Hlavní obsah

Archeologický nález na Plzeňsku může přepsat dějiny

11. 7. 2014, 12:22 – Kyšice
Právo, Patrik Biskup

Čeští archeologové mohou přepsat světové dějiny. U Kyšic na Plzeňsku objevili pozůstatky uměle vytvořené vodní nádrže, která může být stará až 8000 let. Doposud existovaly důkazy o tom, že první přehrady začali naši předkové stavět přibližně o tři tisíce let později. K plzeňskému nálezu se nyní upíná pozornost řady vědců.

Foto: Patrik Biskup, Právo

Jeden z úlomků pravěké keramiky ve výplni nádrže

Článek

„Už víme, že nádrž vznikla lidskýma rukama, a to přehrazením toku v pramenné pánvi,“ řekla Právu vedoucí archeologického výzkumu Kateřina Postránecká ze Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek.

„K přesnějšímu datování nám pomohly další nalezené artefakty v její výplni, jako například keramika nebo kamenné nástroje z období neolitu a doby bronzové. Je to natolik unikátní záležitost, že se zde scházejí odborníci z různých vědeckých institucí,“ dodala Postránecká.

Podle ní byla nádrž pro pravěké osadníky jednak zdrojem vody, ale také ji mohli využívat i k chovu ryb. Je situována v rozsáhlé lokalitě, kde se prolínalo osídlení různých pravěkých kultur z různých časových období. Velikost celé nádrže zatím ale badatelé neznají.

„Odkryli jsme pouze její část, která bude zasažena stavbou nového železničního koridoru mezi Plzní a Ejpovicemi. Jsou tady patrné například vývraty stromů, které souvisejí s tím, jak se voda po vybudování hráze postupně rozlévala a zaplavovala zem. Narazili jsme také na stopy po kůlech, které mohly být součástí nějakého mola,“ pokračovala Postránecká.

Výplň pokladem

První signály už měli archeologové během geologického průzkumu.

„Ve vzorcích se ukázaly stopy mokrých sedimentů s organickými příměsmi. Z toho jsme tušili, že tam něco takového může být. Původně jsme si mysleli, že půjde o jezero přírodního původu. Ale když jsme místo začali postupně odkrývat, nacházeli jsme znaky uměle vytvořené nádrže,“ řekla archeoložka s tím, že byla tři metry pod povrchem.

Doslova pokladem je pro badatele výplň nádrže.

„Jde o zamokřenou plochu, kde se mohou dochovat nálezy, které poskytnou neuvěřitelně cenné informace o ekosystému a přírodním prostředí z té doby,“ upozornila Postránecká.

Podle ní archeologové nyní nádrž vytěžují. „Zem plavíme přímo na místě, abychom získali maximální množství jak přírodních, tak archeologických artefaktů. Usazeninu potom odvážíme do laboratoře, kde ji podrobíme ještě podrobnějšímu zkoumání. Předpokládáme, že bychom mohli najít třeba i kůstky z ryb nebo jiných vodních živočichů,“ uzavřela Postránecká.

Zkoumaná lokalita je přímo v místě budoucího tunelového portálu. Archeologové chtějí několik metrů hlubokou nádrž vytěžit až na geologické podloží.

Reklama

Související témata:

Výběr článků