Hlavní obsah
Přehrada Bystřička na Vsetínsku slaví 100 let od dokončení stavby. Foto: Povodí Moravy

Jedna z nejstarších tuzemských vodních nádrží v ČR, přehrada Bystřička, otevře svou hráz pro veřejnost. Zájemci se mohou přijít podívat na běžně nepřístupné prostory v sobotu 10. listopadu od 9 do 14 hodin.

Přehrada Bystřička na Vsetínsku slaví 100 let od dokončení stavby. Foto: Povodí Moravy
Přehrada Bystřička na Vsetínsku se otevře návštěvníkům

„Neměli by zapomenout na vhodnou obuv i oblečení a děti do 15 let smějí dovnitř jen s doprovodem dospělého,“ informovala tisková mluvčí Státního podniku Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. „Den otevřených dveří na přehradě Bystřička připomene, že vodní dílo slaví 100 let od dokončení výstavby.“

Přehrada Bystřička byla vybudována v letech 1907–1912, rekonstruována byla v 60. letech minulého století a významně opravena v letech 2005 a 2010. Na počátku našeho století byl soubor původních staveb přehrady prohlášen za kulturní památku s tím, že přehrada je mimořádným dokladem technického a architektonicko-urbanistického řešení vodního díla z počátku 20. století.

Přehrada na Bystřičce je nejstarší přehradou v Povodí řeky Moravy nad soutokem s Dyjí. „Víceúčelová nádrž je na pravostranném přítoku Vsetínské Bečvy, na okraji Vsetínských vrchů a jedná se o první přehradu budovanou v geologické oblasti tzv. karpatského flyše, který nemá souvislé nepropustné vrstvy. Při jejím plánování a schvalování se původně počítalo s tím, že bude jednou z přehrad zásobujících zamýšlený Dunajsko-oderský průplav vodou. Významným podnětem pro zahájení stavby však byly i ničivé povodně na přelomu 19. a 20. století. Dnes přehrada slouží zejména k ochraně před povodněmi a rekreaci,“ uvedla mluvčí.

Výkopové a stavební práce byly prováděny ručně

Výstavba probíhala v letech 1908–1912 a na základě projektu architektů Grohmana a Brangema ji zajišťovala vídeňská firma Rabas-Kosina-Weiner. Přípravu a vlastní stavbu díla, které jako první na území Čech a Moravy počítalo při řešení stability přehrady se vztlakem jako se silou působící v základové spáře, řídilo c. k. ředitelství pro stavbu vodních cest.

Všechny výkopové a stavební práce byly prováděny ručně bez větší mechanizace. Přesto výstavba trvala pouhých pět let, z toho vlastní hráze dva roky, a představovala tak ve své době vrchol vodního stavitelství.

Přehradní hráz je gravitační, zděná z lomového kamene na cementovou maltu, základ hráze je z prostého betonu. Oba líce hráze byly obloženy řádkovým zdivem z kvalitního kamene. Půdorysně tvoří koruna hráze kruhový oblouk o poloměru 135 metrů. K utěsnění návodní strany bylo použito dusaného jílu a přírodního asfaltu. Vypouštěcí věž, spodní výpusti a bezpečnostní přeliv jsou situovány mimo hráz na levém břehu nádrže.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků