Hlavní obsah

Atriový dům s vnitřní zahradou vychází z principů sakrální geometrie

8. 8. 2017, 8:44

Nízkoenergetický atriový dům v Říčanech u Prahy s vnitřní zahradou je ukázkou příkladné ekologické architektury. Architekt Oldřich Hozman vnímá stavbu v souvislostech, vychází z principů sakrální geometrie a učení feng šui.

Foto: Oldřich Hozman (12x)

Stromy na řezivo pro konstrukci domu byly káceny ve vhodné dny podle tradičních znalostí měsíčních fází. Tento přístup ke zpracování dřeva zvyšuje jeho užitnou hodnotu. Dřevo se nekroutí, dobře se suší, je pevnější a dlouhodobě nevykazuje žádné změny.

Článek

Ovál a kruh jsou základními tvary obytného prostoru, konstatuje na úvod architekt a dodává: „Pokud se chci přiblížit ideálu obytného prostoru, představím si dům s vnitřní zahradou. Podvědomě jej vnímám jako archetypální tvar hnízda. Uvnitř je duté a po obvodě vyplněné. Stejně jako stavba s atriem uprostřed půdorysu...“

Foto: Oldřich Hozman

Projekt atriového nízkoenergetického rodinného domu byl inspirován prvky japonské architektury.

Kvalitní dispoziční řešení

Základem dispozičního uspořádání přízemního nízkoenergetického atriového rodinného domu je prstenec obytných místností okolo volného středu zahrady. Dům je navržen jako vícegenerační se dvěma bočními vstupy.

Foto: Oldřich Hozman

Povrchy a vyzdívky z nepálené hlíny mají velmi dobré vlastnosti pro zdraví člověka. Nepálená hlína dobře absorbuje a pozvolna vydává vzdušnou vlhkost. Je to přírodní recyklovatelný materiál bez chemických přísad.

Na severovýchodní straně je větší a vyšší místnost, která může být využívána jako ateliér, dílna nebo tělocvična. Volnost v uspořádání a samostatné vchody do pokojů umožňuje okrouhlá chodba okolo vnitřní zahrady. Stěna mezi chodbou a atriem je prosklená. Do domu tak vniká světlo z vnitřní i vnější strany. Velký důraz klade architekt na prostorný vstup do domu. A to jak v exteriéru, tak uvnitř v hale, z níž lze naplno vnímat krásu vnitřní zahrady.

Volnost a lehkost středu domu je dalším důležitým kritériem návrhů Oldřicha Hozmana. Ideálem je pro něj vnitřní nezastřešené atrium, v tomto případě inspirované japonskými zenovými zahradami a řeckým atriovým domem.

Pečlivě dbá i na to, aby prostorem proudila vitální energie: „Lze ji přirovnat k proudění sil v energetických meridiánech, které známe z akupunktury,“ vysvětluje a zmiňuje též takový typ interiérového designu, při kterém se dá proudění těchto sil zohlednit.

Foto: Oldřich Hozman

Hrázděné stěny jsou vyzděné nepálenými cihlami. Akumulují teplo z vytápění v zimě a chlad z nočního přivětrávání v létě.

Pohybu vitálních sil věnuje pozornost i při návrzích míst, kde se pracuje s tekoucí vodou.

„Voda na sebe váže určitou životní sílu a odchází-li nebo protéká-li ve větším množství některými místy v domě (WC, koupelny, kuchyně), může s sebou vitální energii částečně strhávat. Proto jsou koupelny, kuchyně, prádelna a kotelna navrženy v tomto domě do apsid, které vystupují z obrysu celé stavby. To, co odchází, patří na obvod, na periferii. Vnitřní obytné pokoje si tak udržují svoji životní sílu,“ vysvětluje architekt.

Foto: Oldřich Hozman

Cílem bylo udržet vnitřní obytné prostory klidné a plné jemné energie bez vlivu technických prvků. Místnosti, kterými protéká voda, jsou z toho důvodu umístěné ve vystupujících apsidách po obvodu domu.

Energetické úspory a ekologické materiály

Architekt navrhl říčanský nízkoenergetický dům výhradně ze zdravých přírodních materiálů. Celodřevěná trámová hrázděná konstrukce je zateplena izolací z dřevovláknité vlny a zatravněná střecha je zateplena lisovanými balíky z obilné slámy.

Foto: Oldřich Hozman

Nízkoenergetický dům má provětrávanou dřevěnou fasádu. Zatravněné střechy dobře izolují proti přehřívání, udržují v krajině přirozenou vlhkost a propojují esteticky dům s okolní přírodou.

Foto: Oldřich Hozman

Nízkoenergetický atriový dům v Říčanech u Prahy s vnitřní zahradou je ukázkou příkladné ekologické architektury. Architekt Oldřich Hozman vnímá stavbu v souvislostech, vychází z principů sakrální geometrie a učení feng šui.

Stěny jsou prodyšné, difuzně otevřené a veškeré vnitřní omítky hliněné. Vnitřní příčky vyzdívá nepálenými cihlami a fasádní obklad, okna, dveře a vnitřní podlahy navrhuje z dubového dřeva a napouští je přírodním olejem.

Foto: Oldřich Hozman

Boční vstup ze severovýchodní strany domu

V každé obytné místnosti je instalováno stěnové vytápění, v chodbách a v koupelnách podlahové vytápění. Ohřev vody je zajištěn plynovým kondenzačním kotlem, který lze pro nízkoteplotní vytápěcí systémy efektivně využít.

Foto: Oldřich Hozman

Hlavní myšlenkou je uspořádat místnosti okolo vnitřní zahrady. Proporce stavby vycházejí ze sakrální geometrie stromu života, z principů celostní architektury a feng šui

„Při použití nízkoteplotního vytápění dochází nejenom k úsporám energie, ale také k významnému zlepšení přirozeného teplotního komfortu,“ dodává architekt a upozorňuje i na specifické principy větrání.

Přiměřené provětrávání domu je podle jeho slov v dobře zaizolovaném domě naprostou nutností: „V tomto domě mají všechna okna takzvanou mikroventilaci, kdy se mezi rámem a křídlem okna vytvoří malá mezera, kterou vniká do domu čerstvý vzduch,“ vysvětluje.

Foto: Oldřich Hozman

Půdorys domu

Mírný podtlak je způsoben i nízkootáčkovými ventilátory umístěnými v koupelnách a na WC. Přesahy střech zabezpečují, aby se interiér domu v létě nepřehříval.

Slovo architekta

„V přízemní stavbě je člověk lépe propojen s vnějším světem i s okolní zahradou. Podaří-li se vám realizovat dům s vnitřní zahradou, vytvoříte si prostor, kde se budete moci v klidu věnovat sami sobě. Atrium představuje vnitřní svět. Je to rajská zahrada vašeho nitra,“ podotýká akademický architekt.

Foto: Oldřich Hozman

Ztvárnění zahradního srubu propojuje použití tradičních roubených trámových spojů s moderními prvky z lamelového ohýbaného dřeva.

Zaujalo nás

Stromy na řezivo pro konstrukci tohoto domu byly káceny ve vhodné dny podle tradičních znalostí měsíčních fází. Tento přístup ke zpracování dřeva zvyšuje jeho užitnou hodnotu. Dřevo se nekroutí, dobře se suší, je pevnější a dlouhodobě nevykazuje žádné změny.

Foto: Oldřich Hozman

Pohled do střechy zahradního altánku

Akad. arch. Oldřich Hozman
Absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, obor architektura, interiéry a design nábytku. Během vysokoškolského studia pobýval na stáži na University of Industrial Arts v Helsinkách. Od absolvování školy v roce 1989 pracuje jako architekt ve svobodném povolání. V roce 1993 založil vlastní architektonické studio pod názvem Studio ARC. Věnuje se projektům ekologické architektury, interiérům a nábytku, designu, výstavnictví a zahradám. Ve své tvorbě pracuje s principy baubiologie, feng šui, sakrální geometrie a geomantie. Přednáší na mnoha místech v Čechách i v zahraničí.
Napište nám
Postavili jste dům, rekonstruovali byt nebo máte hezkou zahradu a rádi byste se pochlubili? Napište nám do redakce na adresu: bydleni@novinky.cz.

Vlastimil Růžička, www.mujdum.cz

Technické údaje

Nízkoenergetická dřevostavba s půdorysem domu 17 x 30 m má celodřevěnou trámovou hrázděnou konstrukci. Obvodové stěny jsou zatepleny dřevovláknitou izolací o tloušťce 30 cm a 5 cm rákosovou rohoží s vnější vápennou omítkou.

Odvětrávané celodřevěné podlahy jsou izolovány vrstvou konopné slámy 30 cm. Podezdívka a základy domu jsou z pískovce.

Zatravněná střecha je zateplena 35 cm silnými balíky z obilné slámy. Stěny, stropy i podlaha jsou prodyšné, difuzně otevřené. Veškeré vnitřní omítky jsou hliněné.

Vnitřní příčky jsou vyzděné nepálenými cihlami. Fasád­ní obklad, okna, dveře a vnitřní podlahy jsou z dubového dřeva. Vše je napuštěno přírodním olejem.

Hlavní vytápění je sálavé, stěnové. Přírodní materiály zajišťují vyšší úroveň volných záporných iontů. Ohřev vody se provádí plynovým kondenzačním kotlem. Přesahy střech zabezpečují, aby se interiér domu v létě nepřehříval. Atriová zahrada vnáší do domu zevnitř mírné tlumené světlo.

Reklama

Související témata:

Výběr článků