Hlavní obsah
Zámecký kopec se revitalizuje, zpevňuje se i svah. Z města po schodech se návštěvníci na zámek nedostanou. Foto: Vratislav Konečný

Obnova Zámeckého kopce omezila přístup na zámek v Náchodě

Náchodský zámeček vršku kulatého je velmi známý lidový popěvek. Vršek kulatý byl po dlouhá desetiletí porostlý keři šeříku, které postupně vytlačovaly a zastiňovaly stromy. Kořeny narušovaly svah a ten se pomalu stával nestabilní, proto Národní památkový úřad, pod který zámek spadá, přistoupil k jeho rozsáhlé regeneraci.

Zámecký kopec se revitalizuje, zpevňuje se i svah. Z města po schodech se návštěvníci na zámek nedostanou. Foto: Vratislav Konečný
Obnova Zámeckého kopce omezila přístup na zámek v Náchodě

Pokáceny byly stovky stromů, skály se zpevňují, vznikají nové stezky, byla odhalena i část zasypaného opevnění. Přístup k zámku, který plánuje zpřístupnit své interiéry veřejnosti v letní sezoně, je značně omezen, nedá se vystoupat po schodech od náměstí, uzavřeny jsou všechny cestičky ve svahu.

(Bližší informace o náhradních přístupových trasách najdete na www.zamek-nachod.cz/cs/Obnova-zameckeho-kopce.)

Kácelo a řezalo se hodně.

Foto: Vratislav Konečný

Z téměř pralesního porostu mají být opět sady

Zpráva Národního památkového ústavu uvádí: „Realizací projektu dochází k opětovnému propojení národní kulturní památky Státní zámek Náchod a historického centra města Náchod - a to jak z hlediska urbanistického (regenerace významného území v centru města jako krajinného/město-tvorného prvku), logistického (obnova cestního systému, vytvoření nových přístupových cest pro pěší, vyhlídek) a také turistického (prostor pro volnočasové aktivity – procházky, cvičení, odpočinek). Zároveň se tak vyřeší i problematika z hlediska technického (stabilita a bezpečnost zámeckého kopce, který by do budoucna mohl mít i vliv na samotný objekt zámku).”

Přístup po silnici z města je zakázán.

Foto: Vratislav Konečný

Jedná se o obnovu celého historického komunikačního systému v rámci zámeckého kopce (systém vrstevnicových cest) založeného v roce 1820, kde již od roku 1948 až do současnosti byla zanedbávána údržba a za současných podmínek je tento prostor neudržitelný a neinspiruje k návštěvě a využití ani návštěvníky zámku a města, ani místními občany.

Vznikají nové cesty podle staré dokumentace.

Foto: Vratislav Konečný

Dva nové prohlídkové okruhy

Náchodský zámek vstupuje do nové sezony se změněnou expozicí. Nabízejí se dva nové okruhy, v prvním patře uvidíte připomínku jednoho z nejvýznamnějších rodů, italských Piccolominiů, kteří provedli barokní přestavbu.

Realizoval ji původem italský architekt Carlo Lurago, areál rozšířil o takzvaný Piccolominský zámek s kaplí Nanebevzetí Panny Marie a dělovou baštou. Zámek je jeden z nejrozsáhlejších u nás.

Prohlídkový okruh má novou koncepci, takto už komnaty neuvidíte.

Foto: Vratislav Konečný

K nejcennějším exponátům patří série bruselských tapisérií, nyní v instalaci, v jaké ji dosavadní návštěvníci neznají. Pro zámek, který dostal za zradu svého velitele Albrechta Valdštejna, ji Ottavio Piccolomini objednal v roce 1634.

Druhým okruhem je připomenutí posledních majitelů německého knížecího rodu Schaumburg-Lippe. Ti drželi panství, které bylo velmi prosperující a pozvedlo region, do roku 1945. V květnu 1945 byli „šamburáci“, jak jim místní říkají, odsunuti do vsi u nedalekých lázní Kudowa. Zde v bídě v prosinci 1945 princ Friedrich zemřel. S rodinou je pochován na nedalekém náchodském vojenském hřbitově.

Vojenský hřbitov leží na konci lipové Aleje kněžny Zaháňské.

Foto: Vratislav Konečný

„Náchodský zámek si zájem a pozornost návštěvníků zaslouží i během obnovy zámeckého kopce. Nejen že zpovzdálí, nebo ze zámecké věže lze obnovu sledovat, ale pořád můžete navštívit i interiéry. Aktuálně probíhající reinstalace vám po svém skončení poodhalí životní osudy příslušníků rodu Piccolomini a představí to nejlepší ze zámeckých sbírek i dosud skryté poklady z depozitářů," zve na „svůj“ objekt nově jmenovaná kastelánka ing. Iva Bártová.

Revitalizace odkryla i základy opevnění, v těchto místech byla zahrádka jednoho z obyvatel zámku.

Foto: Vratislav Konečný

Medvědí důchodci

Ve vyzděném zámeckém příkopu žije párek medvědů hnědých Dáša a Ludvík, v roce 1994 připutovali jako dvouletí z pražského cirkusu. K dispozici mají chlupáči i bazének, spokojeně si užívají svého zaslouženého důchodu.

V jízdárně u zámku je od 2001 galerie výtvarného umění, chloubou je sbírka obrazů ruských umělců z 2. poloviny 19. a začátku 20. století.

Turistická navigace zdarma
Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků