Hlavní obsah

Zahrada bez cest a chodníků není nikdy hotová

2. 4. 2018, 9:27
Právo, Gisela Růžičková

Kromě trávníku, rostlin, vodních ploch a schodů patří k moderní zahradě také cesty, chodníky a zpevněné plochy. Jsou významným stavebním prvkem, který se podílí na celkovém rázu zahrady a domu.

Foto: Hanestone (2x)

Pískovcová dlažba, tloušťka 30-50 mm, cena 399 Kč/m2

Článek

Bez cest a chodníků nemůžete zahradu pořádně užívat. Proto mají v zahradě své nezastupitelné místo. Právě cestami a chodníky vytvoříte podmínky pro bezpečný pohyb po zahradě a v okolí domu.

Díky zpevněným plochám v obytné zahradě se můžete věnovat i různým společenským a rekreačním aktivitám a využívat je celoročně bez ohledu na počasí.

Kam s cestami a chodníky

V předzahrádce obvykle propojíte cestou hlavní vstup s domem, také vjezdem do garáže a zpřístupníte i zadní části pozemku. V obytné části pak spojíte chodníkem důležité funkční zóny, jako je třeba terasa či altán.

V užitkové části zpravidla zbudujete zpevněnou plochu. Jedině tak můžete z jednotlivých částí zahrady a domu vytvořit jeden celek. Cesty a zpevněné plochy velmi úzce ovlivňují svou barevností a skladbou strukturu zahrady. V případě, že je pozemek svažitý, jsou cesty v zahradě mnohem působivější.

Druhy komunikací

Charakter úpravy povrchu rozhodne o typu komunikace. Můžeme si vybrat mezi řešením plošným (kompaktní plochy) nebo náznakovým (kombinace trávy a rozptýlených nášlapných prvků z dlaždic, kamene či dřeva v různé míře).

Pozor, hodně velké souvislé plochy narušují přírodní charakter zahrady! Naproti tomu hodně rozptýlená cesta zase omezuje funkční využití. Tam, kde nám to kompozice zahrady dovolí, je ideální jejich kombinování.

Důležitá je i pevnost povrchu – tvrdý povrch cest tvoří kámen, keramika, cihla, beton a dřevo. Měkký povrch vytvoří písek, štěrk, kamenná drť či dřevěná kůra.

Foto: Stonepark

Colosseo Grigioni, mrazuvzdorná keramická dlažba, tloušťka 2 cm, cena 1390 Kč/m2.

Vlastnosti povrchů

Tvrdé povrchy jsou praktičtější, nevyžadují příliš velkou údržbu, jsou ale strohé a do zahradního prostředí vnášejí tvrdost a chlad.

Na souvislé dlažby i náznakové chodníky používejte kámen ve formě opracovaných dlaždic, případně dlažbu v nepravidelné nebo štípané podobě. U kamene oceníte jeho přírodní vzhled a schopnost začlenit se do četných zahradních kompozic.

Foto: Destone

Chodník zhotovený z kamenného koberce Campania v tloušťce 1 cm, cena 289 Kč/m2.

Nejrůznější barevné i strukturální využití nabízejí speciální cihly, jejichž terakotová barva vhodně doplňuje přírodní vzhled zahrady.

Foto: Lipea

Pálená cihelná dlažba - mrazu-vzdorná, stálobarevná, dlouhá životnost, vysoká pevnost. Lze použít na terasy, chodníky, příjezdové cesty k domu, rozměr 200 x 100 x 45 mm, cena od 16,70 Kč/kus.

Rozsáhlé barevné a rozměrové variace venkovních dlažeb umožňují mrazuvzdorné keramické dlaždice.

Beton aplikujte vcelku, nebo jako dlaždice. V prodeji jsou tradiční betonové dlaždice různých tvarů i povrchů. K hitům patří tzv. zámková dlažba vyznačující se zejména různobarevností.

Foto: Diton

Betonová prkna smrk s dokonalou imitací dřeva jsou ve dvou délkách, 450 a 900 mm, výšce 50 mm a šířce 225 mm.

Měkké (štěrkové) povrchy působí přirozeně, umožňují růst některých rostlin a umocňují přírodní charakter prostředí. Chůze po nich však moc příjemná není.

Plochy ze štěrku se neobejdou bez pravidelné údržby. Měkkého a přirozeného přechodu do trávníku dosáhnete, obsypete-li okraje tvrdých zpevněných ploch štěrkem.

Dřevo se používá hlavně ve formě palubkových prken, která se rychle odvodní a nepřehřívají se. Dobrou službu udělá i špalková dlažba nebo do země zapuštěné polokulatiny či trámy. Výhodou dřeva je přirozená barevnost a snadné spojení se zelení. Pokud to koncepce zahrady dovolí, dají se jednotlivé druhy materiálů kombinovat.

Výběr a způsob použití

Cesty, které spojují dům se zahradou a spolu s trávníkem sjednocují zahradu, úzce souvisejí s architekturou domu i stylem zahrady. Také při jejich výběru platí zásada, že méně znamená více. Tudíž to se zpevněnými plochami v zahradě nepřehánějte!

Foto: Hanestone

Porfyrová dlažbatloušťka 30–50 mm, cena 389 Kč/m2.

Přirozeněji vypadá trávník s jedním druhem materiálu a barev. To znamená udělat strukturu a jejich vzhled co nejméně výrazné. Pro celkové ztvárnění a účinnost cest je důležité hlavně jejich půdorysné tvarování, struktura a barevnost.

Pravidelné tvary komunikací dodávají zahradě jistou nepřirozenost. Nepravidelné naopak zvýrazňují přírodní charakter a rozmanitost zahrady.

Členění plochy a její tvar

Výrazné obrazce v dlažbě na sebe zbytečně upoutávají pozornost a celkově působí rušivě. U tvrdých povrchů je důležitý způsob pokládání dlažby a průběh spár, kterými se člení plocha.

Dlažba může mít pravidelný nebo nepravidelný tvar, může být kombinovaná. Spárování lze do jisté míry nahradit trávníkem nebo jinou zelení, čímž dosáhnete přirozeného vzhledu. Průběhem spár docílíte optického zkrácení a rozšíření nebo prodloužení a zúžení plochy a prostoru. Barva dlažby by neměla být nejvýraznějším prvkem zahrady.

Foto: Kameny CZ

Rohe Helios, dlažba do okrasné zahrady, od 598,5 Kč /m2.

Při realizaci je třeba počítat i s odvodněním. V případě měkkých povrchů je zabezpečeno měkkou podloží. U tvrdých povrchů vhodným spádováním odvodňovaných ploch zajistíte odtékání skrz dešťovou vpusť do kanalizace, trativodu nebo rezervoáru.

Skladba cesty

Dobré základy se skládají z 10cm spodní vrstvy kamene a 5cm vrstvy utuženého písku. Volně položené dlažbě stačí 5 cm písku. Předností volně uložené dlažby je možnost ji kdykoli vyjmout a opravit.

Povrch cesty má být kvůli snadnému sekání asi 2 cm pod úrovní trávníku.

Stabilní dlažba, jako jsou kamenné desky, dlaždice nebo dlažební bloky, se pokládá do malty na povrch základu. Taková plocha je odolná a může na ní parkovat i auto.

Na zpevnění okrajů se používají obrubníky, které brání pohybu písku a dlažby do stran. Kromě toho chrání cesty před prorůstáním trávy a splavováním zeminy ze záhonů.

Obrubník nad povrchem zamezí přenášení půdy na chodník, zatímco obrubník snížený pod povrchem slouží k oddělení trávníků od cest a umožňuje sekat trávník k samému okraji.

Z hlediska estetického, funkčního i bezpečnostního je nutné řešení obrubníků. Nejsou ale nezbytné. Pokud je použijete, dbejte na to, aby byly v jedné výškové úrovni s dlažbou i terénem. Řešení bez obrubníků umožňuje měkčí a přirozenější přechod mezi přírodními a umělými povrchy.

Reklama

Související témata:

Výběr článků