Hlavní obsah

Česko má dva nové národní geoparky Český ráj a Egerii

4. 6. 2010, 13:39

Ministryně životního prostředí Rut Bízková v pátek oznámila vytvoření geoparků Český ráj a Egeria. Geoparky se zaměřují na ochranu svého území, jeho šetrné využívání, a také na vzdělávání místních obyvatel a turistů o tomto území. Nejedná se o nový druh chráněné oblasti. V Evropě je zatím 37 geoparků, na celém světě pak 64 v 19 zemích.

Foto: Miroslav Šára, Právo

Příhrazské skály v Českém ráji

Článek

Bízková v pátek podepsala chartu o vzniku obou geoparků. Charta zavazuje obyvatele území k tomu, že budou usilovat o udržitelný rozvoj. Jde o závazek na dobrovolné bázi, který má regionu pomoct v cestovním ruchu. Díky certifikátu se území může prezentovat znakem národních geoparků a pomoct by měla listina i při získávání grantů a dotací na rozvoj regionu.

"Jde o velkou příležitost pro rozvoj geoturismu a regionu, při vzniku geoparku na něm spolupracovalo na bázi dobrovolnosti deset lidí, nyní zaměstnává pět lidí," řekl novinářům ředitel Geoparku Český ráj Tomáš Řídkošil.

Zatím nepříliš obvyklý termín "geopark“ podle ministerstva označuje území se skalními útvary a nevšedním tvarem terénu s vysokým stupněm geologické rozmanitosti. Jeho součástí bývají staré lomy, které dokumentují vývoj neživé přírody, nebo zpřístupněné doly. Geopark nemá v terénu vyznačené hranice, ale tvoří harmonický celek určený převážně skrytou stavbou podloží, na povrchu je propojen naučnými stezkami a informačními tabulemi.

Foto: ČTK

Geopark Český ráj se do sítě evropských geologických parků zařadil už před pěti lety, je rozlohou 700 kilometrů čtverečních výrazně větší než stejnojmenná chráněná krajinná oblast. Je geologicky cenný nejen pískovcovými Příhrazským, Hruboskalským a Betlémským skalním městem, ale také Prachovskými, Klokočskými nebo Suchými skalami. V Českém ráji se nacházejí také ojedinělé jeskynní útvary či naleziště drahých kamenů.

Součástí geoparku Egeria o rozloze 2 500 čtverečních kilometrů je takzvaný oherský prolom, tedy propadlina, která je geologicky nejaktivnější oblastí Českého masivu. Ačkoli nejmohutnější geologické projevy v ní ustaly před pěti milióny let, přetrvávají v ní tektonika, vulkanismus, vývěry termálních vod nebo i seismická aktivita. Geologickou pestrost území podtrhují ložiska hnědého uhlí, keramických surovin, rud a drahých kovů, výskyty vzácných nerostů a nesčetné minerální prameny. Mnoho míst je chráněno jako přírodní památky.

Na označení český národní geopark čekají například Železné hory nebo Moravský kras s tisícovkou jeskyní pokrytých krápníky. Je mezi nimi i Amatérská jeskyně, která je se svými 33 kilometry nejdelším podzemním systémem ČR.

Místní geoparky jsou i na dalších místech republiky. Před čtyřmi lety vznikl pod vrchem Turold u Mikulova na Břeclavsku geopark přibližující základní horniny z území Česka. Nalézt v něm lze 17 balvanů z nejrůznějších koutů republiky, u nichž nescházejí také popisky vysvětlující místo původu a dobu vzniku hornin. Další geopark, který charakterizuje obsah a vznik geologického podloží Šumavy, mají v Železné Rudě na Klatovsku.

Reklama

Související témata:

Výběr článků