Hlavní obsah

Historie pardubické Tesly ožila na webu

4. 2. 2022, 20:04

Pardubická Tesla byla v druhé polovině minulého století synonymem úspěšného podniku, který vyráběl oblíbené elektrospotřebiče. Dával i jméno neméně populárnímu hokejovému klubu a zaměstnání i náplň volného času mnoha Pardubičanům.

Foto: Východočeské muzeum

Pracovnice Tesly nesou stylizovaný televizor na oslavách 1. máje 1961.

Článek

Tesla byla fenoménem, který prostupoval život Pardubic v mnoha sférách. Na starých fotografiích i ukázkách její produkce ve sbírkách Východočeského muzea v Pardubicích ji nyní přibližuje webová výstava Odchází Telegrafia, přichází Tesla.

Jméno podnik získal k poctě vědce a vynálezce srbského původu Nikoly Tesly

„Nejstarší historii slavné pardubické továrny jsme popsali v předchozí webové výstavě Telegrafia – babička Tesly. Příběh jsme opustili na konci druhé světové války. Po ní následovala národní správa, přeměna na národní podnik, nový název a zcela nová éra,“ popsal zrod Tesly historik Zdeněk Horák, autor výstavy.

Kde vzala továrna nové jméno? „ Název byl zvolen k poctě vědce a vynálezce srbského původu Nikoly Tesly, který mimo jiné studoval i v Praze na Karlově univerzitě. Zemřel v roce 1943 v USA a díky popularitě slovanských Srbů a Jugoslávie v českém prostředí bylo jeho jméno v názvu přijato příznivě,“ prozradil Horák a dodal.

Před 60 lety se Československo v Bruselu blýsklo tranzistorákem a restaurací

Věda a školy

„Po roztržce mezi Jugoslávií a Sovětským svazem se českoslovenští komunisté museli s pojmenováním Tesla nějak ideologicky vyrovnat – krátkodobě se tedy užívalo poněkud těžkopádně znějící vysvětlení, že Te-sla znamená zkratku technika slaboproudá,“ pousmál se historik.

Tesla vyráběla především slaboproudou elektroniku: telefonní zařízení, radiopřijímače, televizory nebo radiolokační zařízení.

K původním třem provozovnám v Pardubicích časem přibylo výzkumné pracoviště v Kokešově-Opočínku, na konci 50. let začal rozvoj areálu u Zámečku. O jednotlivé segmenty výroby se také dělily další Tesly v Československu. Například rozhlasové ústředny převzala Tesla Valašské Meziříčí a televizory Tesla Orava.

Sídliště i školy

Jen těžko lze docenit význam fenoménu Tesla pro samotné Pardubice.

Nikola Tesla: Muž, který vynalezl 20. století

Historie

„Zaměstnanci potřebovali byty. Vzniklo proto sídliště Tesla se svobodárnami, jeslemi a mateřskou školou. V polovině 60. let rostly výškové domy v ulici S. K. Neumanna a později nová sídliště u Slovan. Továrna potřebovala vlastní školství a měla výrazný vliv na městskou dopravu a komunikační síť, o sportu, dostupnosti zdravotní péče či rekreační vybavenosti nemluvě. Bez nadsázky lze pro dobu 50. až 80. let říci, že Tesla byla Pardubice a Pardubice Tesla,“ uzavřel Zdeněk Horák.

Reklama

Výběr článků