Hlavní obsah

Náchodský zámecký kopec čeká obnova

26. 6. 2020, 9:01
Právo, Ludmila Žlábková

Příprava trvala šest let, ale nebylo to zbytečné, mohou si oddechnout památkáři i město Náchod. Ve středu byla zahájena revitalizace náchodského zámeckého kopce. Akce za 197 milionů korun má nejen stabilizovat svahy, obnovit síť stezek a cest, kopec odvodnit, ale také vizuálně i prakticky propojit zámek s městem. Dokončena má být v roce 2022.

Foto: MÚ Náchod

Zámecký kopec je jednou z přirozených dominant města. V následujících dvou letech projde generální obnovou.

Článek

Zámek je dominantou Náchoda a kopec, na němž se tyčí, je místní kulturní fenomén. „Původně se jednalo o otevřený pastevecký kopec, který byl v polovině 19. století osazený ovocnými sady. O sto let později začal zarůstat přirozeným náletem, až se stal listnatým lesem. Kvůli tomu jsou jižní svahy nestabilní, v některých místech se sesunuly,“ připomněl starosta Jan Birke (ČSSD).

Jedním z hlavních cílů projektu je statické zajištění svahu před sesuvy
Jan Birke, starosta

I proto je jedním z hlavních cílů projektu statické zajištění svahu před sesuvy.

„Ovšem obnoví se také celý cestní systém včetně mlatových cest, lávek, osvětlení a dalšího mobiliáře a revitalizací projde celá arboristická koncepce. Od vykácení náletů, stromů v havarijním stavu nebo z kompozičního hlediska, ošetření napadených dřevin až po novou výsadbu stromů, ovocných sadů, aleje a keřového patra,“ doplnil Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správy na Sychrově, která zámek spravuje.

Určitá omezení

Projekt umožní občanům a návštěvníkům města využít kopec pro relaxační procházky, odpočinek a budou si moci také prohlédnout město z výšky. Vznikne zde venkovní prohlídkový okruh, v Zámecké ulici a v prostoru nově zbudovaného vstupu u Karlova náměstí se budou pořádat kulturně-společenské akce.

Rod chce prodat zámek v Novém Městě nad Metují. Mohl by ho koupit stát

Domácí

„Pochopitelně že tak rozsáhlá revitalizace bude znamenat i určitá omezení jak pro občany Náchoda, tak pro návštěvníky unikátního hrado-zámeckého komplexu,“ upozornil Kadlec. Po dobu několika let se budou muset smířit se stavebním ruchem či uzavírkami určitých úseků.

Příprava projektu nebyla jednoduchá. „Jednalo se především o vzájemné směně pozemků, které se dotýkají nebo jsou přímo situovány v prostoru plánované revitalizace,“ upřesnil starosta Birke.

Reklama

Výběr článků