Hlavní obsah
Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Finanční poradna: Jak předejít problémům při splácení hypotéky

Minulý týden jsme vás informovali o jedné z možností, jak předcházet riziku neschopnosti splácet hypotéku, kterou je investiční životní pojištění. Následující text přináší přehled dalších produktů, které vám mohou v této situaci pomoci.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Finanční poradna: Jak předejít problémům při splácení hypotéky

Vedle investičního životního pojištění je další variantou, jak předejít finančním problémům v průběhu splácení hypotéky, rizikové životní pojištění, případně přímo úvěrové životní pojištění. Účelem tohoto pojištění je pouze krytí rizika a není s ním spojena žádná tvorba úspory. Pro krytí rizika neschopnosti splácet je tedy dostačující, nicméně ve srovnání s předchozím případem je jeho cena jen nepatrně nižší.

Některé pojistné produkty nabízejí přímo i banky ve spolupráci s pojišťovnami. Ze sjednání těchto produktů často plynou i úroková zvýhodnění hypotéky, přesto však nemusí být vždy tou nejvýhodnější variantou.

Jejich výhodou je nižší administrativní náročnost (v některých případech není vyžadována lékařská zpráva a postačí pouze prohlášení o zdravotním stavu), jednotná sazba pojištění je určená, např. % ze splátky (což může být zajímavé především pro starší lidi), ale na druhou stranu jsou většinou součástí tzv. „balíčků“, které mohou obsahovat pro vás zbytečné nebo nevhodně nastavené produkty, mají větší množství výluk z plnění a pojistné plnění je výhradně určeno na úhradu dluhu nebo splátek úvěru. Také pojišťovny do takových produktů nepřijmou klienty s dlouhodobějšími zdravotními problémy.

Ať už se rozhodnete uzavřít jakoukoliv variantu pojištění, vždy dbejte na to, abyste v dotazníku o zdravotním stavu (nebo prohlášení) uvedli pravdivě všechny informace. Vyjde-li při vzniku pojistné události najevo, že dotazník nebyl vyplněn pravdivě, nemusíte dostat od pojišťovny ani korunu.

Prosím o radu v následující situaci: Hodlám zakoupit rodinný dům v ceně asi 3,3 mil. Kč. Přibližně 900 tis. mám v hotovosti. Dále vlastníme 2 družstevní byty v Ostravě, jeden 2+1 je volný již nyní, druhý 3+1 chceme prodat ihned po přestěhování do domu. Hrubý měsíční příjem domácnosti činí cca 55 tis. Kč, přičemž jde o výdělek jednoho z manželů (druhý nepracuje). Máme jedno stavební spoření, kde je naspořeno asi 150 tis. Kč. Jak bychom měli nejlépe postupovat, když hypotéku z dlouhodobějšího hlediska nechceme a ani nepotřebujeme (maximálně na překlenutí období, než se prodají oba byty)?

Z vašeho dotazu je patrné, že máte vcelku logický plán, jak koupi rodinného domu realizovat, a to je dobrý základ. V první řadě je potřeba znát tržní cenu vašich bytů. Ta se ovšem může lišit od ceny, kterou za byty, resp. družstevní podíly, ve skutečnosti dostanete. Orientačně se cena družstevních bytů v Ostravě pohybuje u velikosti 2+1 okolo 900 tis. Kč a u 3+1 v průměru kolem 1,1 mil. Kč, cena vašich bytů se samozřejmě může velmi lišit. Z průměrných cen se celkem jedná o částku cca 2 mil. Kč. Je tedy třeba počítat s variantou, že nepokryjete celou kupní cenu rodinného domu z vašich peněz a z prodeje bytů.


V každém případě budete žádat hypotéku. Ke koupi domu ale určitě částečně využijte vlastní prostředky, abyste nemusel žádat 100% hypotéku, s níž souvisejí nevýhodnější podmínky a vyšší úrokové sazba. Zároveň je samozřejmě nutné, abyste si ponechali část hotovosti jako finanční rezervu. Není proto vhodné vložit do koupě všechny volné prostředky (hotovost, případně stavební spoření, pokud je po vázací lhůtě).

Řešením by ve vašem případě mohla být hypotéka ve výši 2,5 mil. Kč, při splátce 14 000 - 15 000 Kč měsíčně, s dobou splatnosti 30 let nebo na co nejdelší dobu, s ohledem na váš věk (čím delší splatnost, tím nižší měsíční splátka). Pokud jste rozhodnut splatit úvěr z prodeje bytů (mějte na paměti, že bude záležet na částce, kterou získáte), je vhodné využít 1leté fixace úrokové sazby. Po prvním roce budete moci hypoteční úvěr splatit částečně, nebo celý, a to bez sankcí.

Je důležité vědět, že krátkodobá roční fixace úroku přináší vyšší úrokovou sazbu, než u delších fixačních období. Pokud se týká získání hypotéky, vaše příjmy by měly bez problémů postačovat. Bude ovšem záležet také výši vašich měsíčních výdajů, splátkách dalších úvěrů a na počtu dalších osob v domácnosti.

Další možností, která ve vaší situaci přichází v úvahu, je využití hypotéky k financování koupě domu nejen po dobu překlenutí doby do prodeje bytů, ale i poté a zhodnocování finančních prostředků získaných z prodeje bytů pomocí vhodných finančních produktů. Při správné volbě produktu, o níž je vhodné se poradit s odborníky, vám vaše peníze mohou vydělávat více, než kolik zaplatíte na úrocích hypotéky. Toto řešení je však třeba posoudit komplexně s odborníky, kteří pro vás porovnají podmínky v mnoha bankách a posoudí, jaká forma investování by byla ve vašem případě nejvhodnější.

Stavíme rodinný domek již za trvání manželství, ale na pozemku, který jsem získala před uzavřením manželství. Máme s manželem rozdělené finance a výdaje na stavbu hradím ze svých peněz, včetně splátek úvěru. Další velkou finanční část jsem získala od svých rodičů. Chtěli bychom tuto skutečnost podložit nějakou právní smlouvou. Prosím o radu, jaká smlouva by tyto skutečnosti obsáhla. Jen chci upřesnit, že nejsme s manželem v rozvodovém řízení a domek chceme užívat společně, i s našimi dvěma dětmi.

Pokud je vaším záměrem právní rozdělení majetku, bude se jednat o dohodu: „Smlouva o zúžení (rozdělení) společného jmění manželů“, a to formou notářského zápisu. Smlouvu by měl vypracovat právník, který přesně zná náležitosti takovýchto dokumentů. Ve smlouvě bude jako jmění zahrnut i váš domek a pozemek, na kterém je dům postaven, a to ve váš prospěch.

Jste-li na příslušném katastrálním úřadu (na listu vlastnictví) vedena jako jediný vlastník pozemku i rozestavěné stavby (povinnost zapsat stavbu vyplývá ze smlouvy hypotečního úvěru), je vše v pořádku. V případě, že váš manžel je (nebo bude) zapsán jako spoluvlastník stavby, je možné, na základě smlouvy o zúžení společného jmění žádat na katastru o zápis vlastnictví jen ve váš prospěch. Zároveň zde může být manželovo užívání domu zapsáno jako tzv. věcné břemeno.

Na vaše dotazy odpovídal Radek Králíček ze společnosti Broker Consulting.

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.

 

Kam posílat dotazy do finanční poradny

Pokud máte problém nebo otázku z oblasti bydlení, s kterými by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků