Pobyt v ní není nutné zaplnit jen běháním po památkách. Brzy se totiž dostaví stesk po kousku přírody a klidu v ní. Pak stačí zamířit do Botanické zahrady hlavního města Prahy.

Oáza nad řekou

Uvítá nás přírodní areál s parkově upravenými venkovními expozicemi. Rozhodnete-li se vidět expozice tzv. areálu JIH, projdete historickou Vinicí sv. Kláry a japonskou zahradou.

Botanická zahrada

Botanická zahrada

FOTO: Vlado Mikunda

V areálu SEVER nás ohromí venkovní expozice s pivoňkovou loukou a sbírkou zimovzdorných kaktusů zvanou Mexiko a tropický skleník Fata Morgana. Je otevřen celoročně, tak si ho můžeme nechat na zimu.

Botanická zahrada je vhodná i na procházku.

Botanická zahrada je vhodná i na procházku.

FOTO: Vlado Mikunda

Japonská zahrada

Prázdninový turista ať raději zamíří do japonské zahrady, aby se pokochal elegancí stálezelených keřů, listnatých i jehličnatých stromů. Jedna část představuje krajinu s horami, stromy, potůčkem a jezírkem, ve druhé se nacházejí dřeviny pocházející z Japonska a Číny.

Botanická zahrada je vhodná i na procházku.

Botanická zahrada je vhodná i na procházku.

FOTO: Vlado Mikunda

Na slunné stráni pod japonskou zahradou si říká o obdiv expozice flóra Středomoří a Turecka s druhy skalních stepí, polopouští a pastvin střední části Malé Asie a také s horskými druhy středomořské květeny.

Z vinice je půvabný výhled na Trojský zámek, který se rozkládá v krásné rozlehlé zahradě hned vedle Zoo Praha.

Z vinice je půvabný výhled na Trojský zámek, který se rozkládá v krásné rozlehlé zahradě hned vedle Zoo Praha.

FOTO: Vlado Mikunda

Letní hosty botanické zahrady potěší centrální trvalkový a letničkový záhon, na kterém kvete kolem 300 druhů a kultivarů letniček.

Vinice svaté Kláry

Nad zámkem a celou městkou částí Troja dominuje kaplička sv. Kláry. Trojský zámek i kapli nechal vystavět hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka. Památkově chráněná Vinice sv. Kláry připomíná zašlou slávu pražského vinařství. Byla zde pravděpodobně již za vlády Václava II. Původně náležela k Trojskému zámku. Zdejší vína jsou ke koupi ve vinotéce ve viničním domečku.

Kaple je zasvěcena sv. Kláře, patronce a jmenovkyni stavebníkovy ženy Kláry Bernardiny, svobodné paní z Malzanu.

Kaple je zasvěcena sv. Kláře, patronce a jmenovkyni stavebníkovy ženy Kláry Bernardiny, svobodné paní z Malzanu.

FOTO: Vlado Mikunda

Produkují tu jak vína odrůdová jakostní, tak vína přívlastková, která jsou odrůdově typická, lehká, svěží, harmonická a chuťově čistá, což ocení i laici. Mohou si své znalosti o pěstování vína doplnit na vinohradnické a vinařské naučné stezce.

Chvíle u jezírka

Zajímavá sbírka cesmín a stínomilných trvalek, které rostou v podrostech v listnatých lesích Evropy, Asie i Ameriky, se nachází v areálu SEVER. K vidění jsou spousty zakrslých jehličnanů a listnatých dřevin, na což navazuje rašeliniště s jezírkem osázeným vodními a rašeliništními rostlinami. V době květu je největším lákadlem sbírka zimovzdorných kaktusů v expozici Mexiko, zaměřená na severoamerické zástupce rodu opuncie.

Meditace v zahradě

Meditace v zahradě

FOTO: Vlado Mikunda