Hlavní obsah
Skříň je přistavěná k zateplené obvodové stěně, a přesto v dolní části rostou plísně. Tepelná izolace z plochy stěny je totiž na sokl domu přetažena jen 100 mm, což je pro omezení prochlazování stěny přes sokl nedostatečné. Foto: Archiv Nemopas

Nepříjemná vlhkost a plísně ve vestavěné skříni

Spojení plísní a vestavěného nábytku se může zdát na první pohled zvláštní, ale v praxi inspektorů nemovitostí se často vyskytují případy, kdy majitelé nemovitostí bojují se zápachem a plísní právě ve vestavěných skříních. Zápach je cítit z oblečení i uskladněných předmětů a často se ve spodním nebo horním růžku skříně objevují černé skvrny, které značí přítomnost nezvaného hosta – plísní.

Skříň je přistavěná k zateplené obvodové stěně, a přesto v dolní části rostou plísně. Tepelná izolace z plochy stěny je totiž na sokl domu přetažena jen 100 mm, což je pro omezení prochlazování stěny přes sokl nedostatečné. Foto: Archiv Nemopas
Nepříjemná vlhkost a plísně ve vestavěné skříni

Příčinou růstu plísní, a tím i nepříjemného zápachu, je vlhkost na stěnách za skříní. Plísně totiž velmi ochotně rostou na všech površích, u kterých přesahuje relativní vlhkost vzduchu dlouhodobě 80 %. A proč je stěna vlhká?

Jedním důvodem může být zatékání, nebo vzlínání či prosakování spodní vody v suterénu či v přízemí. Vlhkost je tedy způsobena nefunkční hydroizolací domu.

U této nemoci nemovitosti je však často důvodem vlhkosti na stěnách i kondenzace vody na studeném povrchu. Pokud například skříň stojí u stěny a ještě k tomu například v koutě, brání provětrávání a prohřívání povrchu této stěny (za skříní je dutina s nulovým nebo velmi malým prouděním vzduchu).

Součástí nové kuchyně na míru je i pracovní deska pod oknem a skříňka ve styku dvou vnějších nezateplených stěn. V rámci inspekce nemovitosti označil inspektor toto řešení jako nanejvýš rizikové. Hrozí růst plísní ve skříňce.

Foto: Archiv Nemopas

A jedná-li se o nezateplenou obvodovou stěnu domu nebo stěnu, která sousedí s chladnou chodbou, je povrch natolik studený, že na něm kondenzuje vzdušná vlhkost, kterou normálně v bytech máme. Ani dobré zateplení přiléhajících stěn tak nemusí někdy stačit.

Velkou roli totiž hraje geometrické uspořádání obvodových konstrukcí a jejich návaznost na další nezateplené konstrukce (například sokl domu, půda apod.).

Rizika spojená s vestavěným nábytkem spolehlivě vyloučí podrobný tepelně technický výpočet. Tepelně technické posouzení vyžadujte od dodavatele skříně nebo od projektanta.

Jak problému předejít

Abychom se vyhnuli problémům s plísněmi ve skříni, je dobré dodržovat několik zásad při umístění vestavěného nábytku:

  • neumísťovat do styků (koutů) nezateplených konstrukcí, které všechny sousedí s vnějším prostředím


  • pozor na umístění nad nevytápěný sklep nebo pod nevytápěnou půdu


  • neumísťovat před nezateplenou venkovní stěnu z kamene nebo plných cihel


  • před umístěním v suterénu a v přízemí starších domů (cca před r. 1970) zkontrolovat vlhkost přiléhajících stěn


  • umístění do styku zateplených konstrukcí, které sousedí s vnějším prostředím, raději posoudit na povrchové teploty a riziko růstu plísní

Jak problém odstranit

Pokud už jste v situaci, kdy máte vestavěný nábytek umístěný v rozporu s výše zmiňovanými zásadami nebo se už plíseň tvoří, je ještě šance problém vyřešit bez opakovaného postřiku zasažených míst prostředky proti plísním.

Důležité je zjistit, zda se plíseň tvoří v důsledku nadměrné vlhkosti zdiva vinou špatné izolace nebo nízké povrchové teploty.

Nadměrná vlhkost celého zdiva

Pokud máte vlhké celé zdivo, jde o problém s hydroizolacemi domu a tady nezbývá než problém řešit komplexně a ideálně problém konzultovat s odborníky v oboru hydroizolací. Řešení vlhkosti pak obvykle spočívá v provedení izolačních clon ve zdivu nebo izolací a drenáží kolem zasažených stěn.

Tato opatření je vhodné kombinovat se sanačními omítkami, které zajistí odpar zbytkové vlhkosti ze zdiva bez nepříjemných výkvětů solí. Pokud dojde k instalaci sanačních omítek, je nutné vždy zvážit, zda je možné a vhodné k nim přisadit nábytek včetně vestavěného. Odpar ze sanační omítky se tím omezuje a funkce omítky se zhoršuje.

Vlhký povrch vlivem nízké povrchové teploty

Zvýšená povrchová vlhkost stěn ve vestavěném nábytku vlivem nízké povrchové teploty má několik možností řešení. Pokusíme se je vyjmenovat od nejjednodušších, po ta složitější a dražší:

  • Zajistit proudění vzduchu v prostoru skříně zejména kolem problematických stěn instalací větracích otvorů nebo štěrbin v dolní a horní části skříně.


  • Uspořádat věci ve skříni tak, aby nepřiléhaly k problematickým povrchům. Případné poličky přiražené ke stěnám zkrátit a odsadit minimálně 40 mm od problematické stěny.


  • Snížit vlhkost ve skříni pomocí absorpčního odvlhčovače. Na trhu se jich nabízí velké množství v cenách od 200 do 1000 Kč podle výkonu.


  • Zvýšit povrchovou teplotu stěny vnějším zateplením konstrukce.

Autor: Ing. Ctibor Hůlka, inspektor nemovitostí

Článek vznikl ve spolupráci se společností Nemopas.

Inzertní sdělení
Inspekce nemovitostí NEMOPAS pomáhá majitelům nemovitostí a hlavně kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti. Inspekce tak šetří peníze za budoucí neplánované opravy nemovitosti a snižuje rizika realitního obchodu.
U nových domů a bytů inspektor pomáhá novým majitelům s převzetím nemovitosti od realizační firmy nebo developera. Majitel má tak šanci pomocí inspekce významně snížit riziko výskytu skrytých i zjevných vad a vyhne se tak budoucím nepříjemnostem při reklamacích.
Inspekce nemovitostí NEMOPAS provádí certifikovaní inspektoři nemovitostí, kteří mají vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a jsou členy Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).
 
Technický stav nemovitosti je nejvíce podceňovanou skutečností při jejím nákupu. Kupující často věnuje enormní pozornost a energii vyjednávání o ceně, a k jeho škodě naprosto opomíjí samotný technický stav nemovitosti. Ten však může mít zásadní vliv na výslednou cenu. Tato zarážející situace se dá trefně vyjádřit lidovým příslovím našich předků „kupovat zajíce v pytli“, a taky je jí možno moderněji přirovnat k nákupu mobilního telefonu nebo počítače bez znalosti jejich základních parametrů. Investici v řádech tisíců korun by bez znalosti parametrů neudělal nikdo, ale nákup nemovitosti za milióny korun bez znalosti jejího technického stavu je bohužel běžnou praxí. Jen málokdo si uvědomuje, že malý vlhký flíček v podkroví nebo drobná prasklina nad schodištěm má přitom často cenu mnoha stovek tisíc nebo i miliónů korun vydaných za následné opravy.
Důležitost této služby ilustruje i fakt, že služba je běžným doplňkem realitního trhu v zahraničí (v USA přes 90% realitních obchodů).
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků