes ostrov Štvanice, kterou chce město začít stavět příští rok.

Reklama

Související témata:

Výběr článků