Hlavní obsah
Podstatou projektu, který získal podporu z Programu LIFE, je měření škodlivých emisí z dieselových motorů přímo v reálném terénu. Foto: Medetox

Jak zlepšit život v okolí svého bydliště

Projekty směřující ke zlepšení kvality života ve městech a obcích, ke snížení emisí anebo k efektivnějšímu využívání zdrojů a zacházení s nimi s vyšší ohleduplností vůči klimatu, nemusejí autoři financovat pouze ze své kapsy. O finanční podporu si mohou zažádat prostřednictvím evropského Programu LIFE, který v ČR zaštiťuje ministerstvo životního prostředí.

Podstatou projektu, který získal podporu z Programu LIFE, je měření škodlivých emisí z dieselových motorů přímo v reálném terénu. Foto: Medetox
Jak zlepšit život v okolí svého bydliště

Program, na nějž je v členských zemích EU pro období 2014-2020 vyčleněna podpora v celkové výši 3,46 miliardy eur (tedy přes 93 miliard Kč), mohou využít nejenom podnikatelé, svazy, či vědecké a výzkumné instituce, ale také například města a obce, neziskové organizace a samozřejmě i občanská sdružení.

Evropská komise každý rok zveřejňuje výzvu k předkládání žádostí do programu LIFE, v Česku je pak národním kontaktním místem programu Ministerstvo životního prostředí ČR, jež v této souvislosti vyhlašuje každoročně tzv. národní výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování projektů.

Medetox - jeden z projektů, který uspěl a nese praktický užitek
Jedním z projektů, které se podařilo realizovat právě díky programu LIFE, je projekt nazvaný Medetox. „Východiskem naší práce je měření toxicity emisí z naftových motorů v reálném městském provozu se zaměřením na situaci na Pražském okruhu. Standardní testovací cykly motorů prováděné v laboratoři totiž neposkytují skutečný obraz emisí z vozidel v reálném provozu. Ve spolupráci s doc. Vojtíškem z Technické univerzity v Liberci jsme proto zkonstruovali mobilní testovací zařízení, které umožňuje jednak provádět měření základních složek emisí takříkajíc na místě, a dále emise vzorkovat pro následné biologické, respektive toxikologické testy,“ říká Ing. Jan Topinka, DSc., vedoucí vědecký pracovník v Ústavu experimentální medicíny AV ČR v Praze, kde vede Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie, koordinátor a hlavní řešitel projektu.
Z výsledků měření byl vyvozen závěr, že při pomalém pojíždění dieselových automobilů v koloně vzniká mnohonásobně více emisí, než při jízdě v plynulém provozu. Tím dochází i k výrazně vyššímu znečištění vzduchu, který dýcháme. Z toho vyplývají dvě doporučení. První je zaměřeno na zlepšení legislativy EU v oblasti regulace motorových emisí, která by měla zohledňovat nejen jejich kvantitu, ale především jejich zdravotní rizika. Druhé se týká místní a národní dopravní politiky, jež by měla vést k co nejvyšší plynulosti silničního provozu.

Zájemci mohou žádat o finanční podporu pro různé typy projektů a aktivity, které jsou novátorské, mají pozitivní dopad na životní prostředí a nemohou být běžně  podporovány z jiných zdrojů. Míra podpory z EU činí 60–75 %. Výše příspěvku Komise na jeden projekt dosahuje například 1-3 milióny eur (27 až 81 miliónů korun). Běžná doba realizace projektu činí 3–6 let.

Kromě evropských peněz je možné získat finanční prostředky od ministerstva životního prostředí, které je národním kontaktním místem pro program LIFE, a které vyhlašuje každoročně tzv. národní výzvu a pomáhá tak žadatelům se získáním peněz, které pak hradí z vlastních zdrojů. Letošní národní výzva bude vyhlášena koncem března. Nejvyšší míra spolufinancování činí maximálně 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu, a zároveň ne více než 10 miliónů korun na jeden projekt.

Od roku 2016 je součástí výzvy také finanční podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace. Maximální výše podpory na přípravu a zpracování projektu je až 150 000 korun a uvažuje se o jeho navýšení.

Program je rozdělen do dvou podprogramů nazvaných Životní prostředí a Klima. Každý z nich je pak dále rozčleněn na tři prioritní oblasti. Do podprogramu Životní prostředí spadají kategorie Účinné využívání zdrojů, Příroda a biodiverzita a Správa a informace, v podprogramu Klima jsou akcentovány oblasti Zmírňování změny klimatu, Adaptace na změnu klimatu a rovněž Správa a informace.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků