Hlavní obsah

Komunální volby: jakými způsoby lze vybírat mezi kandidáty

5. 10. 2018, 10:48 • Aktualizováno 5. 10. 2018, 11:00

Lidé v pátek a v sobotu rozhodnou o novém složení zastupitelstev obcí a třetiny senátu. Komunální volby se způsobem hlasování liší od jiných volebních klání možností hlasovat i pro kandidáty napříč stranami.

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky

Volební lístky do komunálních voleb

Článek

V komunálních volbách má každý volič tolik hlasů, jaký je počet členů zastupitelstva obce, v níž volí. Počet se dozví v záhlaví volebního lístku a obvykle jde i o maximální počet kandidátů, které jednotlivé strany do voleb vysílají.

Na rozdíl od sněmovních voleb voliči své preference neudělují kroužkováním, ale křížkem.

Mohou jím označit jednu stranu a v takovém případě dostanou hlas všichni kandidáti v pořadí uvedeném na hlasovacím lístku.

Další možností je označit křížkem jednotlivé kandidáty z různých stran. Lze označit maximálně tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva se volí.

Lze kombinovat i oba způsoby, kdy volič označí stranu i jednotlivé kandidáty z dalších stran. Ti pak dostanou hlasy, přičemž zbývající hlasy dostává tolik kandidátů označené strany, kolik jich zbývá do počtu členů zastupitelstva.

Kolik hlasů mají lidé při hlasování o složení zastupitelstev statutárních měst
Praha65
Brno55
České Budějovice45
Hradec Králové37
Jihlava37
Karlovy vary35
Liberec39
Olomouc45
Ostrava55
Pardubice39
Plzeň47
Ústí nad Labem37
Zlín41

Pokud volič nezaškrtne žádnou stranu ani kandidáta, je jeho volební lístek neplatný. Stejný případ nastává v okamžiku, kdy by volič označil více kandidátů, než je počet zastupitelů, nebo více stran.

Pokud ale volič označí kandidátů méně, než jaký je počet zastupitelů, lístek je platný a počítají se pouze označení kandidáti, zbytek propadá.

Dva lístky v jedné obálce

Ve městech, která mají územní členění, lidé volí do zastupitelstva obvodu či městské části i do statutárního zastupitelstva. V Praze a dalších větších městech tak lidé mohou hlasovat o složení magistrátu a radnic městských částí. Na obojí je zvláštní hlasovací lístek.

Oba lístky dávají společně do jedné úřední obálky, kterou obdrží ve volební místnosti.

Zhruba třetina lidí může po oba dny hlasovat i o složení třetiny Senátu. Volební lístek se jménem vybraného kandidáta v takovém případě vloží do jiné úřední obálky.

Foto: Milan Malíček, Právo

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat obecní úřad, respektive svoji okrskovou volební komisi o zajištění přenosné volební schránky.

Podmínkou hlasování je předložení občanského průkazu či cestovního pasu.

Volební místnosti budou v pátek otevřeny od 14 do 22 hodin. V sobotu od 8 do 14 hodin.

Reklama

Související témata:

Výběr článků