Hlavní obsah

Důležitou součástí výstavby domu je i izolace proti vodě

28. 6. 2018, 12:28

Izolace domů proti vodě je jedním z bolestivých míst ve výstavbě rodinných domů. Problémy bývají se střechami, ale také se spodní stavbou, tedy se suterény a přízemím domů. O tom, že si stavební firmy často neuvědomují všechny souvislosti, se bohužel přesvědčil pan Václav i paní Marie.

Foto: Jiří Hlavín - Nemopas

Koncepce řadových domků stavěných schodišťově po svahu vede k tomu, že stěna nižšího domku je pod terénem a je třeba ji adekvátním způsobem izolovat proti vodě.

Článek

Oba si koupili od developera plánované řadové domky s krásným výhledem, které se stavěly na kopci nad městem. Domky byly vedle sebe po spádnici jako schody.

Sice neměly sklepy, ale jejich vzájemná poloha vytvářela situaci, že část stěny obýváku byla pod úrovní podlahy vyššího domku, a tedy pod terénem.

Foto: Jiří Hlavín - Nemopas

Izolace z jednoho pásu, a ještě k tomu nesvařeného, rozhodně nemůže zabránit proniknutí tlakové vody.

Vzhledem k této situaci (svah a část domu pod terénem) by měla být hydroizolaci spodní stavby věnována velká pozornost. Při intenzivnějších srážkách voda poteče pod domky a vždy se nahromadí u stěny nižších domků, která bude fungovat jako přehrada. Voda bude působit na stěnu tlakem, obranou proti proniknutí vody je v takové situaci pouze izolace proti tlakové vodě.

Při kontrole stavby pan Václav, paní Marie a specialista Nemopas, kterého si pozvali, ale izolaci proti tlakové vodě nenašli. Vrstva jednoho asfaltového pásu, která byla použita, byla zcela neodborně aplikována, řada spojů dokonce nebyla svařena. V izolaci byly zjevné netěsnosti.

Foto: Jiří Hlavín - Nemopas

Takto provedený detail vůbec neodpovídá technologickým návodům pro asfaltové pásy a není těsný.

A je třeba zdůraznit, že jeden, dokonce ani dva dokonale provedené asfaltové pásy či vrstva fólie podle odborníků z České hydroizolační společnosti jako izolace proti tlakové vodě nestačí.

Izolace musí být v případě tlakové vody řešena buď pomocí speciálních dvojitých systémů umožňujících kontrolu a sanaci, nebo pomocí vodotěsného betonu. Jiná, správná cesta je snížení namáhání vodou. Například tím, že se provede správná drenáž, která vodu zachytí a odvede. Díky tomu lze jako izolaci proti vodě poté použít třeba dva asfaltové pásy nebo vrstvu fólie.

Foto: Jiří Hlavín - Nemopas

Již nyní, ve fázi hrubé stavby, se ukazoval průnik vlhkosti do stěny budoucího obýváku.

Správné izolování spodní stavby je zvláště ve složitějších podmínkách, jakými jsou podsklepené domy či domy částečně pod svahem, třeba řešit kvalitním návrhem, který stavební firma musí dodržet.

Jen díky včasné kontrole a zachycení tohoto problému na začátku stavby nedošlo k tomu, že by pan Václav i paní Marie měli ve svých obývácích vlhké stěny, se kterými by těžko něco dělali.

 Jiří Hlavín, DiS. - inspektor nemovitostí pro Prahu a jih Čech, jiri.hlavin@nemopas.cz

Inzertní sdělení

Inspekce nemovitostí Nemopas pomáhá majitelům nemovitostí, a hlavně kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti.

Koupě i prodej nemovitosti je závažné rozhodnutí. Kupující se jistě nechce dočkat nepříjemných překvapení, která se mohou objevit po čase v souvislosti s technickým stavem objektu. Kupující prostě nechce po technické stránce koupit "zajíce v pytli".

Prodávající se na druhou stranu jistě nechce dostat do vážných problémů daných jeho zodpovědností za poruchy v následujících pěti letech. Kupující totiž může na základě skrytých vad (ať již skutečných či účelových) dle nového občanského zákoníku chtít odstoupit od smlouvy či zpětně snížit kupní cenu.

Znalost technického stavu nemovitosti získaná na základě inspekce nemovitostí Nemopas dává oběma stranám realitní transakce jistotu transparentnosti a férovosti obchodu.

Inspekce nemovitostí Nemopas provádí certifikovaní inspektoři nemovitostí, kteří mají vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a jsou členy Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).

Reklama

Související témata:

Výběr článků