Hlavní obsah

Letní řez ovocných stromů

27. 6. 2007, 10:43
Právo, Novinky, Radoslav Šrot

Letní řez je vhodným doplňkem základního řezu stromů, prováděného v předjaří až počátkem jara. Zmírňuje bujný růst a prosvětluje korunu, přispívá k lepšímu vyzrání a vybarvení ovoce i jeho kvality. Podporuje diferenciaci květních pupenů a dopomáhá k vyšší úrodě v příštím roce. Výsledky letního řezu závisí do značné míry na tom, ve které růstové fázi nových letorostů ho provedeme.

Článek

Nové letorosty bují nejvíce ve fázi největšího růstu během června až začátkem července. Když je v tomto období zkrátíme, vytvoří se v jejich horní části nové, tzv. předčasné letorosty, které korunu zahustí.

Květní pupeny se na nich až do konce vegetačního období nevytvoří (zvláště u jabloní a hrušní), takže v příštím roce stromy méně pokvetou a úroda bude malá. Proto je lépe se červnového řezu vyvarovat.

V korunách mladších stromů můžeme však při jejich počátečním tvarování provést některé dílčí úpravy. Můžeme odstranit konkurenční výhony, zkrátit příliš dlouhé letorosty na konci hlavních větví na úroveň ostatních, provést úpravu nepravidelné koruny, pokud některé koncové pupeny po jarním řezu nevyrašily apod.

Zásadně v tomto období odstraňujeme vlky vyrostlé po zmlazovacím řezu z kmene nebo hlavních větví. Vlky trhnutím vylamujeme. Vzniklou ranku brzy zacelí nová pletiva. Odstřižení nůžkami není vhodné. Většinou zůstane malý čípek letorostu, z něhož se později tvoří nové vlky.

Řez v červnu je vhodný u některých meruněk (Rakovského, Paviot, Sabinovská aj.), které v prvních letech po výsadbě tvoří nadměrně dlouhé letorosty bez postranního obrostu. Proto se u nich doporučuje, zvláště v teplejších oblastech s mírnější zimou, zkrátit nové letorosty v červnu o třetinu až polovinu. Tím se jejich růst zmírní a na ponechané části se podpoří tvorba plodonosného obrostu.

Další výhodou tohoto řezu je, že květní pupeny se diferencují později k podzimu, v příštím jaru později rozkvetou, a tak snadněji uniknou jarním mrazíkům. Tento systém řezu můžeme vyzkoušet i u některých slivoní tvořících v mládí dlouhé letorosty s nedostatkem obrostu.

Dostatečnou péčí o stromy si zajistíme bohatou úrodu. Foto archiv Novinky

Srpnový řez jádrovin

Od konce července do konce srpna je fáze ukončení růstu nových letorostů do délky. Toto období je u jabloní a hrušní vhodné pro tzv. pozdně letní řez. Ten pomáhá k vytvoření rovnováhy mezi růstem a plodností stromů. V prvních 3-5 letech po výsadbě uplatňujeme tento řez jen minimálně.

Zpravidla odstraňujeme konkurenční letorosty na konci středního výhonu a hlavních větví, pokud jsme to již neučinili v červnu, dále všechny příliš dlouhé letorosty, které rostou dovnitř koruny a zahušťují ji. Z postranních letorostů můžeme ty, které jsou delší než 40 cm a rostou šikměji vzhůru (zpravidla se nacházejí v horní části větve) zkrátit o 1/4-1/3 tak, aby koncový list směřoval dolů.

Místo řezu můžeme tyto letorosty ohnout a vyvázat do skloněné polohy. Mírně šikmo, vodorovně nebo dolů rostoucí letorosty, letorosty kratší než 25 cm a prodlužující letorosty na konci terminálního výhonu a ramen zásadně nezkracujeme ani neohýbáme.

V pozdějších letech, je-li koruna příliš hustá, ji můžeme srpnovým řezem prosvětlit. Držíme se zásady, že stromy s malou násadou plodů můžeme prořezat více, zatímco při velké úrodě od řezu upustíme.

Letní řez má také pozitivní vliv na omezení hořké pihovitosti jablek u odrůd citlivých na nedostatek vápníku (James Grieve, Dukát, Coxova reneta, Šampion, Vanda aj.).

Reklama

Související témata:

Výběr článků