Hlavní obsah

Proměny vodní plochy v zahradě

3. 10. 2015, 7:58
Právo, Adéla Taitlová

Jezírko nebo malý rybníček patří k nejlákavějším prvkům na zahradě, odehrává se v něm život mnoha živočichů a zajímavé jsou i proměny, kterými prochází během roku. Není divu, že mnozí začínají kopat jámu ještě dřív, než dokončí fasádu na domě.

Foto: Adéla Taitlová, Právo

Jezírko nemusí být jen kopané. Stěny vyvedené nad povrch poslouží k příležitostnému posezení i jako pódium pro rostliny v květináčích.

Článek

Ale pozor, už po krátké době se zanedbaná vodní plocha stává trnem v oku. Budeme-li vůbec mít dostatek času a chuti na potřebnou údržbu nám musí být jasné již před jeho budováním.

Foto: Adéla Taitlová, Právo

Ostrůvek je atraktivním doplňkem vodní plochy. Suchou nohou se k němu dostaneme po nášlapných deskách.

Oáza plná života

Díky vodě do naší zahrady zavítají tvorové, kteří by se jí jinak vyhnuli. Žáby sem kladou vajíčka, čolci v ní hledají potravu a ptáci hasí žízeň. Zapomeneme proto na chemii, která živočichům škodí.

Vodní plocha zahradu opticky zvětšuje jako zrcadlo, nesmí ji ovšem kalit tlející listí a přebujelé řasy. Vhodné je pravidelné ruční čištění či instalace filtračního zařízení. Vodu nikdy zbytečně nevypouštíme, narušuje to život pod hladinou.

Foto: Adéla Taitlová, Právo

Do zahrady, kde nechybí voda, se rychle nastěhují žáby, které do ní kladou vajíčka. Nejčastěji jsou to skokani a ropuchy.

Čím větší a hlubší jezírko je, tím lépe v něm fungují biologické procesy. Záleží i na jeho umístění. Ideální je stanoviště s několika slunečními hodinami denně, dál od listnáčů, jejichž spadané listy vodu kazí.

Oživující prvky

Lavička slouží k oddychu, ale může z ní být i pěkná ozdoba břehu. Postavíme ji co nejblíže k vodě, abychom si užili pohled na akrobacii bruslařek, lovící vážky nebo žabí namlouvání. Stejný účel splní lávky, můstky nebo nášlapné desky vedoucí přes vodu.

Vodotrysk zpříjemňuje prostředí osvěžujícím bubláním. Rozčeřené hladině se navíc vyhýbají komáři, jejichž larvy potřebují vodu k vylíhnutí.

S padající tmou se vodní prvek rozzáří několika vhodně umístěnými světýlky.

Návrh na úpravu vodní plochy  

Trojboké jezírko s postranními délkami 5 m a 6 m prokouklo záhy po odstranění nevhodně zvolených rozpínavých rostlin. Důraz se klade především na otevřenou hladinu, proto osázení převažuje spíš v bahenní zóně.

Foto: Adéla Taitlová, Právo

Před proměnou. Ani jezírku v přírodním duchu nesluší přebujelá vegetace a zakalená voda. Pěšina zarůstá a není tu nic, odkud by se dal pohodlně pozorovat tepající život vodního světa.

Klasické vodní trvalky pro mělkou až středně hlubokou zónu s výškou vodního sloupce do 40 cm jsou tu tři. Exotická modráska srdčitá 9 s nápadnými listy a ocelově modrými květy, domácí šmel 11 s okolíky růžových květů a oblíbené lekníny 10.

Modráska roste ve speciálních koších, což usnadňuje její vyjímání k zazimování, jelikož nesnáší mráz. Vysoký šmel je mrazuvzdorný, dlouho kvete a v jezírku odbourává škodlivé látky. Vodní plochu z větší části lemují trvalky, které mohou růst v běžném záhonu, ale jen při dostatečné půdní vlhkosti.

Foto: Adéla Taitlová, Právo

Čistá voda se třpytí a dává vyniknout úhledně osázeným břehům. Cestičky, lavička i lávka umožňují sledovat vodní biotop ze všech úhlů.

Zlatavá barva navádí pohledy k bohyškám 1 s obřími listy a omamně vonícími květy a k tenkolistým, časně rašícím ostřicím 2. Pronikavě září také žluté květy vrbin tečkovaných 7 a kejklířek 4. Obě trvalky se čile rozšiřují, ale invazní nejsou. Sestřižení poloviny trsu před tím než vrbina rozkvete vede k prodloužení doby kvetení.

Tmavozelené vykrajované listy a vzdušná růžová květenství patří nenáročným čechravám 3. O odstín tmavší barvu mají květy kyprejů 5, jejichž půvab nejlépe vynikne v hojném počtu. Totéž platí pro modře kvetoucí kosatce 6, na které je díky elegantním listům hezký pohled ještě dlouho po odkvětu.

Stejně jako ostřici vyvýšené se mu daří i v bažině. Miláčkem bahenní zóny je blatouch 8. Po zimě se probouzí jako první a proto mu byl věnován pás v délce téměř tří metrů.

Foto: Adéla Taitlová, Právo

Okolo vodního světa vede cestička, z poloviny vysypaná kačírkem, z poloviny vydlážděná přírodním kamenem. Ten zpevňuje i povrch odpočívadla s lavičkou.

Jak z lavičky, tak ze dřevěné lávky je možné sledovat život na hladině i pod ní. To vše za zvuku šplíchající vody z nedaleké fontánky.

Seznam rostlin

1. Bohyška jitrocelová (Hosta plantaginea) Sun Power – robustní trvalka, velké, tuhé zlatožluté listy, výrazná vůně letních květů, v. 60 cm, š. 80 cm, 20 kusů

Foto: Adéla Taitlová, Právo

1

2. Ostřice vyvýšená (Carex elata) Aurea – hustě trsnatá travina, štíhlé, obloukovité, zlatožluté přezimující listy, v. do 50 cm, š. do 60 cm, 22 kusů

Foto: Adéla Taitlová, Právo

2

3. Čechrava (Astilbe) – přitažlivá trvalka, stříhané listy, načechrané kuželovité laty růžové barvy, kvete VI— IX, zimní plodenství, v. 50—80 cm, š. 40 cm, 32 kusů

Foto: Adéla Taitlová, Právo

3

4. Kejklířka žlutá (Mimulus luteus) – bujná rozrůstavá bahenní trvalka, žluté květy, kvete opakovaně VI—IX, v. 30 cm, š. 60 cm, 30 kusů

Foto: Adéla Taitlová, Právo

4

5. Kyprej vrbice (Lythrum salicaria) – vlhkomilná trvalka, vzpřímené lodyhy, klasy karmínově růžových květů, kvete VI—IX, v. až 120 cm, š. 45 cm, 24 kusů

6. Kosatec sibiřský (Iris sibirica) – oddenkatá trvalka, pěkné dlouhé, štíhlé listy v trsech, modrofialové květy, kvete V—VI, v. až 1 m, š. 30 cm, 8 kusů

Foto: Adéla Taitlová, Právo

6

7. Vrbina tečkovaná (Lysimachia punctata) – nenáročná trvalka, šíří se podzemními oddenky, žluté květy, kvete VI—VIII, v. do 1m, š. 70 cm, 8 kusů

Foto: Adéla Taitlová, Právo

7

8. Blatouch bahenní (Caltha palustris) – oddenkatá bahenní trvalka, v dubnu voskově žluté květy, ledvinité listy, v. v květu až 45 cm, š. 45 cm, 17 kusů

Foto: Adéla Taitlová, Právo

8

9. Modráska srdčitá (Pontederia cordata) – vodní trvalka, velké srdčité, leskle zelené řapíkaté listy, modré květní klasy, kvete VII—IX, v/š okolo 70 cm, 8 kusů

Foto: Adéla Taitlová, Právo

9

10. Leknín (Nymphaea alba) – odolná domácí vodní rostlina, velké okrouhlé listy, bílé, jemně vonné letní květy, 3 kusy

Foto: Adéla Taitlová, Právo

10

11. Šmel okoličnatý (Butomus umbellatus) – atraktivní vodní trvalka, vonné růžové okolíky květů na tenkých lodyhách, kvete VI—VIII, v. 1 m, š. 40 cm, 8 kusů

Foto: Adéla Taitlová, Právo

11

Hvězda z návrhu

Kyprej vrbice (Lythrum salicaria) si zaslouží větší rozšíření. Kvete bohatě a dlouho, od června až do podzimu.

Štíhlé, vzpřímené hrozny karmínově růžových květů se otevírají odspodu a přitahují nejen pohledy, ale i hejna motýlů, zvlášť když roste na plném slunci.

Foto: Adéla Taitlová, Právo

5

Trsnatá trvalka s pěknými vrbovitými listy je vázána na stálý dostatek půdní vláhy, jinak dlouho nevydrží. Snese i krátkodobé zaplavení. Mrazům odolává bez problémů. Když ji po odkvětu hned neseřízneme, vysemení se.

Napište nám

Postavili jste nový dům, rekonstruovali byt anebo máte hezky zařízenou zahradu a rádi byste se ostatním čtenářům pochlubili a inspirovali je?

Napište nám do redakce na adresu bydleni@novinky.cz, připojte pár průvodních vět a několik snímků vašeho díla.

Reklama

Výběr článků