Hlavní obsah

O jedné z nejstarších staveb Olomoucka

Únos Jitky Břetislavem, zazdění dvaceti benediktinských mnichů i s opatem, výskyt tajných chodeb, to vše spojuje jediné místo: návrší, na němž dnes stojí Klášterní Hradisko v Olomouci.

O jedné z nejstarších staveb Olomoucka

Bývalý premonstrátský klášter patří mezi nejvýznamnější barokní stavby na našem území. V roce 1995 jej vláda vyhlásila národní kulturní památkou. Už samotná dispozice kláštera vzbuzuje obdiv. Čtyřkřídlá budova s půdorysem 100 krát 115 metrů, čtyřmi nárožními věžemi, příčným traktem, centrální věží a čtyřmi nádvořími patří mezi nejrozsáhlejší historické objekty v Olomouci.

Minulost tajemného místa

Historie Hradiska je velice spletitá. Co se týče jeho počátků, oficiální prameny odkazují na rok 1077. Klášterní kostel sv. Štěpána byl vysvěcen o rok později za účasti údělného knížete Oty I. Sličného a českého knížete Vratislava. Ve stejném roce na Hradisko vstoupil řád benediktinů, které v roce 1151 na více než šest století vystřídali premonstráti. Klášterní Hradisko bylo v minulosti mnohokrát napadeno a zpustošeno, ať už šlo o vpád Tatarů ve 13. století, husitů za husitských válek či Švédů během války třicetileté.

Současná podoba Hradiska se začala dotvářet v roce 1686 za opata Norberta Želeckého z Počenic, který jeho stavbu svěřil do rukou vídeňského architekta Giovanniho Pietra Tencally. Interiér Klášterního Hradiska dodnes zdobí díla předních barokních malířů a sochařů, a to i přesto, že bývalý klášter slouží již přes dvě století vojenské nemocnici.

Objevená historie

Archeologický průzkum z poloviny 90. let minulého století prokázal, že místo, kde dnes Hradisko stojí, bylo osídleno již sto let před založením kláštera. Pověst dokonce hovoří o tom, že sem kníže Břetislav unesl svou budoucí ženu Jitku. Bylo jí tehdy pouhých třináct let, a tak v místech dnešního kláštera postavil hrádek, kde Jitka pobývala do doby, než dospěje. Jisté je, že na skalnatém návrší stával dříve kostel sv. Štěpána, který mohl mít svůj původ již v době velkomoravské.

Co bylo před nemocnicí

V roce 1802 byla do objektu Hradiska přemístěna vojenská nemocnice, která zde sídlí dodnes. Tomuto aktu předcházelo zrušení řádu premonstrátů Josefem II. v roce 1784, následné rozprodání majetku kláštera a zřízení generálního moravského semináře pro výchovu kněží. V jeho čele stál v letech 1787-1790 Josef Dobrovský. Poté celý komplex budov a přilehlých zahrad získala armáda, která jej nejprve využívala jako pevnostní skladiště, později jako zajatecký tábor a nakonec jako nemocnici.

Tajné chodby

O tajných chodbách propojujících Hradisko s premonstrátským klášterem na Svatém Kopečku u Olomouce či o podzemních komunikacích vedoucích pod řekou Moravou se stále vedou spory. Ostatně, je to i jedno z témat dalšího dílu z cyklu pořadů Česko - země neznámá, který vysílají regionální stanice ČRo tuto neděli. (Více na adrese ww.rozhlas.cz/regiony)

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků