Hlavní obsah

Za hastrmanem od skály Smrtka kolem Holanských rybníků

15. 10. 2021, 16:52

Na podzim je to idylická procházka, místy lesem, místy mezi skalami, a hlavně kolem rybníků. Stromy ještě nenahodily barevný háv, listí se převážně drží na stoncích, ale tady se dá courat za každého počasí. Cestu můžete pojmout jako okruh nebo zvolit trasu mezi obcí Stvolínky a Holany, popřípadě ji protáhnout do Zahrádek.

Foto: Vratislav Konečný

Dolanský rybník s vrchem Vlhošť

Článek

Nejlépe jsou na tom cyklisté, ale ze sedla asi nezachytíte volavku popelavou číhající na kořist, případně plácání se ryb o hladinu rybníka.

Krajina byla inspirací

Kdo zná knihu páně Miloše Urbana Hastrman aneb Zelený román, zvláště v jeho filmové podobě, natočenou divadelním režisérem a hudebníkem Ondřejem Havelkou, bude mít zážitek umocněný.

Děj je zasazen do krajiny mnoha rybníků. Málokdo by tu hádal takovou koncentraci vodní plochy, rybniční paleta je asi nejlépe patrná z Vlhoště, kuželovitého vrchu, který se v mnoha rybnících odráží.

Foto: Vratislav Konečný

Kamenný most zdobí sochy Panny a Hastrmana.

Tady podle Urbanova Hastrmana žil svůj příběh baron Johann de Caus, šlechtic a hastrman, vracející se z cest a začínající na svém panství zakládat rybníky. Zdejší krajina je stvořená k podivuhodnému příběhu, který Urban vypráví.

Vydejme se pěšmo romantickou krajinou od skaliska Smrtka, tyčícím se nad Koňským rybníkem u Stvolínek. I tady, na místě, kde na jaře shazovala mládež z okolí Moranu ze skály do rybníka, aby ukončila zimní období a přivítala dlouho očekávané probouzení přírody, se odehrával Hastrman.

Foto: Vratislav Konečný

Skála Smrtka, tady na jaře házela mládež Moranu do rybníka.

Kolem pomníčku tragické smrti mladého skauta

Přes železniční koleje se dostaneme po cyklotrase do obce Malý Bor.

V obci jsou drobné památky, křížek a kamenný sloup, obojí s majolikou, značená cesta nás dovede ke sklepu vytesanému do pískovce u Dolanského rybníka. Odtud vlevo pak k pomníčku skauta Jiřího Bělského, který zahynul 20. července 2009 při vichřici pod padajícím stromem, když předtím zachránil několik malých členů oddílu.

Foto: Vratislav Konečný

Volavka číhající na kořist

Poté se dostaneme ke stavidlu, tady kdysi stával mlýn. Bohužel tu někdo svačil a neuklidil po sobě. Na hladině se rozšiřují kola, ryby skáčou zřejmě vyplašené dravcem, v dáli stojí na pařezu čnícím z vody volavka. Vlhošť se tu krásně zrcadlí na rozsáhlé hladině. Vlevo přes cestu je další z holanských rybníků, Hrázský.

Romantický most

U sochy svatého Františka z Assisi odbočte přes louku ke kamennému mostu, zdobí ho sochy Hastrmana a Panny, připomínka zmíněného filmu a jedno z nejvíce fotografovaných míst na trase. Tady občas bývá dost živo.

Foto: Vratislav Konečný

Vodopádek přitékající umělým korytem z Dolanského rybníka

Malý vodopád

Podle umělého kanálu vysekaného v pískovci se dostanete k další lahůdce, malému vodopádu. Ne vždy tudy ale teče dost vody. Další cesta vede po hrázi Hrázského rybníka, po nádherném kamenném mostě se dostanete na stezku borovým lesem. Můstek si ve filmu také zahrál.

Foto: Vratislav Konečný

Můstek u bývalého Mlýnského rybníka

Trocha zmatku ve jménech

Písečná cesta, kde se občas vynoří cyklista, vás zavede ke zřícenině hradu Milčany. Zbytky stojí v chatové osadě téměř u cesty. Dříve je nazývali též Vítkovec, ale tak se jmenuje asi tři kilometry vzdálený objekt, kterému se říkalo Vřísek. A Milčany se zase říkalo tvrzi rozkládající se na ostrůvku Milčanského rybníka. Sídlili tu Vartemberkové, a když přenesli své sídlo na Milčany, přenesl se sem i původní název a tvrz se jmenuje Hrádek u Hostíkovic.

Foto: Vratislav Konečný

Z hradu Milčany zůstala jen část palácové zdi.

Parádní guláš, aby se v tom hastrman vyznal. Z hradu Milčany toho moc nezbylo, ví se, že ho roku 1503 vlastnil Jan Jiří z Vartenberka. Z objektu zbyla asi 7 metrů vysoká zeď bývalého paláce. Zničili ho ve třicetileté válce, kámen z něho posloužil k výstavbě v okolí.

Dál můžeme pokračovat asi 3 kilometry do Holan a Zahrádek, anebo se vrátit po cyklostezce příjemnou cestou do Malého Boru a zpět ke Smrtce.

Stále více turistů objevuje Znojmo

Cestování

Cestou není žádné občerstvení, takže minimálně pití si musíte nést s sebou.

Reklama

Související témata:

Výběr článků