Hlavní obsah

Hydrogeologové objevili nový zdroj minerálky Ida

23. 11. 2016, 8:11
Právo, Vladislav Prouza

Hydrogeologové objevili v Náchodě-Bělovsi nový zdroj minerálky Ida. Kvalita tzv. vostré vody slibuje rozšířit dosavadní tři prameny, které jsou v sousedním areálu zchátralých Běloveských lázní.

Foto: Vladislav Prouza, Právo

Hydrogeologové objevili v Náchodě-Bělovsi nový zdroj minerálky Ida.

Článek

„Voda, na kterou jsme v jednom ze čtyř průzkumných vrtů narazili ve zhruba 84 metrech, se zdá být podle prvotních výsledků rozborů kvalitní,“ potvrdil předák městem najatých vrtařů Josef Zeman.

„Je to tak. I když zcela jasno bude na jaře, až budou hotové kompletní laboratorní rozbory,“ dodala mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Prameny kvalitní minerální vody vytipoval pomocí tisícileté proutkařské metody geolog Mojmír Opletal. „Místa pro vrty jsem situoval pomocí virgule a byla potvrzena geofyzikálním měřením. Jak se ukazuje, tak to bylo dobře lokalizované,“ podotkl Opletal.

Město chce obnovit lázně

Město si najalo skupinu vrtařů a geologů s cílem najít na vlastních pozemcích nové zdroje idy a zbavit se závislosti na pramenech spravovaných společností Běloveské lázně.

Vrty začaly letos 1. listopadu v těsném sousedství možná čtvrt století nevyužívaného, dnes zcela zchátralého areálu bývalých lázní. Náchod chce pomocí nezbytné vlastní léčivé vody obnovit místní dvousetletou tradici lázeňství. V první etapě plánuje stavbu tzv. Lázeňského rohlíku s kolonádou a veřejně dostupným prameníkem idy.

Městem donedávna provozovaný prameník v areálu Běloveských lázní skončil po pětiletém provozu kvůli vyššímu obsahu arzénu v idě. Město prameník nevybavilo dearzenizační jednotkou, což Běloveské lázně loni využily jako důvod k výpovědi smlouvy.

Běloveské lázně znejistěly

Objev nového zdroje idy znejistil společnost Běloveské lázně. Majitele ruin kdysi honosných lázeňských objektů straší obava ze znehodnocení pozemků se třemi prameny minerálky.

„Máme obavy, že městské vrty znehodnotí zdroje idy na našich pozemcích, z nichž jeden patří nám a zbytek státu. Průzkumné vrty jsme od začátku rozporovali. Vrty přesto začaly. Proto jsme nyní učinili právní kroky s cílem je zastavit, o čemž doposud není rozhodnuto,“ konstatoval jednatel společnosti Běloveské lázně Marian Khalifa.

Foto: Vladislav Prouza

Hydrogeologové objevili v Náchodě Bělovsi nový zdroj minerálky Ida

Ten zopakoval nabídku poskytnout Náchodu zdarma vodu pro veřejný prameník, nikoliv však pro potřebu lázeňského provozu a případné stáčírny idy. Stáčírnu plánují obnovit Běloveské lázně.

Náchod se chce nadobro zbavit břemene závislosti na majitelích Běloveských lázní, s nimiž se doposud nedokázal dohodnout na dalším provozu koncem loňského roku uzavřeného prameníku idy.

Obavy Běloveských lázní o stávající zdroje idy geologové vylučují. „Nejde laicky řečeno o vodou naplněnou podzemní vanu, nýbrž o jednotlivé, jak se zdá, kvalitní minerálkou naplněné skalní pukliny. Jednoduše artéské studny,“ podotýká Zeman.

Reklama

Výběr článků