Hlavní obsah

Co zkontrolovat na střeše po zimě

27. 2. 2019, 12:17
Novinky, nes

Blíží se konec zimy a to je pro majitele domů období, kdy se už už chtějí vrhnout do zahradničení. Ještě před tím by ale měli nejprve zkontrolovat střechu svého domu. Připomeňme si, na co se při její prověrce zaměřit.

Foto: Jana Nesvadbová, Novinky

Na střeše je několik kritických míst, která mohl sníh a vítr v zimě poškodit a kudy mohla následně vniknout vlhkost.

Článek

„Kromě celkového zhodnocení stavu střešní krytiny se na střeše zaměřte na oblast úžlabí a nároží. Tato místa jsou dost náchylná z důvodu použití řezaných tašek, které bývají dost často poškozeny sesuvem sněhu a ledu. V druhé řadě je dobré prohlédnout komíny, odvětrávací otvory střechy, vikýře a střešní okna. U střešních oken je třeba zejména prohlédnout, zda je v pořádku lemování. V případě, že máte na střeše oplechování, např. lemování úžlabí, nezapomeňte u těchto prvků důkladně vyčistit vodní drážky, aby mohla voda správně odtékat,“ doporučuje Zdeněk Štofaňak, zástupce společnosti HPI-CZ.

Poškozené tašky vyměňte

Zejména střechy se skládanou krytinou je třeba důkladně prohlédnout. Veškeré poškozené tašky, které dobře nedrží, nebo jim dokonce část chybí a v plášti střechy tak vznikl dokonce otvor, je třeba nemilosrdně vyměnit.

Nejohroženější jsou okapy

Okapové systémy patří k nejrizikovějším prvkům každé střechy. Obzvláště stavení s velkým sklonem střechy čelí riziku, že jim okapy poškodil sjíždějící sníh. Okapy se mohou během zimy utrhnout, ale také ucpat nečistotami. Okapové žlaby nesmějí být prohnuté, spoje mezi jednotlivými díly musí být dokonale těsné. Sklon okapů mohou negativně pozměnit i pokřivené háky.

„Poškození okapů se liší podle materiálu. U plastových systémů se zaměříme na to, zda vlivem mrazu nepopraskaly, u zinkových okapů zkontrolujte, zda nejsou poškozeny ledem. Žlaby a svody je třeba důkladně vyčistit od spadaného listí a dalších překážek, jinak riskujete při jarních deštích ucpání a následnou vlhkost v objektu,“ vysvětluje Markéta Martinková ze společnosti Rheinzink.

Při čištění žlabů a odtokových rour obvykle stačí mechanické vymetení nebo silnější proud vody. Nezapomeňte zkontrolovat také mřížky a odtoky.

Do jarní prohlídky pak zahrňte také kontrolu hromosvodů a protisněhových zábran. Pozornost pak určitě věnujte i stavu veškerých pochozích prvků, jako jsou lávky, žebříky schůdky apod.

Zima ohrožuje také interiéry

Zatékání do objektu je dalším velkým rizikem po náročné zimě. Důkladně proto projděte celé podkroví a zjistěte, zda se do objektu nedostala přes střešní opláštění voda.

Zkontrolovat potřebují také střechy bytových domů!

Bez kontroly nemohou zůstat ani střechy bytových domů. Všímat si je třeba prakticky stejných prvků jako u střech rodinných domů.

„Po zimě je důležité věnovat čas kontrole střešního pláště také u bytových domů, a to zejména funkčnosti jeho odvodnění. U plochých střech to bude kontrola vpustí a jejich průchodnosti. Po podzimu a zimě mohou být zanesené nečistotami a naplaveninami, proto je nutné vyčistit jejich síta/košíky zachytávající listí a další nečistoty. U šikmých střech jsou to pak okapy a jejich čistota včetně kontroly takzvaných gajgrů u napojení na ležatou kanalizaci u paty domu. Dále je třeba ověřit celistvost střešního pláště, uchycení všech důležitých součástí - antény, hromosvody, vyústění komínů a odvětrání kanalizace apod.,” upozorňuje Tomáš Zima ze společnosti Nemoinspekt.

Varovnými symptomy bývají vlhké mapy v dřevěném bednění na nezateplených půdách či různé plísně. Zvláštní pozornost věnujte opět okolí komínů, oken a vikýřů.

Reklama

Související témata:

Výběr článků