Na přelomu 19. a 20. století patřila firma Josef Meyr’s Neffe v Adolfově u Vimperka mezi nejúspěšnější sklárny v Čechách. K úspěchu firmy nepochybně vedla spolupráce s předními vídeňskými umělci.

I proto nepřekvapuje, že si Rudolf Kralik, rytíř von Meyrswalden, vybral ke spolupráci právě architekta Leopolda Bauera, jednoho z předních představitelů vídeňské moderny.

Secesní styl je hodně inspirovaný rostlinnými i zvířecími motivy. Svědčí o tom i dekorace na fasádě připomínající sovu.

Secesní styl je inspirovaný rostlinnými i zvířecími motivy. Svědčí o tom i dekorace na fasádě připomínající sovu.

FOTO: Slavné vily Jihočeského kraje

Ve Vimperku vytvořil Bauer architekturu hodně ovlivněnou místním stavitelstvím. Východní strana stavby má klasicizující schéma dvou předstupujících výstupků spojených příčným křídlem s terasou v patře.

Vchod má bohaté a hravé zdobení dveří.

Vchod má bohaté a hravé zdobení dveří.

FOTO: Slavné vily Jihočeského kraje

V celkovém uspořádání, ve kterém na hlavní část vily navazují přízemní hospodářská křídla, vytvářející uzavřenou čtyřkřídlou dispozici s vnitřním dvorkem, ale jako by se Bauer inspiroval tradičním šumavským typem usedlostí s prvky německých a rakouských staveb.

Modernistický nebo secesní styl je na vile vidět především na fasádě. Tam architekt využil stejných výtvarných prostředků jako u brněnské vily doktora Karla Reissiga, označované tehdejším tiskem za „první moderní dům v Rakousku”.

Za pozornost stojí jemně dekorovaná klenba u vchodové haly.

Za pozornost stojí jemně dekorovaná klenba u vchodové haly.

FOTO: Slavné vily Jihočeského kraje

Hlavní prostor vnitřního uspořádání představovala patrová hala anglického typu. Jde o jediný, alespoň částečně dochovaný interiér.

Na objekt Kralikova domu navazoval dnes zčásti dochovaný park, původně doladěný romantickým labutím jezírkem.