Krátkodobý výpadek příjmů můžou způsobit zdravotní komplikace, potřeba vložit větší sumu prostředků do nutných oprav nebo například zaplacení školného pro děti. Jednu z největších chyb, kterou lidé u hypotéky dělají, je neponechání si žádných rezerv. Právě rezerva, kterou můžete rychle použít, pomůže překonat většinu obtíží, které mohou dlužníka při splácení potkat.

„Rezerva by podle metodiky finančního plánování měla činit alespoň tři měsíční příjmy domácnosti, ale když má člověk hypotéku, ideální je rezerva na šest nebo více měsíců,“ potvrzuje Jan Lener z poradenské společnosti Broker Consulting. Jaká rizika hrozí?

  1. Nemoc, úraz
  2. Ztráta zaměstnání
  3. Nenadálé výdaje (školné, opravy přístrojů v domácnosti nebo automobilu)
  4. Výpadek bonusů v práci nebo snížení obratu u osob samostatně výdělečně činných.

Otázka ovšem zní, kam peníze uložit? Vždyť inflace takovou rezervu může snadno pomalu „užírat“. „Jednotný návod neexistuje, ale nejlepší bude ve většině případů využít spořicí účet s nadstandardním zhodnocením, fond peněžního trhu a na část peněz krátkodobý termínovaný vklad, pokud banka nabídne velmi dobré zhodnocení. Určitě je chybou využít běžný účet, kde bývá zhodnocení nevýznamné.

Jako rezerva však může sloužit i konzervativnější dluhopisový fond, který se již dobře zhodnotil v minulosti a investor zaznamenal dobrý výnos. Důležité je, aby se rezerva držela v české měně, pokud utrácíte peníze v Česku. Měnové riziko, riziko kolísání měnových kurzů je příliš vysoké, než aby odpovídalo požadavkům na stabilitu rezervy,“ hodnotí Lener.

Na vaše dotazy odpovídá Marta Žížková ze společnosti Broker Consulting.

Na základě předkupní smlouvy mi byla poskytnuta hypotéka a úvěr ze stavebního spoření. Nicméně prodávající koupi nechce nyní podepsat. Nemám v dohledu jinou výhodnou koupi nemovitosti a nevím, jak mám nyní postupovat. Co mám nyní dělat s hypotékou a jaké poplatky budu muset zaplatit, když to nevázlo z mé strany? Budu muset platit ze svého zase odhad bytu a podobně?
Hypotéka se sjednává vždy na konkrétní účel, proto není možné nemovitost vyměnit. Pokud máte vyřízenou hypotéku a z koupě sejde, je to problém. Je třeba udělat opět nový odhad na novou nemovitost a znovu hypotéku přeschválit na novou nemovitost. Co se týká nákladů, které jsou s touto situací spojené – určitě bude třeba zaplatit odhad nové nemovitosti. Pokud zatím nedošlo k podpisu hypotéky a nebyl zaplacen poplatek za zpracování hypotéky, žádné další platby s touto situací nesouvisí. I když je úvěr schválený, od žádosti je možné odstoupit (to je vždy nutné učinit písemně).
Zcela jiný případ by ale nastal, pokud jste už smlouvu o hypotečním úvěru podepsali. Též je nutné odstoupení od již sepsané smlouvy podat písemně. Ale některá banka by vám mohla vyúčtovat ještě sankci za nečerpání, která se může pohybovat ve výši až kolem 10 % z dlužné částky. Až si vyberete novou nemovitost, budete muset podat novou žádost o hypotéku a čeká vás znovu celý proces schvalování hypotéky.
Budu se rozvádět a potřebuji prodat byt s hypotékou. Je možné byt prodat za méně, než je hypotéka a zbytek hypotéky splácet? Máme s manželem platit 1 320 000 Kč. Kdybychom prodali byt např. za 1 100 000 Kč, je možné zbytek splácet?
Není. Pokud se zbavíte zástavy (tzn. nemovitosti), není možné, aby dále pokračovala hypotéka. Můžete prodat byt s hypotékou, pokud se na tom dohodnete s kupujícím. Ale pokud ho prodáte za méně, než kolik činí výše hypotečního úvěru, budete muset hypotéku ze svého doplatit. Zbytek dluhu není možné splácet postupně.
Prodej bytu s hypotékou je poměrně běžnou záležitostí. V první řadě je třeba o záměru prodat nemovitost vyrozumět vaši banku. Banka vyčíslí zůstatek dluhu k danému datu a kupující pak převede prostředky na účet hypotéky v bance. Pokud prodej neproběhne při výročí fixace, bude si banka účtovat i sankci. Celá tato částka musí být bance splacena. Pokud se nemovitost prodá za více, bude přebytek peněz přeúčtován na váš účet. V opačném případě je potřeba rozdíl bance jednorázově doplatit.
Počítejte s tím, že kromě sankcí budete muset zaplatit také daň z převodu nemovitosti ve výši 3 % kupní ceny.
Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.