Hlavní obsah

Nové progresivní materiály mohou při rekonstrukci pomoci i napáchat velkou škodu

28. 2. 2019, 9:30

Ve stavebnictví, stejně jako v jiných oborech, jde vývoj dopředu. Přicházejí nové materiály a technologie. Někdy se ale ukáže, že s novým „zázračným” materiálem neumí stavební firmy zacházet a jeho použití nepřinese kýžený výsledek, ale spíš velké problémy. To se stalo i panu Alešovi, který rekonstruoval svůj dům a chtěl v půdě vybudovat obytný prostor.

Foto: Znalecký ústav Dekprojekt

Použití progresivní multifunkční izolace na krovu pana Aleše nepřineslo očekávaný výsledek, spíše naopak.

Článek

Pan Aleš má dům v historické části města, a proto musel rekonstrukci půdy konzultovat s památkáři. Nemohl moc navýšit úroveň střechy a sám chtěl zevnitř viditelný krov.

Když hledal řešení, které by mu to umožnilo, byl mu nabídnut nový „progresivní” materiál. Vícevrstvá reflexní izolace o tl. 30 mm, napnutá z krokve na krokev, která by měla zároveň plnit funkce tepelně izolační vrstvy, parotěsnící vrstvy a doplňkové hydroizolační vrstvy. Prostě všechny vrstvy střechy pod krytinou v jednom. A tak ji stavebníci u pana Aleše použili.

Foto: Znalecký ústav Dekprojekt

Netěsnosti fólie povedou k zatečení vody, která případně pronikne pod krytinu. Netěsnosti také zcela znehodnotí tepelně izolační funkci fólie

A výsledek? Progresivní izolace se vůbec nepovedla. Je nespojitá (spojovací lepicí páska se na mnoha místech rozlepuje), je prověšená a netěsně napojovaná na navazující detaily. Do půdního prostoru při dešti zatéká.

Značné prověšení izolace znemožňuje provedení výrobcem požadované vzduchové mezery pod reflexní izolací, bez které izolace nebude správně fungovat jako tepelná izolace. Nespojitost a tedy nevzduchotěsnost izolace by měla za následek značné energetické ztráty podkrovního bytu a také kondenzaci vodní páry ve skladbě střechy a následnou biologickou degradaci dřevěných prvků.

Naštěstí pan Aleš dnes vše vidí, protože nejsou ještě instalovány vnitřní sádrokartony. Po jejich instalaci by se jednalo o stav nezkontrolovatelný a velmi komplikovaně opravitelný. Pan Aleš stavbu zastavil a zvažuje změnu koncepce střechy, již bez použití progresivní reflexní izolace. Kdo to ale zaplatí?

Byla volba této izolace vhodná pro historický, komplikovaný krov? Měla stavební firma v reálných podmínkách tohoto krovu šanci dosáhnout stoprocentně na provedení požadované dodavatelem fólie?

Foto: Znalecký ústav Dekprojekt

Prověšení fólie znemožní vytvoření vzduchotěsné mezery pod fólií, která by měla mít tepelně izolační funkci.

A poučení? Novým materiálům a technologiím se určitě nebraňme. Důležité je ale dobře funkčnost materiálů pochopit, vyzkoušet si je v reálných podmínkách staveb a zvládnout jejich technologii. A je třeba i zvážit, zda je materiál vhodný pro konkrétní stavbu.

Pro menší investory bych při volbě nových materiálů doporučil, aby si vždy nechali ukázat jejich použití na předchozích stavbách a nechali si vyprávět od majitelů těchto staveb jejich zkušenosti s novým materiálem.

Autor: Ing. Lubomír Odehnal, Znalecký ústav Dekprojekt, Nemopas - lubomir.odehnal@dek-cz.com

Inzertní sdělení

Inspekce nemovitostí Nemopas pomáhá majitelům nemovitostí, a hlavně kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti.

Koupě i prodej nemovitosti je závažné rozhodnutí. Kupující se jistě nechce dočkat nepříjemných překvapení, která se mohou objevit po čase v souvislosti s technickým stavem objektu. Kupující prostě nechce po technické stránce koupit "zajíce v pytli".

Prodávající se na druhou stranu jistě nechce dostat do vážných problémů daných jeho zodpovědností za poruchy v následujících pěti letech. Kupující totiž může na základě skrytých vad (ať již skutečných či účelových) dle nového občanského zákoníku chtít odstoupit od smlouvy či zpětně snížit kupní cenu.

Znalost technického stavu nemovitosti získaná na základě inspekce nemovitostí Nemopas dává oběma stranám realitní transakce jistotu transparentnosti a férovosti obchodu.

Inspekce nemovitostí Nemopas provádí certifikovaní inspektoři nemovitostí, kteří mají vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a jsou členy Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).

Reklama

Související témata:

Výběr článků