Hlavní obsah

Sbírka listin v katastru nemovitostí bude přístupná jen za poplatek

21. 1. 2009, 6:03
Právo, Vladimír Čechlovský

Lidé i firmy, kteří chtějí zjistit určité údaje z veřejné sbírky listin v katastru nemovitostí, musí počítat s tím, že se k nim nedostanou tak snadno jako v minulosti. Do sbírky listin totiž nebudou moci zdarma nahlížet a pořizovat si z ní libovolně opisy, výpisy nebo náčrtky.

Článek

Informace dostanou jen formou kopie požadované listiny, za níž zaplatí poplatek. Za jednu kopii stránky formátu A4 zaplatí 20 korun, za ověřenou kopii 50 korun. Vyplývá to z novely zákona o katastru, která bude účinná od března letošního roku. Katastr tímto způsobem postupoval již od začátku loňského roku, ale jen na základě vyhlášky, a proto byla tato praxe i zpochybňována jako nezákonná.

Úplnou novinkou bude od března to, že kdo bude chtít kopii veřejné listiny, musí se prokázat průkazem totožnosti a uvést účel, pro který má o konkrétní listinu zájem. Katastr povede evidenci těch, kteří využili údaje ze sbírky listin, a v případě zneužití těchto údajů ji poskytne Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ten může provinilci udělit i vysokou pokutu.

Co vše obsahuje

Sbírka listin má pro občany i firmy velký význam. Lze v něm nalézt všechna rozhodnutí soudu, smlouvy a jiné listiny, na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru. Jde například o kupní smlouvy k nemovitostem, smlouvy o zástavním právu, o zřízení věcného břemene a předkupního práva. A dále třeba takové listiny, jako rozhodnutí o vypořádání dědictví či společného jmění manželů při rozvodu, týkají-li se nějaké nemovitosti.

Z listin se lze dovědět mnoho užitečných informací důležitých například pro koupi nemovitostí. Například seznámit se s obsahem smlouvy, na jejímž základě je někdo označen v katastru jako vlastník nemovitosti, a z toho posoudit, zda jeho vlastnictví vzniklo po právu. Nebo detailně zjistit, co je obsahem věcného břemene váznoucího na nemovitosti, předkupního práva apod.

Kdo bude mít nyní zájem o tyto informace, musí konkrétně označit listinu, o kterou mu jde, a katastr mu pořídí její kopii. S tím nesouhlasí veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl. „V řadě případů žadatel ani nemůže označit konkrétní listiny, o jejichž kopie by mohl žádat, aniž by do nich nahlédl,“ soudí Motejl. Podle jeho slov jde o uměle vytvořenou zábranu v přístupu k informacím.

Nesprávná kopie jsou vyhozené peníze

Odborníci dávají často Motejlovi za pravdu. „Z listu vlastnictví se někdy nezjistí, z čeho je nutné si vyžádat kopie. Například kdo chce přezkoumat platnost předchozích listin, ten potřebuje hledat potřebné dokumenty. Je to velmi důležité třeba pro ověření, zda ten, kdo je zapsán v katastru jako vlastník, je skutečně vlastníkem nemovitosti,“ řekl Právu JUDr. Miloslav Jindřich, notář v Benešově.

Pražský advokát JUDr. Richard Gürlich upozornil, že kdo si nechá pořídit nějakou kopii listiny, může posléze zjistit, že si vyžádal nepravou a tudíž „že utratil peníze zbytečně“. V transakci s nemovitostmi, které jdou často do miliónů korun, to podle jeho slov představuje jen „mírnou komplikaci“. Podle něho hodně bude záležet na organizaci pořizování kopii, tedy zda katastr i větší množství kopií udělá hned, nebo třeba za týden. „Delší termíny by mohly trochu zkomplikovat realitní obchody,“ zdůraznil.

Důvodem je nižší počet zaměstnanců

Český úřad zeměměřický a katastrální podle Motejla zdůvodňuje změnu zákona poklesem počtu zaměstnanců a současně rostoucími požadavky občanů na využívání sbírky listin. Kopii ze sbírky listin lze pořídit jen na katastrálním pracovišti, v jehož obvodu působnosti leží příslušná nemovitost.

Naproti tomu výpis z katastru ve formě veřejné listiny získáte o kterékoli nemovitosti v ČR mj. na libovolně zvoleném katastrálním pracovišti, na některých obecních úřadech, na poštách, u notářů a na pracovištích Hospodářské komory ČR.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků