Hlavní obsah

Dům na svažitém pozemku elegantně spojil bydlení pro mladou rodinu i prarodiče

23. 9. 2022, 8:21

Na okraji zástavby v jižní části obce Rybí se nachází parcela, kterou vymezuje přístupová cesta, přilehlý potok se vzrostlými stromy a oplocení sousedního domu. Ochranná a bezpečnostní pásma lesa a podzemních plynových zásobníků zastavitelnou část pozemku významně zredukovala a do značné míry i předurčila tvar domu, který na ní vyrostl.

Foto: Václav Novák a časopis Bydlení mezi panely

Na hranici vymezených ochranných pásem umístili architekti dva do sebe vetknuté tubusy se sedlovými střechami.

Článek

Pozemek se mírně svažuje směrem k jihovýchodu. Svažitost terénu nabízí malebné výhledy do okolních pastvin, lesů a částečně do místní zástavby.

V nejnižším bodě pozemku, kde přístupová cesta kříží potok a kde končí asfaltový povrch, stojí malá boží muka s lavičkou. Přestože se nacházejí na pozemku investora, jedná se o veřejně přístupné místo, které je už po staletí součástí křížové cesty vedoucí z Nového Jičína do Štramberka.

Foto: Václav Novák a časopis Bydlení mezi panely

Pozemek se mírně svažuje směrem k jihovýchodu. Svažitost terénu nabízí malebné výhledy do okolních pastvin, lesů a částečně do místní zástavby.

„Klienti nás oslovili se stavebním programem vlastního bydlení pro čtyřčlennou rodinu s oddělenou částí pro bydlení prarodičů. Dům měl být dřevěný a udržitelný, zejména ve smyslu snadno zrealizovatelný, s nízkými náklady na provoz a s možností aspoň částečné stavby svépomocí,“ popisují architekti Václav Kocián a Zdeněk Liška ze studia Klar.

Parcela na zelené louce nemá téměř žádnou sousední zástavbu, která by definovala strukturu a tvarosloví. V relativní blízkosti se nachází dvě katalogové dřevostavby se sedlovou střechou, zbytek okolní zástavby je mixem rozličných typů rodinných domů z různých období.

Architekt zasadil úspornou dřevostavbu do panenské přírody Krkonoš

Odpověď na otázku „Jak by měl dům vypadat?“ v tomto případě nebývá jednoduchá. Vzhledem k rozpočtu, nabitému stavebnímu programu a také požadovanému konstrukčnímu systému dřevostavby v návrhu byl využit racionální přístup s opakováním konstrukčních prvků.

Foto: Václav Novák a časopis Bydlení mezi panely

Základní tvar domu se na první pohled jeví jako tradiční podbeskydská zástavba, kterou tvoří drobné jednopodlažní domky se sedlovou střechou.

Na hranici vymezených ochranných pásem byly umístěny dva do sebe vetknuté tubusy se sedlovými střechami. Základní tvar domu se tak na první pohled jeví jako tradiční podbeskydská zástavba, kterou tvoří drobné jednopodlažní domky se sedlovou střechou.

Dvě samostatná křídla budou přirozeně oddělovat provoz budoucího výměnku pro prarodiče a provoz pro samotnou rodinu.

Uprostřed lesů vyrostl rodinný dům z konopného betonu

Hmoty vytvářejí jakési uzavření od severu a rozevírají se do privátního dvora s výhledy do přilehlého lesa. Dvůr lemují ochozy, na kterých je možné díky krytí přesahem střechy celoročně relaxovat a poslouchat zurčení blízkého potoka, šumění lesa nebo třeba jen vzdálený ruch běžného vesnického života.

Slunce je v letních měsících stíněno vzrostlými stromy u potoka, v zimě paprsky proniknou větvemi stromů až do domu.

Dispoziční řešení

Obě funkční křídla se protínají v zádveří. Obrazně řečeno jde o jakýsi vstupní rozcestník, protože odsud lze pohlédnout na obě křídla domu a zároveň celou terasu se zahradou.

Na zádveří navazuje na jednu stranu chodba výměnku, na druhou stranu hlavní obytný prostor. Chodba lemuje východní stranu výměnku a umožňuje vstup do technické místnosti, koupelny a ložnice. Zároveň propojuje toto křídlo s terasou.

Foto: Václav Novák a časopis Bydlení mezi panely

Hlavní část tvoří obývací pokoj propojený s kuchyní a jídelnou.

Při vstupu do hlavní obytné části rodinného domu vcházíme do velkého převýšeného prostoru s kuchyní a jídelnou. Jako v celém domě i zde je kladen důraz na umožnění průhledů skrz dům či ven do krajiny.

Pásové okno v kuchyni dává přehled o vstupu do domu, výhledy do krajiny pak nabízí velké sedací okno v obýváku.

Z obývacího pokoje vede chodba do klidové zóny s pokojem, koupelnou a ložnicí. Všechny obytné místnosti mají přímý vstup na krytý ochoz a terasu.

Nosná konstrukce

Konstrukce domu je provedena jako dřevěná fošínková s dutinami vyplněnými minerální vatou a zaklopenými konstrukčními OSB deskami.

V interiéru se pohledově nejvíce uplatňuje smrková biodeska a bílý sádrokarton. Podlahy v pokojích jsou dubové, v chodbách a koupelnách je použita keramická dlažba.

Základové konstrukce

Základy jsou rozděleny na dvě části. Výměnek je založen na betonových základových pasech, zatímco hlavní obytná část vybíhá nad terén na subtilních ocelových stojkách. Dům je tak šetrnější k půdě pod ním a navíc si zachovává příjemné měřítko a lehkost.

Technické informace

  • Rok projektu: 2019-2020
  • Rok dokončení: 2021
  • Zastavěná plocha: 145 m²
  • Užitná plocha: 124 m²
  • Plocha pozemku: 2161 m²
  • Rozměry: 722 m3 obestavěný prostor

Spolupráce

Statika: Martin Wünsche

PBŘ: Pavla Tvrdá

Realizace: Richard Kovář

PENB: Tomáš Brückner

Materiály

  • Ocel: sloupky obytného křídla rodinného domu, plechová krytina, lakovaný hliník – klempířské prvky
  • Dřevo: v interiéru – smrkové biodesky v šikminách, sádrokarton. V konstrukci – smrkové řezivo/KVH profily, zákopy z konstrukčních OSB desek. Na fasádě – opalované smrkové desky. Okenní a dveřní výplně – rámy z napojovaného smrku v přírodním odstínu

Značky

okenní a dveřní výplně — HON-okna, dveře s. r. o.

Koncept vytápění

Vytápění je navrženo jako podlahové teplovodní napojené na elektrokotel. Obytný prostor je doplněn o krbová kamna na dřevo. V koupelně je umístěn topný žebřík.

O studiu

„Vážíme si míst, ve kterých jsme vyrůstali, a tento vztah se snažíme reflektovat v naší tvorbě. Architekturu nevnímáme jako uměleckou exhibici, ale jako komplexní disciplínu zahrnující funkčnost, estetičnost a práci s kontextem,“ uvádějí na závěr architekti.

Může se vám hodit na Firmy.cz: Architekti, Prodej pozemků pro bydlení, Obytné stavby

Reklama

Související témata:
Studio Klar

Výběr článků