Hlavní obsah

Působivý čedičový vrch Vyskeř a jeho pohádkové tajemství

13. 8. 2021, 15:08

Český ráj má několik výrazných dominant. Zcela jistě vedou „rohy“ hradu Trosky, ale neméně působivý je i čedičový vrch Vyskeř, vypínající se nad stejnojmennou obcí na Semilsku.

Foto: Vratislav Konečný

Poutní kaple svaté Anny byla postavena roku 1830, ale první zmínky o svatostánku jsou z roku 1348. Kapli nechal zrušit Josef II., poté ji koupila obec a nechala zpustnout.

Článek

Vyskeřský vrch se tyčí do výšky 465 metrů, říká se mu též Hůra. Když vyjdete na vrchol, otevře se vám nádherný pohled. Uvidíte Trosky, Hruboskalsko, Tábor, Kozákov, Mužský, Bezděz, Ještěd, opravovaný zámek Humprecht…

Foto: Vratislav Konečný

Novorománský kostel Nanebevzetí Panny Marie s gotickým portálem

Podle křížové cesty na vrchol

Výstup ke kapli lemovaný křížovou cestou začíná u kamenného novorománského kostela Nanebevzetí Panny Marie, vedle něho stojí dřevěná zvonice z roku 1504.

Křížovou cestu nechal postavit zdejší farář Jan Baptista Strachlin v roce 1825. Postupně jí však živly poničily, obrazy zastavení byly namalované na plechu. Ty posléze nahradily terakotové reliéfy, to se oprav ujal spolek Svornost.

Foto: Vratislav Konečný

Výhled směrem k Troskám

Když došlo k dalšímu restaurování, zbyl jen jeden hliněný reliéf. Je to zastavení první, další jsou kovová a podle dochovaných podkladů je zhotovil sochař a bývalý pedagog Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově Jaroslav Marek.

Na vrcholu u kaple je patrná geologická odlučnost čediče, podobný úkaz je k vidění třeba na dalším čedičovém vrchu v Českém ráji, na Mužském. Kaple zasvěcená svaté Anně bývá o víkendech otevřená, můžete si vyslechnout i stručnou historii. Uvnitř je oltář, kazatelna a několik fresek. Proč se místo jmenuje Vyskeř?

Foto: Vratislav Konečný

Vnitřek kaple, konají se tu nejen bohoslužby, ale i svatby.

O statečné Aničce a ohnivém keři

Kdysi dávno stála v Mladějově tvrz obývaná vladykou Ctiborem a jeho rodinou. Měli dceru Annu, která jejich majetek zachránila před pověstným rabiátem Ottou z Bergova, sedícím na Troskách.

Bergovský se chtěl tvrze zmocnit a Ctiborova čeleď ani jejich pán nebyli zrovna žádní bojovníci. Když Otta s kumpány přitáhl, bylo zle. Anička se rozhodla rodinu a samozřejmě i sebe zachránit, vyplížila se z tvrze a spěchala pro pomoc. Protože to v okolí neznala, bloudila a nakonec se ze zoufalství začala modlit ke své patronce.

Foto: Vratislav Konečný

Krátce po vysvěcení roku 1832 zasáhl kapli blesk, v roce 1929 přišlo zničující krupobití.

Najednou se ze tmy ozval hlas: „Aničko, viz keř, tam se dočkáš pomoci!“ Dívčina si to namířila na kopec, kde mezi keři plálo světlo. Už se rozednívalo, z vrcholu uviděla Jizeru a turnovský hrad. Místní pán po vyslyšení Aničky vyslal pomoc – a pohádky je konec.

Vděčný Ctibor nechal na paměť zázraku postavit na vršku kapli zasvěcenou svaté Anně zachránkyni. A jak vzniklo jméno Vyskeř, je jasné.

Foto: Vratislav Konečný

Pohled směrem ke Kozákovu

Takových krásných míst je v regionu s označením Český ráj bezpočet.

Český ráj nejsou jen skalní města, ale také romantická údolí s rybníky

Reklama

Související témata:

Výběr článků