Hlavní obsah

Letní sídlo ve Žďáru nad Sázavou zaujme nejen svou historií

25. 2. 2020, 11:18
Novinky, Text: Jan Sedlák, editace: tnk

Bývalý cisterciácký klášter a zámek byl jednou z posledních staveb v areálu cisterciáckého kláštera Fons Beatae Mariae Virginis ve Žďáru nad Sázavou. Podle místní tradice sloužil opatově matce, která musela bydlet odděleně od klášterní komunity. Zajímavou součástí areálu je i vila na břehu rybníka.

Foto: Archiv publikace Slavné vily kraje Vysočina

Zámek se nachází ve Žďáru nad Sázavou.

Článek

Ve více jak půltisícileté historii kláštera vynikají dvě klíčové etapy. Jednak raně gotická výstavba, a pak barokní obnova, počínající na sklonku 17. a vrcholící v první třetině 18. století.

Opat Václav Vejmluva žďárské dílo korunoval poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, zapsaným do Seznamu světového dědictví UNESCO.

Foto: Archiv publikace Slavné vily kraje Vysočina

Stavba sloužila i jako hraniční stanice.

Vejmluvovo velké budovatelské úsilí ukončil požár, který vážně poničil klášterní budovy i poutní chrám. Jeho nástupce – opat Bernard Hennet – pak klášter obnovoval.

Na břehu rybníka pak dal navíc vybudovat letohrádek či vilu, obracející se hlavní stranou do opatské zahrady.

Foto: Archiv publikace Slavné vily kraje Vysočina

Opat Bernard Hennet se zasadil o obnovu kláštera po velkém požáru.

Její skutečná funkce není známá. Intimní přízemní objekt s naznačeným výstupkem završeným trojúhelným štítem člení na fasádách jednoduchý architektonický detail grafického provedení, který připomíná Santiniho sloh, přežívající ve zjednodušené podobě také na jiných stavbách ve Žďáru a na statcích žďárského kláštera hluboko do 18. století.

V hlavním společenském sále se zachovala rokoková výmalba stěn. Později byl objekt přejmenován na Zámek Žďár a stal se sídlem soudního, politického a hospodářského vrchnostenského úřadu, kterému podléhali poddaní žďárského panství.

Foto: Luboš Pavlíček, ČTK

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou

Foto: Profimedia.cz

Zámek Kinských, Žďár nad Sázavou

V šedesátých letech minulého století došlo v prostorách objektu k otevření stálé expozice Muzea knihy a zámek se stal veřejnosti přístupným památkovým objektem.

Následně byl restituován a připadl Radoslavu Kinskému, který obnovil hospodaření na vráceném pozemkovém majetku.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků