Hlavní obsah

Jak rekonstruovat koupelnu suchou cestou

24. 2. 2014, 9:31
Právo, Karolina Černá

Staré panelákové jádro se časem nejen deformuje, ale také bývá zdrojem plísní. Každá koupelna po dvaceti letech používání volá po rekonstrukci. Ať už při ní použijeme jakýkoli materiál, měl by vážit stejně jako ten původní kvůli možnému narušení statiky domu.

Foto: Milan Malíček, Právo

Každá koupelna po zhruba dvaceti letech pravidelného používání volá po rekonstrukci.

Článek

Rekonstrukci koupelny můžeme provést suchou nebo mokrou cestou. Suchá cesta je sympatická z mnoha důvodů: je rychlejší, často i levnější a při volbě správného systému si poradíme snadno a poměrně rychle sami. Co nás čeká?

Foto: Fermacell

Hotový sprchový kout z podlahových prvků a desek Fermacell – suchá technologie je jednoduchá, šetří čas a vylučuje vlhké procesy v interiéru.

Foto: Fermacell

Lepení suchých podlahových prvků Fermacell – na polodrážku naneseme podlahové lepidlo (dva proužky 5 mm silné) a oba prvky se na sraz sesadí.

Foto: Fermacell

S technologií lepené spáry Fermacell nemusíme být přeborníkem v tmelení, a přesto docílíme povrchu desky vhodného pro jakoukoliv povrchovou úpravu.

Foto: Fermacell

Montáž samotných desek na konstrukci je pro dospělého hračka. Při volbě formátu desky 1500 x 1000 x 12,5 mm opláštíme koupelnu bez pomoci dalších osob.

Foto: Fermacell

Přesahující část okrajového izolačního pásku odřízneme.

Foto: Fermacell

Spáry izolujeme proti vodě pomocí systémové sady těsnicích prvků – těsnicích rohových manžet, těsnicí pásky a tekuté fólie.

Příprava na změnu

Po demontáži původního prostoru, včetně odstranění zbytků podlah na WC a v koupelně, obvykle vznikne na stropní konstrukci nerovná a částečně porušená plocha. Vyčistíme ji, vyrovnáme menší nerovnosti a stabilizujeme penetračním nátěrem. Osy stěn rozměříme podle půdorysu za pomoci laserového přístroje (popř. olovnice, vodováhy) a značkovacím provázkem je vyznačíme na podlaze, stropu a postranních stěnách (s ohledem na dveře atd.).

Podlahové a stropní vodicí profily se upevní k podlaze a stropu. Izolační pásky (např. minerální vlákna, samolepicí pásky atd.) se vkládají pod profily. Následuje opláštění jedné strany stavebními deskami (např. Fermacell o tloušťce 12,5 mm). Svislý styk desek se buď lepí, nebo spáruje. Lepení spár provádíme spárovacím lepidlem podle návodu na zpracování, spáry zatmelíme speciálním spárovacím tmelem.

Montáž instalací

Následuje montáž instalací: do jednostranně opláštěné příčky osadíme potřebné rozvody, které se montují do předem vytvořených průchodů. Těmi pak vedeme instalatérské (voda, odpad) a elektroinstalační rozvody (kabely).

Do vyvrtaných otvorů v sádrovláknitých deskách vložíme elektroinstalační krabice pro pozdější montáž vypínačů a zásuvek. Obdobným způsobem přivedeme rozvody studené a teplé užitkové vody a připojovacího odpadního potrubí ke ztužujícím prvkům pro připevnění zařizovacích předmětů (k profilům a montážním deskám pro uchycení armatury a baterií).

Spáry mezi příčkou a stěnovým panelem a mezi příčkou a stropem před napojením a spárováním oddělíme separační páskou. Nejsou-li kladeny žádné požadavky na požární ochranu, lze použít trvale pružné napojení na tyto konstrukce např. akrylátovým tmelem.

Co je co
Sádrokarton je sádra obalená papírem. Pevnost sádrokartonu zajišťuje papírový karton. Sádrokarton má objemovou hmotnost podle typu 640—1000 kg/m³.Sádrovlákno je sádra smíchaná s podílem celulózových vláken. Sádrovláknitá deska tak má v každém bodě svého průřezu stejné vlastnosti. Objemová hmotnost je 1100—1250 kg/m³. Vyšší objemová hmotnost garantuje lepší protipožární a akustické vlastnosti.

Příprava povrchu

Před vlastním provedením keramických obkladů na stěny a před položením dlažeb na podlahu na WC a v koupelně je nutné provést několik operací podmiňujících dosažení požadované kvality.

Při použití ve vlhkých prostorách chráníme sádrovláknité desky tekutou hydroizolační stěrkou. Vhodné jsou hydroizolační stěrky, které nabízejí výrobci lepidel pro obkladové materiály.

Ošetřovaná plocha musí být před začátkem finální úpravy povrchu (např. malování, tapetování nebo obkládání) suchá – včetně spár –, pevná, bez fleků a bez prachu.

Sádrovláknité desky Fermacell se ve výrobním závodě impregnují. Další impregnace je nutná jen v případě, že ji předepisuje výrobce systému např. tenkovrstvých nebo strukturálních omítek, barev nebo lepidel pro obkládačky pro desky na bázi sádry.

Foto: Fermacell

Ze sádrovláknitých podlah a desek vytvoříme nový interiér suchou cestou snadno a rychle.

Foto: Fermacell

Interiér podkrovního prostoru, určeného pro koupelnu se sprchovým koutem, je připraven k úpravám tzv. suchou cestou – tj. bez mokrých technologických procesů.

Foto: Fermacell

Podlaha se suchým podlahovým setem Fermacell a zabudovaným elektrickým podlahovým vytápěním s topnými rohožemi.

Foto: Fermacell

Sádrovláknité podlahové prvky a desky na podlahách a stěnách jsou stabilní, odolné a zvyšují požární odolnost a akustickou izolaci místnosti. Navíc se výtečně hodí pro místnosti domu s proměnlivou vlhkostí vzduchu, např. do koupelny a kuchyně.

Foto: Fermacell

Před vlastním lepením keramických obkladů na stěny a před položením dlažeb na podlahu naneseme na povrch desek vhodný penetrační nátěr. Ty nabízejí výrobci lepidel pro obkladové materiály jako součást uceleného systému.

Foto: Fermacell

Ve vlhkých prostorách rozhoduje o kvalitě každý detail. U ploch v přímém kontaktu s vodou, jako jsou např. sprchové kouty a vany, je nutno použít vhodné tekuté hydroizolační stěrky nebo jiné lepené těsnicí systémy.

Foto: Fermacell

Dobře provedená hydroizolace ploch a spár před vlhkostí zásadně prodlužuje životnost obkladů a dlažby a brání interiér před plísněmi a jiným poškozením.

Stěnové obklady/dlažby

Na sádrovláknité desky lepíme jakékoliv obklady z keramického materiálu a z umělé hmoty metodou pokládání do tenkého lože. Jestliže to požaduje výrobce lepidla u aplikací na sádrové desky, provede se penetrace.

Ta musí řádně vyschnout (zpravidla 24 hodin) a až poté provádíme obklad. U ploch v přímém kontaktu s vodou (např. sprchové kouty a vany) je nutno použít tekuté hydroizolační stěrky nebo jiné lepené těsnicí systémy.

Pro lepení by se měly použít lepicí malty na obklady s nízkým obsahem vody, např. obohacené plastifikátory (tzv. pružné lepicí malty – zpravidla mají v názvu flex, např. Flexkleber). Pro spárování by se měla použít pružná spárovací malta (např. Flexfuge).

Podhledy a podlahy

Podhledy volíme podle prostorových podmínek rekonstruované koupelny. Jako spodní nosná konstrukce slouží kovové profily montované v jedné rovině s minimální výškou zavěšení.

Pro zlepšení akustických vlastností stropní konstrukce využijeme podlahové prvky. Výška podlahy se volí s ohledem na prostorové podmínky a akustické požadavky.

Orientační kalkulace bytového jádra
Rozměry jádra: 2,8 x 1,4 m, výška 2,6 m. Stěna mezi koupelnou a WC. Jedna stěna je vyzděná (nebo z panelů).
Sádrokartonové desky Cena za m² stěny bez montáže: 350 Kč Cena za dodávku a montáž příček: 14 400 Kč** U sádrokartonových desek je nutno montovat dvě vrstvy.
Sádrovláknité desky Fermacell Cena za m² stěny bez montáže: 450 Kč Cena za dodávku a montáž příček: 13 500 Kč

Reklama

Související témata:

Výběr článků