Hlavní obsah

Architekt vily v Kostelci nad Černými lesy využil svažitého pozemku a navrhl rozměrné terasy

23. 9. 2015, 13:04
Novinky, Text: Šárka Koukalová, editace: tnk

Hluboké lesy Černokostelecka můžeme považovat za plíce středních Čech. Jádro této oblasti, původně středověké městečko Kostelec nad Černými lesy, se podařilo uchránit před rozvojem průmyslu a železniční dopravy. Jeho součástí je i architektonicky výjimečná stavba.

Foto: autorský tým Slavné vily Středočeského kraje

Vila s adresou: Kostelec nad Černými lesy, V Koupadlech čp. 656

Článek

Vzhledem k vhodným podmínkám postupně vznikla na okrajích města rozlehlá vilová a chatová čtvrť. Architektonickou úroveň zástavby v ní hodně přesahuje vila, která patří ke skvostům meziválečné moderní architektury.

Stavebník budovy, inženýr Václav Budil, byl rodák z Kostelce nad Černými lesy. Stavbu vily plánoval pro svého otce a sestru a částečně i pro letní pobyt svojí kolínské rodiny. K projektu přizval svého přítele architekta Jaroslava Fragnera, žáka profesora Josefa Gočára a jeho pozdějšího nástupce na Akademii výtvarných umění v Praze.

Foto: autorský tým Slavné vily Středočeského kraje

Součástí vily je velkolepá terasa.

Architekt v návrhu využil přednosti vyvýšeného místa se svažitým pozemkem a s výhledy do lesnaté krajiny. Třípodlažní stavbu s železobetonovou konstrukcí proto dotvářejí rozměrné terasy na severní a jižní straně a prvek předsunuté lávky ukončené balkónem.

Foto: autorský tým Slavné vily Středočeského kraje

Stavba má i brutalistní tvary.

Vila v Kostelci nad Černými lesy představuje ve Fragnerově tvorbě příklon k volnějšímu, ale pořád funkcionalistickému pojetí netradiční avantgardní architektury.

Přímou inspiraci dílem slavného architekta Le Corbusiera prozradí jeden z dochovaných náčrtů černokostelecké vily, na kterém Jaroslav Fragner zachytil dům vznášející se na pilotech.

Foto: autorský tým Slavné vily Středočeského kraje

V interiéru je dostatek světla díky velkorysým pásovým oknům.

Rozhodně nejde o jediný výsledek Fragnerovy spolupráce s Václavem Budilem, ředitelem kolínské elektrárny Elektrárenského svazu středolabských okresů. Nedlouho před stavbou domu v Kostelci si Budil dal postavit vilu pro celoroční obývání v Kolíně, brzy potom zadal Fragnerovi i projekt velké kolínské elektrárny a zprostředkoval mu další významné zakázky v Kostelci nad Černými lesy a Kolíně.

Zatímco komunální stavby z velké části změnily svou podobu pozdějšími a často razantními přestavbami, architektovy vilové zakázky zůstaly dochovány skoro v původním stavu.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků