Hlavní obsah

Statistika: Ženy jsou bezpečnější řidičky

9. 3. 2016, 10:22

Zástupkyně něžného pohlaví tvoří více než polovinu populace Evropské unie, na obětech nehod se však podílejí z necelé čtvrtiny. Kdo by řekl, že je to tím, že řídí méně, má pravdu. Ale jen z části.

Foto: EuroNCAP

Nehoda

Článek

Podíl žen na populaci Evropské unie je 51 procent. Na celkovém počtu řidičů motorových vozidel se ženy podílejí ze 45 procent. Přesto se však na celkovém počtu obětí podepisují jen z 24 procent.

Do věku 9 let dosahuje podíl žen na celkovém počtu obětí dopravních nehod zhruba 40 %. Poté začíná klesat, nejmenších hodnot dosahuje u věkové kategorie 30-34 let, přičemž od 20 do 54 let je vždy nižší než 20 %. Ve věku od 60 let začíná podíl žen narůstat, aby dosáhl svého maxima v kategorii 90 let a více.

Ženy umírají jako pasažérky

Ženy výrazně častěji než muži umírají v osobních automobilech. Většinou ovšem jako pasažérky. Rovněž tak podíl žen usmrcených jako chodkyň je oproti mužům zřetelně vyšší. Citelně méně obětí z jejich řad je při jízdě na motocyklu. Naopak při jízdě na bicyklu je poměr usmrcených oproti celkovému počtu obětí nehod u obou pohlaví vyrovnaný.

Podíl žen usmrcených jako řidiček (automobilů, motocyklů či cyklistek), chodkyň a spolujezdkyň je vyrovnaný, vždy dosahuje přibližně jedné třetiny. Nejvýraznější podíl žen mezi usmrcenými řidiči je v Nizozemsku (71 %), naopak nejméně v Rumunsku (10 %). Podíl žen na usmrcených spolujezdcích a chodcích je ve všech zemích vyšší než u mužů (s výjimkou Irska, kde je o 2 % vyšší u chodců).

V České republice umírá výrazně menší podíl žen jako řidiček (27 %), naopak jejich podíl mezi usmrcenými chodci je 41 %. Podíl spolujezdkyň na celkovém počtu obětí odpovídá průměru Evropské unie (31 %).

U mužů je situace výrazně odlišná. Nejvíce jich umírá za volantem či řídítky (70 %), výrazně méně jako chodci (18 %) a spolujezdci (12 %). Nejvíce mužů umírá jako řidičů v Nizozemsku, Lucembursku a Belgii (více než 80 %), nejméně v Rumunsku, Polsku a Litvě (okolo 50 %).

Nejčastěji umírají muži jako spolujezdci v Bulharsku a Estonsku, nejméně pak v Nizozemsku, Rakousku a Dánsku. Nejvíce mužů mezi usmrcenými chodci najdeme v Lotyšsku, Polsku a Rumunsku (nad 30 %), nejméně pak ve všech státech Beneluxu a Finsku (pod 10 %).

V České republice odpovídá podíl mužů usmrcených jako řidičů, spolujezdců či chodců průměru EU (28 %).

Typické ženské chování v autě

Obecně ženy jako účastnice silničního provozu častěji než muži nereagují na hrozící nebezpečí, reagují příliš pomalu či naopak zbrkle. Častěji než muži opomenou provést některý ze série potřebných úkonů. Nadprůměrně často havarují na křižovatkách z důvodu špatného vyhodnocení dopravní situace.

Jednoznačnou doménou mužů jsou naopak nehody, k nimž došlo z důvodu nepřiměřené rychlosti jízdy, jízdou v nesprávném směru, resp. vinou pozdní reakce. Ve srovnání se ženami jezdí rychleji a agresivněji. V důsledku toho častěji havarují v zatáčkách, za snížené viditelnosti a při předjíždění. Problémem mužů je také jízda pod vlivem alkoholu a drog.

Muži umírají za volantem častěji

Jak je to vlastně s počtem obětí nehod na ujetou vzdálenost? Odpověď může poskytnout statistický přehled IIHS (Insurance Institute for Highway Safety). Obecně muži řidiči umírají na ujetou miliardu kilometrů o polovinu častěji než ženy. Nejnebezpečnější je pro ně věk 16-19 let, umírají o více než 80 % častěji než jejich vrstevnice.

Muži ve věku 20-29 let jsou méně nebezpeční, jejich náskok před ženami je však v této věkové kategorii nejmarkantnější – umírají více než 2,4krát častěji. Ve věku 30-69 let jsou všeobecně řidiči nejbezpečnější, i nadále ovšem muži převyšují ženy v počtu obětí na ujetou vzdálenost, a to o 40 %. Po sedmdesátce se pak u řidičů pravděpodobnost účasti na fatální nehodě zvyšuje, současně se rozdíly mezi řidiči obojího pohlaví stírají.

V hodnoceném roce 2013 (výsledky byly vydány Evropskou komisí v květnu 2015 a nově získávaná data z následujících období tento trend prakticky kopírují) zemřelo v Evropské unii 51 osob na jeden milión obyvatel. Porovnáme-li však počet usmrcených žen a mužů na milión jedinců daného pohlaví, dojdeme k závěru, že muži umírali více než třikrát častěji.

Výsledek je jasný. Kdyby řídili všichni jako ženy, poklesla by úroveň mortality dopravních nehod na hodnotu o cca 20 % nižší, než v průměru činí u Švédska, Velké Británie a Nizozemska, tedy států s nejpříznivějšími statistikami dopravních nehod.

Statistiku zpracoval Tým silniční bezpečnosti na základě podkladů institucí: ETSC; Evropská komise; Insurance Institute for Highway Safety (IIHS); PČR.

Anketa

Kdo si myslíte, že jsou LEPŠÍ řidiči?
Muži
73,8 %
Ženy
26,2 %
Celkem hlasovalo 642 čtenářů.

Reklama

Související témata:

Výběr článků