Hlavní obsah

Finanční poradna: Jak investovat do nemovitostí s menšími náklady

7. 8. 2009, 6:00

Investovat dnes do nemovitosti, která by měla zajímavý potenciál zhodnocení či lukrativní výnos z pronájmu, znamená vyndat z peněženky minimálně několik miliónů nebo rodinný rozpočet zatížit hypotékou se splátkou v řádech deseti tisíců korun. Na to si asi troufne jen málokdo. Existuje však i méně nákladný způsob investice do nemovitostí.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Článek

Investice do nemovitostí, navzdory rozšířenému ne zcela přesnému názoru, že nemovitost je dobrá a stále rostoucí investice, protože je „hmotná“ a posledních pár let to tak fungovalo, by měla tvořit jen část investičního majetku. V běžných případech maximálně čtvrtinu. To v praxi znamená mít alespoň 12 miliónů korun, chcete-li si pořídit investiční nemovitost v hodnotě 3 milióny korun (tedy v Praze byt 2kk).

V posledních letech však vznikly možnosti, jak své investiční portfólio například v řádech stovek či pouze desítek tisíc rozložit také do nemovitostí. I v Česku totiž začaly vznikat v zahraničí obvyklé realitní fondy. Tyto fondy shromažďují peníze od drobných střadatelů podobně jako podílové fondy investující do dluhopisů či akcií na burze.

Veškerou péči o nemovitost přebírá fond

Pro zvýšení kapitálu k investicím si fondy mohou vzít hypoteční úvěry. Následně je investují do nemovitostí, které většinou dále pronajímají.

Výnosy fondu, které jsou většinou stabilní a spíše konzervativnější jsou tvořeny nejen výnosy z pronájmů, ale také z růstu cen nemovitostí. Podílníkům tak plynou veškeré výhody z vlastnictví nemovitosti, ovšem nemusejí řešit právní stránku či se jinak o nemovitosti starat.

Nevýhody realitních fondů

Rizikem u tohoto typů fondů je přecenění nemovitostí. Při prudším poklesu cen nemovitostí na trhu je nutné přecenit nemovitosti držené fondem a může se jednat o pokles v řádech procent až desítek procent. To samo o sobě nemusí být takový problém, časem se cena může vrátit na původní úroveň a dále růst.

Problémem je pokud podílníci začnou masivně své podíly zpět odkupovat a fond je nucen nemovitosti prodat, častokrát za nevýhodnou cenu. Taková situace však může nastat jen jednou za několik desítek let nebo vůbec.

Dostal jsem se do situace, kdy jsem se po rozchodu s přítelkyní musel odstěhovat do podnájmu. Jedná se spíše o zapůjčení bytu od známé, které není řešeno žádnou smlouvou. Známá chce byt prodat a nevím proto, jak dlouho budu moci v bytě přebývat. Poté budu hledat další podnájem. Mohli byste mi prosím poradit nějaké řešení pojištění případných škod, abych nemusel při každé změně bydliště sepisovat novou smlouvu? Jaké potřebuji pojištění v současné situaci, kdy nemám žádnou nájemní smlouvu?
Problém, na který se ptáte, je v praxi poměrně častý a jeho řešení velmi jednoduché. Vaši situaci je možné řešit pomocí uzavření jakékoliv smlouvy o pojištění domácnosti. Při každém přesunu do nového podnájmu pouze nahlásíte pojišťovně změnu místa pojištění. Situaci si můžete ještě více zjednodušit, když smlouvu sepíšete prostřednictvím makléře, či finančního poradce. Při každé změně pak bude stačit váš podpis a makléř, resp. finanční poradce vyřídí všechny změny s pojišťovnou za vás. Dejte si však pozor, kdyby se v průběhu času zvyšovala hodnota vašeho majetku (domácnosti), je nutné také zvyšovat pojistnou částku či jednotlivé limity na určité typy věcí (elektronika, cennosti, stavební součásti). To by však váš zprostředkovatel měl pohlídat a zeptat se vás.
Bydlím v bytě, který jsem zdědila po své babičce. Ta zemřela v březnu tohoto roku. Zatím jsem nevěnovala pozornost pojištění této nemovitosti. Vím, že babička nějakou pojistnou smlouvu měla, ale nejsem si jistá, u jaké pojišťovny a jak bylo pojištění nastaveno. Pojišťovna se mi zatím neozvala. Jak bych měla postupovat? Přechází pojistná smlouva automaticky na mě nebo musím založit novou a ta stará smrtí babičky přestává platit?
Ve vaší situaci byste měla úmrtí rodinného příslušníka (babičky) pojišťovně neprodleně oznámit a doložit k události příslušné dokumenty (úmrtní list). Protože v této chvíli, kdyby nastala pojistná událost, nemáte s pojišťovnou žádnou uzavřenou smlouvu, tudíž byste nedostala žádné finance na pokrytí případných škod. Pojištění nemovitosti úmrtím osoby, která pojistku uzavírala, nepřechází na nabyvatele nemovitosti. Pojišťovna na základě doložených dokumentů (úmrtní list a nabývací smlouva k nemovitosti) starou smlouvu zruší a vy budete mít možnost sepsat smlouvu novou na vaše jméno. Doporučuji si k pojištění sjednat také připojištění občanské odpovědnosti, které se vztahuje na situace typu vytopení sousedů nebo jiné poškození majetku třetích osob.
Na Vaše dotazy odpovídal Petr Nechutný ze společnosti Broker Consulting

Kam posílat dotazy do finanční poradny

Pokud máte problém nebo otázku z oblasti bydlení, s kterými by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.

Reklama

Související články

Výběr článků