Hlavní obsah

Čím se vyznačuje nízkoenergetický dům

7. 5. 2017, 9:23
Právo, Gisela Růžičková

Kvůli rostoucím cenám energie jsou nároky na vytápění budov a izolační vlastnosti konstrukcí stále přísnější. Proto mají nízkoenergetické domy (NED) ve srovnání s běžnou novostavbou jen třetinovou spotřebu tepla na vytápění.

Foto: Finep (2x)

Rodinné domy spojují moderní architekturu se současnými technologiemi, stejně tak jako požadavky na úsporné a pohodlné bydlení.

Článek

Nízkoenergetická stavba se vyznačuje kompaktním tvarem bez zbytečných výčnělků, prosklenými plochami orientovanými na jih, nadstandardní tepelnou izolací, regulací vytápění využívající tepelné zisky, větráním s rekuperací tepla a také spotřebou tepla na vytápění, která je maximálně 50 kWh/m2/rok.

Foto: Ekonomické stavby

Úspora za energie by měla zaplatit zvýšené náklady nízkoenergetického řešení a ještě ušetří peníze.

Základním požadavkem na výstavbu NED je hlavně pečlivá příprava projektu, na kterém rozhodně nebudeme šetřit. V průběhu výstavby není vhodné cokoli měnit, aby se stavba zbytečně neprodražila.

Bez dobré koncepce se může dům proměnit v soustavu energeticky efektivních a inovativních prvků, které dohromady nebudou fungovat a přinesou opačný efekt.

Energetická náročnost

Nízkých nákladů na provoz domu se dosahuje různými způsoby. Proto se zajímáme, jestli je výhodnější získat stejnou úsporu investicí do silnější izolace, kvalitnějších oken, nebo do efektivní regulace vytápění.

Foto: Palis

Kompaktní tvar domu bez jakýchkoli výčnělků je předpokladem dosažení nízké spotřeby tepla.

Zdroj tepla ovlivní i další náklady na domácnost. Topíme-li elektřinou, využijeme levnější tarif i pro ostatní domácí spotřebiče. Při nízké spotřebě tepla se vytápění elektřinou může celkově vyplatit. Z těchto důvodů se na dům, spotřebu energií a související investiční a provozní náklady díváme jako na celek. A počítáme i s růstem cen paliv a energií do budoucna.

NED jsou zpravidla o něco dražší než běžná výstavba. Dobře připraveným projektem můžeme dosáhnout toho, že navýšení ceny nepřesáhne 10 % proti běžnému domu.

Vhodné místo

Aby dům mohl využívat sluneční energii (tzv. pasivní solární zisky), měla by být většina prosklených ploch orientována na jih. U NED využijeme i bohatší prosklení.

Pozemek má na této straně poskytovat dostatečné soukromí a zároveň nesmí být zastíněn lesem nebo zástavbou v okolí. Sluneční energie se dá využívat třeba teplovzdušnými nebo teplovodními solárními kolektory.

Foto: Palis

Použité konstrukce moderní dřevostavby mají dostatečné izolační schopnosti a téměř vylučují vznik tepelných mostů.

Orientovat větší prosklené plochy na východ či na západ je nevhodné. Neosvědčila se ani šikmá střešní okna, která se přehřívají. Orientace oken na sever zase významně zvyšuje ztráty tepla.

Dům má být chráněn i před větrem. Vítr nejen intenzivně ochlazuje stěny, ale může proniknout i dovnitř konstrukce. Tím se izolační efekt podstatně snižuje, zejména pokud není stavba postavena kvalitně.

Tvar a dispozice

Dům má mít co nejkompaktnější tvar. Vyvarujeme se přízemního, půdorysně rozlehlého domu, stejně tak jako domu s mnoha výčnělky, výklenky, zalomeními, balkóny, arkýři, vikýři či nikami. Jednoduchý tvar domu je výhodný i z hlediska vyloučení tepelných mostů, kterými z domu odchází teplo.

Foto: Ekonomické stavby

U nízkoenergetického domu by měly být hlavní prosklené plochy orientovány na jih.

Povrch pláště vůči obestavěnému objemu musí být zároveň co nejmenší. Obvyklým tvarem NED je proto dvoupodlažní podélný kvádr, orientovaný svou delší stranou k jihu.

Stavební konstrukce

Obvodový plášť domu, tedy stěny, střecha, okna, dveře i podlahy, musí mít vynikající tepelně technické vlastnosti. Nabídka stavebních systémů pro NED je rozmanitá, např. zděná stavba s kontaktním zateplením, masivní nosná konstrukce v kombinaci s lehkými obvodovými prvky nebo samotné lehké stavební systémy obsahující hrubou tepelnou izolaci.

Důkladné tepelné izolace (z certifikovaných systémů) v síle až 50 cm jsou jedním ze základních prvků NED. Izolují se nejen venkovní zdi, ale i vnitřní konstrukce mezi vytápěným a nevytápěným prostorem (garáž, sklep, půda aj.).

Také podlahy a stěny přilehlé k terénu musí mít důkladnou izolaci; chránit dům jenom zapuštěním do země je nedostatečné.

Foto: JRD

Architektonicky výrazný viladům s 10 nízkoenergetickými byty vyrůstá v atraktivní vilové čtvrti Prahy 5 Na Hřebenkách.

Stěny se nestavějí pouze z cihel či tvárnic, byť termo-izolačních, naopak se používá nosné zdivo co nejtenčí – kolem 24-30 cm u dutinkových cihel – doplněné tepelnou izolací. U moderní dřevostavby je vhodná pouze difuzně otevřená třívrstvá konstrukce, kdy je parotěsná rovina na vnitřní straně, obvykle tvořená OSB (dřevoštěpkovou) deskou.

Okna jsou významnou součástí domu, ten bývá často bohatě prosklený, aby ztráty nebyly vyšší než solární zisky. Používají se proto nejčastěji okna s trojsklem. Vliv na kvalitu okna má i jeho správné osazení a dotěsnění.

Kvůli nežádoucímu vzniku tepelných vazeb (místa, kde se stýkají dvě konstrukce a tvoří kout) a tepelných mostů (místa, kde je konstrukce či izolace zeslabena) věnujeme pozornost konstrukčnímu řešení detailů a zejména dodržování technologických postupů při stavbě.

Důležité je mj. správné napojení tepelné izolace a okenních rámů, izolace pásu zdi nad terénem, napojení izolace svislých stěn a střechy, izolace krokví atd.

Foto: Heluz

Nízkoenergetický dům se vyznačuje jednoduchým tvarem, důkladnou tepelnou izolací a kvalitními velkoformátovým prosklenými prvky.

Těsnost budovy je nový požadavek, aby do domu nepronikal nežádoucí vzduch spárami ve stěnách, okolo oken, ze sklepa, otevřeným krbem atd. Jinak by spotřeba energie nekontrolovatelně rostla.

Větrání a vytápění

Řízený systém větrání vždy zajišťuje dostatečný přívod čerstvého vzduchu a na rozdíl od větrání okny se v NED nemusíme o nic starat. Vzduch se zároveň filtruje, případně i zvlhčuje, což sníží prašnost a zvýší komfort v domě.

Hlavním důvodem pro řízené větrání je možnost využití tepla z odváděného vzduchu. Nejčastěji se používá tzv. rekuperační výměník, ve kterém znečištěný vzduch odváděný zevnitř předává teplo čerstvému vzduchu přiváděnému zvenčí. V zimě se přiváděný vzduch ohřívá, v létě ochlazuje.

Rekuperace může být nahrazena tepelným čerpadlem, které odebírá teplo z odpadního vzduchu a ohřívá přiváděný vzduch, případně vodu pro vytápěcí systém. Výhodou je vyšší účinnost, nevýhodou vyšší cena.

Foto: Finep

Řadová výstavba nízkoenergetických domů snižuje náklady i tepelné ztráty.

Základním principem vytápění musí být rozumné hospodaření s energiemi. V NED nejde prvoplánově o běžné zásobování teplem, ale spíš o pokrytí zbytkové potřeby tepla. Vhodné je zkombinovat pasivní a aktivní využívání sluneční energie, optimálně zvolený vytápěcí systém, nízkoteplotní nebo ideálně teplovzdušný, a již zmíněné regulované větrání se zpětným získáváním tepla. Dáme přednost využívání obnovitelných zdrojů energie.

Důležitý je správně navržený systém, který není zbytečně přeplněný předraženými technologiemi. Třeba sluneční kolektory na ohřev vody mají smysl spíš ve vícečlenných domácnostech, kde je vyšší spotřeba teplé vody, případně na ohřev vody v bazénu. Pokud se mají využívat i na podporu vytápění, je potřebné tomu přizpůsobit vytápěcí systém a je otázka, zda to bude ekonomicky efektivní.

Ekologický přístup

Na druhou stranu bereme stavbu nízkoenergetického domu i z pohledu ekologického a citlivého přístupu k přírodě. Dům s nízkou spotřebou energie se lépe vyrovná s výpadkem vnější dodávky energie.

Víte, že…

Nulový dům má roční spotřebu tepla nižší než 5 kWh/m2 vytápěné podlahové plochy, zatímco běžná česká novostavba spotřebuje na vytápění zhruba 100—120 kWh/ m2.

Nízkonákladový dům má nejen nízkou spotřebu energií, ale i minimální náklady na provoz. Nízkoenergetický dům je stavba, jejíž roční spotřeba tepla na vytápění nepřesahuje 50 kWh/m2 vytápěné podlahové plochy.

NED a paragrafy

Doporučené parametry NED najdeme v ČSN 730540. Průkazem energetické náročnosti budovy (vyhláška 148/2007 Sb.) musí být od 1. 1. 2009 povinně vybaven každý nový dům. Podle něj poznáme, jak je dům úsporný. Hodnotí se spotřeba tepla na vytápění, na ohřev vody, větrání, chlazení a osvětlení.

Energetický štítek obálky budovy je součástí projektové dokumentace stavby. Zde se hodnotí pouze konstrukce domu, která ovlivňuje jen část spotřeby tepla na vytápění.

Díky silným izolacím a solárním prvkům je téměř energeticky nezávislý, a tedy bezpečný. Nízká spotřeba je také přijatelnější z pohledu růstu cen energií. Lépe se zaplatí dražší energie, jestliže je její spotřeba nižší. Proto je i stavba nízkoenergetického domu ohleduplnější k životnímu prostředí.

Reklama

Výběr článků