Hlavní obsah

Komentuje hejtman Ústeckého kraje

1. 11. 2004, 9:02 – ÚSTÍ NAD LABEM
Novinky, Vojtěch Krump, odbor kancelář hejtmana Ústeckého kraje

V těchto dnech se uzavírá historicky první volební období Ústeckého kraje. Zároveň s tím přichází pochopitelně také bilancování a zhodnocení toho, co se za uplynulé čtyři roky v kraji změnilo. "První čtyři roky života kraje byly náročné a rozhodně nám naši pozici nikdo neulehčoval. Myslím, že se práce kraje se dá jednoznačně označit za úspěšnou a přínosnou. V praxi se ukázalo, že se dokážeme postarat o fungování věcí v regionu lépe než centrální vláda," řekl hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc (ODS).

Foto: Jiří Smutný
Článek

Jako hlavní prioritu si krajští zastupitelé hned v počátku svého působení stanovili celkové hospodářské oživení regionu a boj s vysokou nezaměstnaností. "Myslím, že v této oblasti jsou za námi vidět konkrétní výsledky - problém je v tom, že řešení takových komplexních problému je vždy během na dlouhou trať a mnoho práce ještě není dokončeno. Navíc ne všechny potřebné páky má v ruce kraj," uvedl hejtman.

Přesto se zástupcům kraje podařilo nastartovat mnoho procesů, které jsou pro celkové oživení kraje klíčové. Pod vedením kraje například úspěšně probíhá u Žatce přeměna bývalého vojenského letiště na strategickou průmyslovou zónu, kde by mělo v budoucnu najít práci na deset tisíc lidí. Bohužel rychlejší rozvoj kraje do značné míry zpozdila povodeň, která ho zasáhla v srpnu 2002.

"Velká voda byla pro novou krajskou samosprávu bezesporu velkou zkouškou. Musím říct, že mnoho věcí jsme se v té době učili takříkajíc za pochodu a situace byla velmi náročná. Přesto si ale troufám tvrdit, že jsme ji zvládli a udělali jsme pro občany postižené velkou vodou maximum," řekl hejtman Jiří Šulc. Povodeň způsobila v kraji škody na bezmála 12 miliard korun.

Problémem, který v uplynulém volebním období vyžadoval velkou pozornost představitelů kraje, byly bezesporu příspěvkové organizace. Ty stát na kraj převedl po zániku okresních úřadů v roce 2002. "Stát nám tyto organizace předal ať jsme je chtěli, či nechtěli. Finanční situace některých z nich byla kritická, například vnitřní zadluženost zdravotnických zařízení dosahovala bezmála jedné miliardy korun. Největším úkolem rady a zastupitelstva proto zpočátku bylo stabilizovat tyto organizace a zastavit nebo alespoň zbrzdit jejich další zadlužování," uvedl Jiří Šulc.

Celkové hospodaření Ústeckého kraje za první volební období je možné hodnotit jako vyrovnané. Krajští zastupitelé sice na sklonku loňského roku zvažovali možnost, že by si kraj vzal úvěr, ovšem nakonec nebylo nutné k tomuto kroku přistoupit. "Jsem velmi rád, že kraj není na sklonku prvního volebního období zadlužen. Jeho financování však stále není uspokojivě vyřešeno, vláda a parlament nedokázaly přijmout zákon o rozpočtovém určení daní. Doufám, že v příštím volebním období už bude situace lepší a samospráva bude moci se svými prostředky hospodařit svobodně," uzavírá hejtman Jiří Šulc.

Reklama

Související články

Ústecký kraj

15. 10. 2004, 15:11

Ústecký kraj je vymezen územím okresů Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem.

Výběr článků