Hlavní obsah

Voda ze studny - pít či nepít, toť otázka

18. 12. 2014, 11:22

Posledním tématem, jemuž se v tomto roce budeme věnovat, je nemoc nemovitostí, která může způsobovat nepříjemná onemocnění majitelů domu. Je to kvalita pitné vody. Přes 90 procent obyvatel u nás má přístup k vodě z veřejných vodovodů, kde je kvalita vody kontrolována. Necelých 10 procent lidí se ale musí spoléhat na vlastní zdroj vody ze studny. Pokud tedy již vlastníte nebo se chystáte koupit dům či chatu se zdrojem vody z vlastní studny, je nutné řešit otázku její kvality.

Foto: Archiv Nemopas

Dřevěná bouda vedle studny není suchý záchod, ale kůlna. Rozbor vody ze studny i tak prokázal nebezpečnou koncentraci dusičnanů.

Článek

U lokálních zdrojů vody, tedy u studní, může voda obsahovat zvýšené koncentrace chemických či biologických látek. To, že je voda na pohled čistá a při ochutnání dobrá, neznamená, že je v pořádku.

Biologické látky se dají zlikvidovat převařením (pětiminutový var obvykle zlikviduje bakterie, viry a parazity) ale převaření nemusí odstranit nebezpečné koncentrace některých chemických látek.

Nebezpečné dusičnany

Jednou z těch, na které je převaření krátké, jsou dusičnany. Intenzivní zemědělství zvyšuje koncentraci dusičnanů v půdě, ty pak přecházejí do podzemní vody. U hlubokých studen se kontaminace dusičnany projevují se značným zpožděním a zároveň jsou ještě řadu let ve vodě přítomny i po likvidaci zdroje.

Nebezpečí dusičnanů je v tom, že se v trávicím traktu člověka rozkládají na dusitany, které se vstřebávají do krve a způsobují přeměnu krevního barviva hemoglobinu na methemoglobin, který má nižší schopnost přenášení kyslíku a organismu hrozí „vnitřní udušení“.

Zejména kojenci do 3 měsíců věku mají omezený mechanismus na přeměnu methemoglobinu na hemoglobin, a proto je pro ně dusičnany a dusitany zamořená voda velmi nebezpečná.

Foto: Archiv Nemopas

Centrální filtrace vody přímo u vodárny v rodinném domě.

Typickým případem problémové vody byla ta ze studny u rodinného domku v obci Žernov. Studna kopaná a lámaná ve skále, hluboká je přes 37 metrů a stará přes 300 let. Původní majitelka nemovitosti žila v přesvědčení, že voda ze studny je naprosto perfektní a dokonce si její dcera vodu vozila do Hradce Králové pro svoje děti.

Rozbor vody na podzim roku 2013 však ukázal, že koncentrace dusičnanů jsou 82,9 mg/l, což překračuje současně platný limit 50 mg/l. Rovněž mikrobiologické a biologické ukazatele byly překročeny. Voda tedy nebyla pro pití vůbec vhodná.

Koncentrace všech rozpustných látek ve vodě se významně mění s množstvím vody ve studni. Z naší zkušenosti vyplývá, že na podzim jsou koncentrace škodlivých látek vyšší než na jaře a v létě, kdy je koncentrace zředěna tajícím sněhem a jarními dešti.

Jak se problémům s vodou ze studny vyhnout

Kvalitu vody ve studnách je z výše uvedených důvodů nutné pravidelně kontrolovat a to minimálně jednou ročně. Na pravidelnou kontrolu kvality se ale bohužel často zapomíná. Při inspekcích nemovitostí slýcháme „Tady je kojenecká voda“ a při dotazu na poslední rozbor dostáváme odpověď: „Nevím přesně, ale je to víc než 5 let“.

Foto: Archiv Nemopas

Filtr v kuchyni. Dle našich zkušeností tento typ filtru odbourá většinou hlavně biologické látky.

Pokud voda ze studny nesplňuje povolené koncentrace nebezpečných látek, je nutná její úprava před použitím. Úprava vody může být jak mechanická, tak chemická. Na trhu existují filtry, které umí z vody odstranit nebezpečné koncentrace látek. Je potřeba ale vždy použít správný filtr dle rozboru vody a filtry pravidelně vyměňovat a udržovat.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Nemopas.

Autoři: Ing. Ctibor Hůlka, inspektor nemovitostí

Inzertní sdělení

Inspekce nemovitostí NEMOPAS pomáhá majitelům nemovitostí a hlavně kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti. Inspekce tak šetří peníze za budoucí neplánované opravy nemovitosti a snižuje rizika realitního obchodu.

U nových domů a bytů inspektor pomáhá novým majitelům s převzetím nemovitosti od realizační firmy nebo developera. Majitel má tak šanci pomocí inspekce významně snížit riziko výskytu skrytých i zjevných vad a vyhne se tak budoucím nepříjemnostem při reklamacích.

Inspekce nemovitostí NEMOPAS provádí certifikovaní inspektoři nemovitostí, kteří mají vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a jsou členy Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).

Technický stav nemovitosti je nejvíce podceňovanou skutečností při jejím nákupu. Kupující často věnuje enormní pozornost a energii vyjednávání o ceně, a k jeho škodě naprosto opomíjí samotný technický stav nemovitosti. Ten však může mít zásadní vliv na výslednou cenu. Tato zarážející situace se dá trefně vyjádřit lidovým příslovím našich předků „kupovat zajíce v pytli“, a taky je jí možno moderněji přirovnat k nákupu mobilního telefonu nebo počítače bez znalosti jejich základních parametrů.

Investici v řádech tisíců korun by bez znalosti parametrů neudělal nikdo, ale nákup nemovitosti za milióny korun bez znalosti jejího technického stavu je bohužel běžnou praxí. Jen málokdo si uvědomuje, že malý vlhký flíček v podkroví nebo drobná prasklina nad schodištěm má přitom často cenu mnoha stovek tisíc nebo i miliónů korun vydaných za následné opravy.

Důležitost této služby ilustruje i fakt, že služba je běžným doplňkem realitního trhu v zahraničí (v USA přes 90 % realitních obchodů).

Reklama

Související témata:

Související články

Kdy a proč jsou okna mokrá i zevnitř

20. 11. 2014, 12:33

Každý z nás se už určitě setkal s oroseným oknem zevnitř místnosti. Pokud se to ale zrovna neděje v situaci, kdy se vyváří dětské pleny nebo prostěradla, či se...

Výběr článků