Hlavní obsah

Jděte i po koloběžkách, vybíráte málo pokut! Strážníci z centra Prahy dostali kartáč

27. 7. 2017, 15:43
Právo, Novinky, bja, jap

Trochu jako výhrůžka zní interní doporučení ředitele městské policie pro Prahu 1 Miroslava Stejskala pro jeho podřízené. V něm shrnuje, že počet řešených přestupků za první pololetí letošního roku je poloviční ve srovnání s loňským prvním pololetím. Z čehož vyvodí důsledky, které si pak prý každý ponese individuálně. Strážníci by se také od 1. srpna měli věnovat i přestupkům, které lidé spáchají při jízdě na kole či na koloběžce.

Foto: asompcr.cz

Ředitel Městské policie pro Prahu 1 Miroslav Stejskal

Článek

Dopis se začal šířit na sociálních sítích jako lavina. Jeho pravost potvrdil v tiskovém prohlášení sám Stejskal. Podle informací Novinek obdrželi dopis od vedení strážníci na Praze 1 a museli podepsat, že ho četli.

V interním doporučení Stejskal nejdřív shrnuje, že klesl počet řešených a zjištěných přestupků ve veřejném pořádku v letošním roce o polovinu, tedy o více než pět tisíc. „Klesli jsme ve všech oblastech činnosti, tedy i v počtu řešených dopravních přestupků a s tím spojenému ukládání sankcí. Důsledky si samozřejmě ponese každý z Vás individuálně podle toho, jaký stav jsme u konkrétního strážníka zjistili,“ je uvedeno v doporučení pro strážníky z Prahy 1.

Stejskal také upozorňuje své podřízené, že jsou povinni svoji práci vykonávat řádně. Protože „procházet se nečinně po městě mohou ve svém osobním volnu“.

„Každý strážník, který obdrží upozornění na špatnou pracovní činnost, bude mít jeden měsíc na nápravu, a pokud se situace nezmění, přijmu přiměřená opatření vůči uvedenému strážníkovi,“ píše se dále v dopise.

Pojďme pokutovat cyklisty a lidi na koloběžkách

Následuje řešení, jak klesající počet přestupků řešit. Od 1. srpna budou strážníci vykazovat do činnosti s hlásnou povinností veškeré řešené přestupky spáchané jízdou na jízdním kole, případně koloběžce, po chodníku, v protisměru a na dalších místech, kde je taková jízda zakázána. Dozorčí služby pak mají podle dopisu Stejskalovi posílat informaci o počtu řešených přestupků.

Zřizovatelem je Městská část Praha 1. Její starosta Oldřich Lomecký (TOP 09) s pokynem, který mu Právo zaslalo, souhlasí.

„Máme zvýšený počet stížností na jízdy, zejména koloběžek, po chodnících. Patrně pokud tomu městská policie nevěnovala dostatek pozornosti, tak nevidím nic špatného na tom, že pan ředitel upozorňuje strážníky, aby se tomu více věnovali,“ řekl Lomecký.

Lomecký přiznal, že doporučení bude pravděpodobně reakcí na zasedání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, kde se konflikty na ulicích plynoucí z jízdy koloběžek po chodníku probíraly. „Jestli na to pan ředitel zareagoval tímto dopisem, tak to vidím, že je to naprosto v souladu s tím, co se tam probíralo,“ uvedl Lomecký.

Stejskal: Je to logické

Stejskal své doporučení pro zaměstnance posléze vysvětlil tím, že na základě svého pozorování v nočních i denních hodinách viděl, že v Praze nedochází k poklesu protiprávního jednání, ačkoli počet udělených přestupků klesl. Dopisem chtěl upozornit zaměstnance na jejich povinnosti. Vadí mu také, že jeden strážník vyřeší hodně přestupků a jiný málo.

„Strážníci nebyli nikdy úkolováni v tom smyslu, aby za každou cenu ukládali finanční pokuty, případně pokuty v nějaké výši,” uvedl Stejskal s tím, že je to vždy na uvážení konkrétního strážníka.

Jeho výzva je prý opřená o objektivní výsledky každého jednoho strážníka, kterého hodnotil. Následně shrnul bezútěšnost stavu Prahy 1, kde jsou lidé bez domova, opilci, „zlodějští taxikáři”, plné chodníky a další nešvary.

„Je zcela logické, že po svých podřízených vyžaduji, aby v objektivních podmínkách byli přiměřeně iniciativní a pracovití tak, jak od nich logicky společnost očekává a vyžaduje,” dodal.

Odměny za přestupky

Jiný pohled na celou věc má ovšem předseda Unie bezpečnostních složek pro obecní a městskou policii Richard Krbek.

Část peněz vybraných za špatné parkování a za odtahy totiž magistrát dává strážníkům s tím, že by tyto prostředky měly jít na odměny zaměstnancům.

„Většinou velké balíky odměn si rozdělují vedoucí pracovníci, a proto tlačí na zaměstnance nějakým způsobem, aby pokutovali a dávali pokuty, protože i oni z toho mají peníze,“ popsal princip Krbek.

Sám považuje tento způsob odměn za nešťastný, protože strážníky to může motivovat i k tomu, aby třeba hledali chyby i tam, kde nejsou.

„Není to úplně nová věc. Pan Stejskal taková nařízení vydává pravidelně a pravidelně na zaměstnance tlačí, aby dávali pokuty,“ řekl Krbek. Pamatuje si, jak v roce 2005 či 2006 ještě jako řadový strážník dostal pokyn, že nesmí řešit více než pět přestupků za měsíc domluvou.

Stejskal podle Krbka svoji funkci manažersky nezvládá, což je patrné i z dopisu, který zaslal svým podřízeným.

Reklama

Související témata:

Výběr článků