Hlavní obsah

Ze spartánsky navrženého domu vzniklo letní rodinné bydlení

13. 9. 2019, 8:21

Na rovinatém pozemku v CHKO Český kras na kraji obce Hlásná Třebaň stojí nízkoenergetický rodinný dům. Aktuálním stavem domu je již druhá etapa stavby. První vznikla v roce 2008, dům byl zkolaudovaný a byl několik let obýván původními investory.

Foto: Vavřinec Menšl a časopis Bydlení mezi panely

Nízkoenergetický rodinný dům je postavený na rovinatém pozemku v CHKO Český kras na kraji obce Hlásná Třebaň.

Článek

První majitelé dům zrealizovali konstrukčně podle návrhu architekta Tomáše Klance, nicméně z důvodu nedostatku investičních prostředků byla kvalita provedení fasády, vnitřního vybavení domu a interiéru sice funkční, nicméně velmi „spartánská“.

Noví majitelé, kteří dům v roce 2014 koupili na „letní rodinné bydlení“, se rozhodli navázat na původní konstrukční řešení stavby s tím, že rekonstrukcí zlepší jeho stavebně technické vlastnosti a architektonické řešení. Byla provedena výměna fasády, vstupních dveří, nové topení, chlazení a úprava elektro.

Byla upravena dispozice a na základě individuálního návrhu se zrealizoval úplně nový interiér včetně designového návrhu atypických kusů nábytku. Dnes existuje už i návrh třetí etapy realizace, kterou plánují majitelé „na stáří“, kdy se ke stávající hmotě domu přidá přízemní přístavba do L, ve které bude kryté stání na auto, větší vstup a ložnice rodičů. Tato etapa realizace zatím čeká na vhodný okamžik.

Splnění požadavků CHKO

Jednoduché hmotové řešení domu, umístění na pozemku, obdélníkový půdorysný tvar, kompozice oken, umístění vstupu a sedlová střecha odpovídají obvyklým požadavkům CHKO.

Foto: Vavřinec Menšl a časopis Bydlení mezi panely

Jídelní stůl je solitér s masivní dubovou deskou z přiznaných vykartáčovaných fošen a s atypickým ocelovým podnožím.

Foto: Vavřinec Menšl a časopis Bydlení mezi panely

Na základě individuálního návrhu byl zrealizován úplně nový interiér včetně designového návrhu atypických kusů nábytku.

„Ty jsem nechtěl pouze formálně splnit, snažil jsem se k nim přistoupit kreativně a přenést logiku selského rozumu, který i bez předpisů CHKO určoval po staletí architekturu staveb historické vesnické architektury, do typologie moderní stavby rodinného domu. Mojí ambicí bylo vytvořit moderní vesnický dům, který by odpovídal architektonicky, stavebně, technicky i svým vybavením současným požadavkům a přitom byl realizovatelný za rozumné peníze,“ vysvětluje architekt.

Rodinný dům je nízkoenergetická difúzně otevřená čistá dřevostavba založená na patkách cca 25 cm nad terénem. Přiznaná nosná konstrukce dřevostavby je určující pro celý dům, je jí podřízeno dispoziční řešení a je vizuálně rozhodujícím prvkem celého interiéru. Hlavní nosnou konstrukci domu tvoří čtveřice plných vazeb tvaru písmene A na celou šířku a výšku stavby.

Tvar plné vazby vychází z tradičních krovových konstrukcí a je upravený pro potřeby moderní dřevostavby. Plná vazba je zavětrovaná dvojicí šikmých vzpěr, které pomáhají překonat sedmimetrový rozpon v šířce plné vazby bez použití středového sloupku.

Šikmé vzpěry jsou prostrčené mezi dvojicí kleštin, které vodorovně spojují celý rám v úrovni vloženého stropu. Kleštiny slouží současně jako stropní průvlaky.

Tři identické dispoziční části

Dvě plné vazby jsou ve štítových zdech, dvě jsou přiznané v interiéru. Dům je díky nim rozdělený na tři identické dispoziční části, které jsou v podélném směru uvnitř domu cca čtyři metry dlouhé.

Celková délka vnitřního prostoru domu je tak cca dvanáct metrů. Na šířku jsou části dispozice členěné přiznanými stropními trámy po jednom metru, takže šířka celého vnitřního prostoru domu je zhruba sedm metrů.

Foto: Vavřinec Menšl a časopis Bydlení mezi panely

Finální tečku celému interiéru dává barevné sladění celého prostoru, výběr dekorací, obrazů a svítidel.

Foto: Vavřinec Menšl a časopis Bydlení mezi panely

Tvar sedačky je přizpůsobený ideálnímu sezení u televize a poslechu hi-fi.

Foto: Vavřinec Menšl a časopis Bydlení mezi panely

V první a druhé části dispozice je vloženo patro. V přízemí první části dispozice je vstup, chodba, koupelna a technická místnost, v patře jsou dva pokoje.

V přízemí druhé části a v celé třetí části dispozice je propojený obytný prostor s kuchyní, jídelnou a obytným pokojem. Třetí část dispozice je otevřená přes dvě patra do galerie, kam se chodí po točitém schodišti.

Propojení vnitřních obytných prostor

Kromě výše popsané přiznané nosné konstrukce je pro architekturu a dispoziční řešení celého domu důležité vizuální a faktické propojení vnitřních obytných prostor přes velká francouzská okna s terasou a zahradou.

Výhodou je, že již v první etapě realizace bylo v zahradě vysazeno několik stromů, které během 10 let od té doby vyrostly, takže zahrada je dnes pěkně vzrostlá.

Vnitřní dřevěné konstrukční prvky jsou smrkové lepené vazníky a smrkové palubky. Všechny konstrukční dřevěné prvky interiéru jsou barevně sjednocené olejovým nátěrem s kapkou světle šedého pigmentu.

Tepelná izolace domu je v kombinaci minerální vaty vložené do nosné konstrukce podlahy, stěn a střechy a dřevovláknitých difúzně otevřených desek. Ty obalují celou konstrukci domu pod dřevěným obkladem a přerušují veškeré tepelné mosty, které by v obálce domu mohly vzniknout.

Dům je obložený provětrávanou fasádou s palubkami ze sibiřského modřínu. Kladení palubek je vodorovně s mezerou, profil palubek je rhombus. Střešní krytina je z betonových nízkoprofilovaných tašek. Okna jsou dřevěná euro, vstupní dveře jsou barevně zvýrazněné.

Foto: Vavřinec Menšl a časopis Bydlení mezi panely

Podkroví – studovna, dětský pokoj, ložnice rodičů.

Foto: Vavřinec Menšl a časopis Bydlení mezi panely

Přízemí – obývák, kuchyň, knihovna, koupelna s toaletou, technická místnost.

Jednotlivé rozhodující pohledy v interiéru jsou přepisem geometrické abstrakce do prostoru. Když přimhouříte oči, můžete vnímat jednotlivé perspektivní pohledy a detaily interiéru jako geometrické obrazy plné barev, rozdílných struktur, materiálů světel a stínů.

Přiznaná a promyšlená konstrukce plných vazeb a stropů na lidi archetypálně působí vlídně, přirozeně interiér vizuálně i pocitově zaplňuje, a ten je tak již bez dalšího velkého zařizování zabydlený.

„Vše, co je v interiéru vidět nad rámec přiznané konstrukce: schodiště, dveře, zábradlí, vestavný nábytek i samostatně stojící solitéry, je vyrobeno na základě interiérového a designového návrhu. Pouze jídelní židle, ušák a svítidla jsou koupená. Nejviditelnějším vloženým prvkem interiéru je centrální točité schodiště. To spojuje dolní otevřený obytný prostor s horní galerií, která slouží jako zašívárna a herna,“ doplňuje architekt.

Zajímavé kontrasty

Schodiště stejně jako zábradlí na galerii jsou ocelové, vyrobené z plechu a pásoviny a jako jeden kus na místě vložené do konstrukce domu. Výrazné vodorovné i svislé dělení zábradlí na schodech a na galerii přidává do interiéru další vrstvu, která svojí subtilností a barvou kontrastuje s převažujícím konstrukčním dřevem a velkými plochami dřevěných obkladů.

Vestavný nábytek: kuchyň, skříně a šatny jsou navržené dle aktuálních designových trendů, přesto dostatečně prakticky a ergonomicky.

Jídelní stůl je solitér s masivní dubovou deskou z přiznaných vykartáčovaných fošen a s atypickým ocelovým podnožím. Stejně tak konferenční stolky, knihovna a skříňka pod televizi jsou individuálně navržené na míru. Konstrukční řešení těchto solitérních kusů nábytku je kombinací subtilní ocelové tyčové konstrukce a dřevěných lakovaných a dýhovaných výplní.

Barevné sladění celého prostoru

Konferenční stolky a knihovny vznikaly z prototypů přímo v truhlářsko-zámečnické dílně. Jsou tak jedinečné mimo jiné i proto, že na desku stolků se použila dýha uříznutá nikoli podélně, jak je běžné, ale kolmo na kmen, takže vypadá jako řez pařezem.

Tvar sedačky je přizpůsobený ideálnímu sezení u televize a poslechu hi-fi. Finální tečku celému interiéru dává barevné sladění celého prostoru, výběr dekorací, obrazů a svítidel.

Vytápění domu je podlahové elektrické, TUV je zajištěna v elektrickém bojleru. Sekundární, nicméně v praxi hlavní zdroj vytápění jsou interiérová kamna.

„Na všech oknech jsou vnitřní okenními žaluzie. Stínění terasy a vnitřního obytného prostoru zajišťuje velká látková markýza, která v roztaženém stavu půdorysně zakrývá celou terasu. V nejteplejších dnech je možné využít ke chlazení vnitřních prostor multisplitovou klimatizaci, která v reversním režimu dokáže dům v zimě i vytápět. Klimatizace je tak třetí zdroj vytápění domu, který funguje na principu tepelného čerpadla vzduch voda,“ informuje architekt, který má celý dům „na svědomí“.

Může se Vám hodit na Firmy.cz:

Technické údaje

Architekt: Tomáš Klanc – Klanc…architekti

Dodavatel stavby: svépomocná organizace více dodavatelů

Dodavatel interiéru: Tita, s. r. o.

Stavebník: soukromá osoba

Reklama

Související témata:

Výběr článků