Autory projektu jsou designéři a inženýři ze stejnojmenné společnosti Lowline, kteří jako jeden z prvních problémů museli vyřešit, jak dopravit sluneční světlo v dostatečném množství pod zemský povrch, aby tam rostoucí rostliny mohly normálně fungovat, tj. aby v jejich zelených částech mohla probíhat fotosyntéza (přeměna sluneční energie a oxidu uhličitého na jednoduché cukry a kyslík - pozn. red.).

Park má sloužit k odpočinku, volnočasovým aktivitám, ale i k pořádání nejrůznějších kulturních akcí.

Park má sloužit k odpočinku, volnočasovým aktivitám, ale i k pořádání nejrůznějších kulturních akcí.

FOTO: Lowline

Autoři návrhu projektu slibují vytvořit pod zemí bujně zarostlé zahrady, které v dané části „Velkého jablka“ citelně schází. Místní obyvatelé i návštěvníci města tak získají místo k odpočinku i ke společným outdoorovým aktivitám. Samozřejmě se počítá i s možností pořádání nejrůznějších kulturních akcí. Jinými slovy, podzemní park bude fungovat úplně stejně, jako běžné městské parky.

Plánované umístění podzemního parku

Plánované umístění podzemního parku

FOTO: Lowline

Podzemní park ano, ale...

Společnost Lowline, která byla cíleně vytvořena za účelem navržení a realizace podzemního parku, dostala ovšem od města několik podmínek, které musí splnit. K nejdůležitějším patří vzbudit v dané lokalitě mohutnou vlnu zájmu a v rámci komunitních aktivit na podporu a osvětu ohledně parku a technologií v něm použitých pořádat pravidelná setkání nejenom s místními obyvateli, ale také se zástupci města.

Volné zelené prostranství je tím, co v dané části manhattanu citelně chybí. Není-li pro něj místo na povrchu, může vyrůst pod povrchem.

Volné zelené prostranství je tím, co v dané části Manhattanu citelně chybí. Není-li pro něj místo na povrchu, může vyrůst pod povrchem.

FOTO: Lowline

Mnohem náročnější bude ovšem patrně splnit druhý požadavek, tj. sehnat do poloviny příštího roku na realizaci projektu prostředky minimálně ve výši 10 miliónů dolarů (zhruba 244 miliónů korun). Ve stejné lhůtě pak mají autoři projektu připravit kompletní dokumentaci a předat ji představitelům města ke schválení.

Rostliny rostoucí pod povrchem lze již obdivovat

Složitý způsob distribuce denního světla pod zem se v současné době testuje na jiném místě v New Yorku. Společnost Lowline vytvořila obdobné prostředí, jaké je v podzemní stanici v hale na ulici Essex Street. Prostor, jenž využívá jako svou laboratoř, nazvala Lowline Lab.

Možnosti pěstování rostlin v podmínkách pod zemí společnost neustále testuje a rozvíjí.

Možnosti pěstování rostlin v podmínkách pod zemí společnost neustále testuje a rozvíjí.

FOTO: Lizzy Zevallos, Lowline

V ní testuje a vylepšuje osvětlovací systém a možnosti pěstování rostlin v takto vytvořených podmínkách. Laboratoř s pokusně pěstovanou zelení je přístupná veřejnosti a funguje jako interaktivní výstava. Lowline tím tak plní podmínky, které od města k realizaci projektu dostala. Návštěvníci se mohou obdivovat pestré škále více než 3000 rostlin žijících v uzavřeném prostředí i převratné technologii, jež jejich růst v takových podmínkách umožňuje.

Zatímco některé návštěvníky zaujme především pěstovaná vegetace, jiní si se zájmem prohlédnou a dozvědí se podrobnosti o použitých technologiích.

Zatímco některé návštěvníky zaujme především pěstovaná vegetace, jiní si se zájmem prohlédnou a dozvědí se podrobnosti o použitých technologiích.

FOTO: Andrew Einhorn

Jak to funguje

James Ramsay, spoluzakladatel společnosti Raad Studio, a korejská technologická společnost Sunportal navrhli a instalovali optická zařízení, která sledují pohyb slunce po obloze každou minutu během dne. To umožňuje optimalizovat množství zachycovaného slunečního světla, které je pak prostřednictvím ochranných trubic distribuováno do haly, v níž je pokusný biotop instalován.

Světlo je dovedeno do centrálního distribučního bodu, a to v celé šíři svého spektra. Tzv. sluneční vrchlík, navržený a zkonstruovaný Edem Jacobsem, pak rozšiřuje světlo po celém prostoru, přičemž inženýři mají možnost modulovat a temperovat sluneční svit tak, aby zajistili alespoň nejnutnější množství světla nezbytné pro udržení života rostlin pěstovaných pod povrchem.

Navržený systém funguje tak, že rostliny pěstované pod zemí dostávají neustále přísun alespoń minimálního množství světla potřebného pro svůj život.

Navržený systém funguje tak, že rostliny pěstované pod zemí dostávají neustále přísun alespoň minimálního množství světla potřebného pro svůj život.

FOTO: Andrew Einhorn

Podle současných předpokladů by podzemní park pod ulicí Delancey Street měl být otevřen pro veřejnost v roce 2021.

Současná podoba podzemního nádraží.

Současná podoba podzemního nádraží.

FOTO: Lizzy Zevallos, Lowline