Hlavní obsah

Letos si budeme připomínat nejlepší tuzemské průmyslové stavby

11. 1. 2014, 9:04
Novinky, tnk

Hnutí Industriální stopy se již od letošního roku bude podílet na akcích, kterými se Česká republika hlásí k Evropskému roku průmyslového dědictví - k tématu, které pro rok 2015 doporučila Rada Evropy. Budeme si připomínat krásy naší často opomíjené průmyslové architektury.

Foto: Novinky

Některé průmyslové stavby v Čechách (včetně poslední haly továrny Rustonka) jsou stále v dezolátním stavu.

Článek

V rámci mnoha chystaných akcí budou od letošního roku odborníci uvažovat nad tím, co se na poli industriální architektury podařilo za poslední 15 let.

Průmyslová architektura si během této doby vydobyla své místo na slunci a v řadě případů došlo k jejímu zachování i pro budoucí generace.

Na kvalitní architekturu upozorní Industriální stopy

Letos se chystají rozsáhlé výstavní akce i mezinárodní setkání k novému využití opuštěných průmyslových budov a areálů, které mají historickou i uměleckou hodnotu. Letos jsme byli například svědky využití Nákladového nádraží Žižkov pro prezentaci Designblok, pozornosti se dočkaly i průmyslové objekty v Ostravě.

Foto: Novinky

Návštěvníci Designbloku mohou obdivovat industriální krásy místa.

Řada lidí také navštívila rekonstruovanou vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové, která našla další nové uplatnění jako Informační centrum Obnovitelné zdroje.

Informačním rozcestníkem, který propojí akce, události, zprávy, zájemce o průmyslové dědictví a industriální architekturu se má stát projekt Industriální stopy, který stojí u vzniku hnutí za záchranu a nové využití průmyslového dědictví.

Foto: Ludmila Žlábková, Právo

Městská vodní elektrárna Hučák je postavena v secesním stylu.

Řada kvalitních industriálních staveb byla ale zbourána. „Doporučení Rady Evropy je také přiznání si vážnosti dnešní situace. Oslava může mít vždy více rovin. Je uznáním hodnotám, které už naštěstí rozpoznáváme a s nimiž se učíme žít. Ale co si budeme namlouvat, je i tryznou za padlé. Podobně je tomu i v České republice,“ uvedl Benjamin Fragner z Výzkumného centra průmyslového dědictví při FA ČVUT, zakladatel platformy Industriální stopy a člen rady TICCIH (Mezinárodní organizace pro ochranu průmyslového dědictví).

Nové využití průmyslových objektů odhalí chystaná výstava

V rámci Roku průmyslového dědictví vznikne výstava inspirativních příkladů proměny a nového využití bývalých továren a průmyslových areálů postavených u nás, doplněná obrazovou knihou uzavírající řadu Industriální topografie.

Aktuálním příkladem současné architektury proměn se stane bývalý pivovar Světovar. Jeho přestavba bude dokončena právě v roce 2015.

Foto: Ivan Blažek, Právo

Bývalý plzeňský pivovar Světovar se stal kulturní památkou.

Industriálních objekty v Plzni a Plzeňském kraji budou otevřeny pro umělecké aktivity a pořádání kulturních projektů. Akce mají být také příležitostí a výzvou pro majitele industriálních památek i pro investory a developery, na jejichž rozhodnutí často osudy staveb závisí.

Chystá se i spolupráce se zahraničními partnery - i se zeměmi Visegrádské čtyřky. „Polsko, Slovensko i Maďarsko mohou nabídnout velmi podnětné ukázky využití technických památek,“ dodává Svatopluk Zídek, další ze zakladatelů platformy Industriální stopy a představitel České komory autorizovaných inženýrů a techniků a Kolegia pro technické památky.

Reklama

Související články

Výběr článků