Hlavní obsah
Chrám Kykkos Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Kypr - ostrov, kterým kráčely dějiny

Historičtí badatelé a nadšenci, kteří se rozhodnou strávit dovolenou na ostrově Kypr, budou ohromeni množstvím byzantských chrámů, zachovalých podlahových mozaik i přírodních útvarů, jež připomínají řeckou mytologii.

Chrám Kykkos Foto: Karolina Zarzycká, Novinky
Kypr - ostrov, kterým kráčely dějiny

Ostrov byl obydlen dávno před naším letopočtem, důkazem jsou mnohé architektonické památky. Velká část z nich je neuvěřitelně zachovaná. Mozaiky i památky vyjevují mnohé ze starých řeckých bájí, raného křesťanství i pozdějšího osídlování.

Paleo Pafos - rodiště bohyně lásky Afrodité

Zde byl nejvíce uctíván kult bohyně lásky Afrodíté. Jak praví legenda: u nedalekých skal na místě Petra Tou Romiouse se Afrodité zrodila z mořské pěny, vylezla na Kypr a stala se jedním z jeho symbolů. Právě zde se nacházela v antických dobách její svatyně, kam putovali její oddaní věřící. Tady leželo ve starověku i správní centrum původního Pafosu.

Afroditina lázeň se nachází u města Pafos. Zde se bohyně lásky Afrodité koupala se svým nejoblíbenějším milencem Adonisem.

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Na tomto místě se bohyně lásky Afrodité zrodila z mořské pěny, vystoupila na Kypr. Dnes kdo se na tomto místě vykoupe, omládne o deset let.

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Klášter Panayia u Pafosu, u kterého se nachází sloup sv. Pavla, u něchož byl apoštol Pavel údajně zbičován. Kypřané očekávají letos příjezd papeže Benedikta, jenž by se měl právě na tomto duchovním křesťanském místě zastavit.

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Sloup, u kterého byl údajně přivázán svatý Pavel, Ježíšův apoštol, při bičování.

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Skalnaté útvary na pobřeží nabízejí nádherné pohledy.

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Sloupy v hrobkách jsou stavěny v dórském slohu: označují jej triglyfy (římské III nad sloupy), aténský sloup s jednoduchým zakončením nahoře i u země. Od roku 1980 jsou chráněny UNESCO.

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Hrobky byly novým domovem mrtvých, proto se podobaly domům, v nichž mrtví přebývali zaživa.

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Poblíž kyperského města Pafos se na pobřeží nacházejí královské hrobky. Budovaly se v rušných částech měst. Věřilo se, že se mrtvý bude mít čím zaobírat a nebude strašit mrtvé.

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Mozaiky na zemi jsou poskládány z malých kamínků, mozaiky na stěnách byly zničeny zemětřesením.

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Světový unikát: mozaika byla zničena při zemětřesení ve 3. stol. n. l. a již tehdy restaurována. Vyobrazuje Thésea v labyrintu v zápase s Mínotaurem, na levé půlce na ně kouká Ariadné.

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Veřejná wc dříve pojala až 30 lidí, trávili zde hodně času diskusemi. Neměli kabinky, ale seděli dokola, před nimi byl žlábek s čistou vodou, kterou se umyli. Výkaly se spláchly vodou z přilehlých lázní.

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Kanalizační systémy měli Kypřané propracované.

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Théseovy domy v pafoském přístavu na Kypru

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Théseovy domy v pafoském přístavu na Kypru

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Dnes již můžeme zaznamenat méně zachovalých staveb. Dochovaly se i zbytky několika bran a sloupoví, přesto za centrum tohoto naleziště označujeme spíše pevnost La Covocle, jejíž jádro pochází z dob křižáckých tažení.

Plodnost zajistila právě Afrodité

V pevnosti La Covocle je i muzeum s velkým mýtickým tmavým kamenem, který chodily ještě v dobách poměrně nedávných uctívat ženy, které si chtěly ve jménu kultu Afrodity pojistit plodnost. Druhá expozice je věnována především výrobě cukru na ostrově, který byl ve středověku významným vývozním artiklem mířícím do evropských zemí. Předveden je postup tvorby cukrových homolí.

Archeologický park v Pafosu

Archeologický park v Pafosu byl objeven zčásti náhodou ve druhé polovině dvacátého století. Mozaiky ze druhého až pátého století, odkryté a pečlivé zrestaurované v Aionově, Dionýsově a Théseově domě se velkou měrou zasloužily o to, že toto jedinečné kulturní dědictví rozšířilo bohatství UNESCO.

Nejbohatší sbírka mozaik z řecké mytologie pochází převážně ze třetího století a je ukryta pod novodobou ochrannou střechou Dionýsova domu. Vila skýtá výjevy z milostného života mnoha mytických párů včetně zobrazení Narkissose (Narcise) a jeho zamilovanosti v sebe sama.

Do této skříně ve zdi v kostele sv. Kříže v Omodosu sv. Helena roku 327 ukryla kus kříže, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus spolu s kusem provazu.

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Detail stropu v chrámu Kykkos

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Každá věž má svůj zvon se specifickým zvukem.

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Zachovalé vázy na víno se válí v rohu zahrady obytného domu na vsi.

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Představený v kostele sv. Janise lambadise a sv. Iraklidia

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

V kostele sv. Jána, jenž uzdravoval slepé, jsou paradoxně vyškrábány oči na ikonách na stěnách. Oči vyškrábali Turci z Osmanské říše, kteří oblast dobývali.

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Lebka sv. Jána, jenž uzdravoval slepé, je ukrytá pod zlatou korunou. Děkovné nápisy na stěně okolo jsou 200-300 let staré.

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Kostel sv. Janise Lambadise a sv. Iraklidia ukrývá lebku sv. Jána, jenž uzdravoval slepé.

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Na dalších pásech můžete zaregistrovat lovecké výjevy s mnoha zvířaty a další tématiku zachycující především mytologické příběhy a svědectví o tom, jak se v pozdní římské době bavily zřejmě spíše bohatší vrstvy obyvatel.

Kláštery uchovávají duchovní bohatství Kypru

Kyperské kláštery jsou nádherné stavby, do nichž se církev snažila soustředit a uschovat materiální a zejména duchovní bohatství a předat je dalším generacím. Většina z nich, přestože byly vybudovány před mnoha staletími, je ve velmi dobrém stavu. Vedle mozaik a výjevů ze starých řeckých bájí se může většina z nich pochlubit i vzácnými ikonami, díky nimž se stávají poutním místem věřících.

Kykkos

Z nejkrásnějších klášterů nelze opomenout Kykkos, jenž se nachází v západní části pohoří Troodos. Za své bohatství vděčí klášter především takzvané Mariánské ikoně, k jejímuž původu i získání se vážou bohaté legendy.

Původně byla údajně namalována evangelistou Lukášem na dřevěné desce, kterou prý dostal od samotného archanděla Gabriela. Ikona byla na Kypr získána díky poustevníkovi Izajášovi vládnoucímu zázračnými lékařskými schopnostmi, díky nimž při návštěvě byzantské Konstantinopole uzdravil nemocnou princeznu a jako poděkování se vrátil právě s tímto darem.

Od založení kláštera, do něhož byla umístěna, se prý ikona stala původcem mnoha zázraků (například přivolání deště v období dlouhého sucha). Díky tomu se stala zdrojem obrovské úcty věřících, kteří na důkaz díků zahrnuli klášter spoustou darů a ten se těší nebývalé prosperitě.

Jeskyně ve středním Kypru, do nichž se roku 1170 uchýlil svatý Neophytos. Kdo se pokloní soše sv. Neophyta a napije z léčivého pramene, uzdraví se z nemoci.

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Jeskyni svatého Neophyta vymaloval Theodor Abseodés, nejlepší byzantský malíř, ikonami. Nejedná se o fresky, neboť ty se malují na vlhkém podkladu.

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Svatý Neophytos dříve sloužil v klášteře sv. Jána, jež je nyní v okupované zóně. Ze zoufalé lásky se usídlil ve Včelí skále, kde postupně vydlabal obytnou jeskyni a věřící postavili klášter.

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Klášter nadále obývají praktikující ortodoxní křesťané.

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Na klášter sv. Neophyta navazuje muzeum. Vystavené vázy jsou z doby geometrické.

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Kypr se může zvát ostrovem koček. Jsou téměř posvátné. V roce 327 sucho způsobilo přemnožení zmijí a císař Konstantin nechal lodí přivézt kočky, jež by je zahubily. Od té doby zde žijí a jsou uctívány téměř jako božstvo.

Foto: Karolina Zarzycká, Novinky

Mezi další kláštery, které stojí za navštívení, patří Omodos, kostel sv. Janise lambadise a sv. Iraklidianebo chrám svatého kříže.

Užitečné kontakty - Kypr

Všeobecné informace pro turisty: www.visitcyprus.com

Tipy na výlety, půjčovny náčiní, ubytování: www.cypriana.cz

Architektonické a kulturní památky: www.mcw.gov.cy/da

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků