Hlavní obsah

Střecha základní školy dosloužila. Co s ní

29. 10. 2015, 12:11

Školy či školky, které se v 70. a 80. letech minulého století stavěly na malém městě, budou mít s největší pravděpodobností relativně jednoduchý tvar – několik „kvádrů – pavilónů“ s plochou střechou. A i když plochá střecha byla udělána v době vzniku dle nejlepšího vědomí stavebníků, dnes již tepelně izolačně i hydroizolačně nefunguje. A to je i případ školy na malém městě, jejíž problémy experti a inspektoři řešili.

Foto: Nemopas, Znalecký ústav Dekprojekt

Střecha školy na malém městě již dosloužila. Do učeben pod střechou zatéká a v zimě je pod ní zima.

Článek

Na základě požadavku obecního úřadu, který řešil zatékání do učeben pod střechou, specialisté Nemopas a Znaleckého ústavu Dekprojekt navštívili místní základní školu.

Foto: Nemopas, Znalecký ústav Dekprojekt

Na střeše bují vegetace a ta prorůstá asfaltovými pásy na povrchu střechy.

Stavba byla z druhé poloviny 70. let a na střeše byla provedena klasická střešní skladba z té doby, běžný asfaltový pás ze 70. let – Sklobit. Pod ním betonová vrstva ve spádu a pod ní tepelné izolace z plynosilikátu a polystyrenu. Prostě klasika.

V době výstavby solidní tepelná izolace a solidní asfaltový pás. Na střeše školy byla i určitý čas prováděna údržba, ale pak se na to zapomnělo...

Foto: Nemopas, Znalecký ústav Dekprojekt

Oplechování je zrezlé a začne se rozpadat.

A bohužel čas běží. Asfaltové pásy stárnou, klempířské prvky stárnou a také požadavky na tepelnou izolaci střech stárnou. A tak to dnes vypadá na střeše takto:

  • vesele na ní bují vegetace, která je sice ozdobou, ale určitě asfaltovému pásu na střeše dobře nedělá,
  • oplechování je zrezlé a začíná se rozpadat,
  • pás na střeše byl na některých částech udržován „reflexolem“ (stříbrný asfaltový nátěr), ale na jiných částech je vlivem UV záření zcela zdegradován,
  • řešení detailů ze 70. let již často není funkční,
  • tepelně izolační vlastnosti střechy neodpovídají současným energetickým požadavkům.

Je potřeba si uvědomit, že na této střeše nedošlo k výraznému pochybení při návrhu a realizaci střechy, ale zafungoval zub času.

Foto: Nemopas, Znalecký ústav Dekprojekt

V místech, kde nebyl asfaltový pás natírán stříbrným asfaltovým nátěrem, došlo k degradaci pásu vlivem UV záření.

Střecha teď musí projít komplexní rekonstrukcí, která obnoví její hydroizolační funkci a zlepší tepelně izolační parametry. Naštěstí pro obce a města v současnosti existují dotace, které právě rekonstrukce a sanace budov ve vlastnictví města řeší.

Zdejší malé město si vypracuje projekt rekonstrukce střechy a zateplení fasády a zažádá si o dotaci. S největší pravděpodobností ji získá, a tak bude mít na dalších „50 let“ funkční a krásnou školu.

Foto: Nemopas, Znalecký ústav Dekprojekt

Řešení detailů už není funkční a objevují se netěsnosti.

S výše představenou nemocí na domech (a platí to samozřejmě i pro rodinné domy) musíme počítat. Řada konstrukcí (například střechy) tu není navždy, mají určitou životnost a určitě jim musíme během času věnovat pozornost s tím, že po jisté době musíme počítat i s jejich kompletní rekonstrukcí.

Autor: Ing. Radim Mařík, hlavní inspektor nemovitostí, znalec v oboru izolace staveb

Dotace pro veřejné budovy obcí

Společnost DEKPROJEKT s.r.o. (provozovatel služby NEMOPAS) dlouhodobě nabízí a zajišťuje poradenství, administraci a zpracování potřebné dokumentace za účelem získání podpory v níže uvedeném dotačním programu.

Dne 18. 11. 2015 vyhlásí Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí výzvu v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP), která se bude týkat snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v těchto budovách (Prioritní osa 5, Specifický cíl 5.1.). V rámci této výzvy budou moci kraje, obce a další subjekty žádat podporu na zateplení svých objektů, včetně například výměny oken a dveří. Podporu bude možné získat i na výměnu některých zdrojů tepla (např. kotle na uhlí, elektrické vytápění apod.). Nově bude také podporována instalace solárních termických i fotovoltaických systémů a systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Pro letošní a příští rok je pro tyto účely alokováno celkem cca 8 mld. Kč. Dotace se budou nejčastěji týkat objektů, jako jsou školy, školky, obecní úřady, kulturní domy apod. (podpora se nebude týkat rodinných a bytových domů). V rámci této výzvy budou nově podporována také dílčí opatření na objektech, které jsou kulturní památkou nebo se nachází v památkové rezervaci či zóně bez nutnosti splnění přísných energetických parametrů. Podpora bude poskytována formou dotace až do výše 45 % celkových způsobilých výdajů. Nad úroveň dotace může být poskytnuta také podpora formou zvýhodněného úvěru až do výše 90 % celkových způsobilých výdajů. Za způsobilé výdaje bude možné považovat také dokumentaci potřebnou pro podání žádosti, technický a autorský dozor realizace, a to ve výši 6-10 % z celkových způsobilých výdajů.

Podrobnější podmínky a informace o aktuálním nastavení programu naleznete zde. Pokud zvažujete ve své obci o dotaci žádat, kontaktujte nás formou vyplnění poptávkového formuláře na této stránce dole.

Reklama

Související témata:

Související články

Má cenu bourat, nebo rekonstruovat?

10. 9. 2015, 11:27

Bourat, nebo rekonstruovat? Tuto otázku položil inspektorovi nemovitostí pan Michal, majitel starého domku v Rožmitále pod Třemšínem. Rekonstrukce starého domu...

Ze zkušeností inspektora - takový dům nechceme

17. 9. 2015, 13:34

V červenci jsem se ujala vyřízení požadavku na prohlídku rodinného domu. Poptávajícími byli mladí manželé s malým dítětem z Prahy, kteří chtěli koupit rodinný...

Výběr článků