Hlavní obsah

Na jihu Čech přibývají památky i rezervace

7. 9. 2021, 9:14

Rada Jihočeského kraje schválila na posledním zasedání devět nových přírodních památek a jednu přírodní rezervaci. Zcela novými památkami, které nebyly doposud chráněné v žádné kategorii, jsou z tohoto počtu rybník Chrastí na Trhosvinensku a také Nahořanské tůně mezi Větřním a Rožmberkem nad Vltavou.

Foto: Jihočeský kraj

Rybník Chrastí na Trhosvinensku patří mezi přírodní památky.

Článek

Rybník Velké Chrastí je dlouhodobě neobhospodařovaný a má vysokou průhlednost vody. „Málokdy se vám u jihočeských rybníků podaří dohlédnout až na dno. U rybníka Chrastí to lze. Jeho průhlednost je až osmdesát centimetrů. Kromě toho v něm žijí významné druhy obojživelníků a bezobratlých živočichů. Krásu mu pak dodávají lekníny bělostné,“ upřesnil první náměstek hejtmana František Talíř (KDU-ČSL).

Zmínil, že z důvodu vyhlášení chráněného území Jihočeský kraj rybník odkoupil od původních vlastníků a další hospodaření bude přizpůsobeno výlučně zájmům ochrany přírody.

Vyhlásili je znovu

Nahořanské tůně leží na řece Vltavě na půli cesty mezi Větřním a Rožmberkem jenom několik stovek metrů po proudu řeky za kempem Branná.

„Vodáci okolo této lokality jezdí zcela pravidelně a jistě ani nevědí, o jak významnou lokalitu jde. Jsou to v podstatě dvě tůně přilehlé k řece, v obou roste stulík malý, nádherná vodní rostlina s malými žlutými květy. Hlavním důvodem vyhlášení této přírodní památky je její zařazení na národní seznam evropsky významných lokalit,“ upozornil Talíř.

Vedle Chrastí a Nahořanských tůní rada vyhlásila dalších osm přírodních památek, které byly takto chráněny už v dřívějších letech, ale většinou kvůli drobným úpravám vymezení nebo z důvodu uvedení starších předpisů do souladu se současnou legislativou bylo nutné je zrušit a vyhlásit znovu. Jde o přírodní památky Blana, Králek, Nerestský lom, Pašínovická louka, Rašeliniště Mosty, Stříbrná huť, Vrbenská tůň a přírodní rezervace Blanko.

Hrad Veveří se chlubí novou trasou

Tipy na výlety

Reklama

Výběr článků