Hlavní obsah
Dosluhující degradovaná vlnitá střešní krytina s obsahem azbestu. Foto: Atelier DEK

Azbest, nebezpečný materiál na našich domech – výrobky a zacházení s nimi

V minulé, první části tohoto článku jsme si ukázali základní vlastnosti azbestu, jeho rozšíření a hlavně jeho zdravotní rizika. V této druhé části si upřesníme, kde a v jakých výrobcích se azbest používal, a hlavně si uvedeme zásady manipulace s takovými stavebními výrobky.

Dosluhující degradovaná vlnitá střešní krytina s obsahem azbestu. Foto: Atelier DEK
Azbest, nebezpečný materiál na našich domech – výrobky a zacházení s nimi

Azbest byl ve stavbách používán pro tyto výrobky:

Volně ložené směsi azbestových vláken v kombinaci s drolivými anorganickými materiály, cementová sádra, rozsivková zemina (tepelné izolace, žáruvzdorná ochrana, protihlukový materiál);

azbestocementové desky a roury, střešní krytiny (Eternit, Beronit, vlnitá střešní krytina A nebo B), vodovodní a odpadní roury nebo tvarovky, interiérové obkladové desky (Dupronit, Ezalit), exteriérové a podstřešní desky (Dekalit, Lignát, Cembalit, Cemboplat, Unicel), žáruvzdorné desky (Pyral), nádrže pro chemikálie, elektrické rozvaděče a jiné součástky;

azbestové třecí produkty, obložení spojek, brzdové destičky pro silniční a železniční vozidla, průmyslové třecí materiály;

azbestové papírové produkty, tepelné ochranné podložky, izolace teplovodů a elektrického vedení, průmyslové nápojové filtry, podkladový materiál pod podlahovou krytinu;

Likvidace krytiny, rozbíjení desek, při kterém může dojít k uvolňování vláken azbestu do ovzduší.

Foto: Dektime

azbestové plstěné produkty (zvukové izolace);

hydroizolační asfaltové pásy s plnivem z mikromletého azbestu (Aralebit, Oufolbit, Arabit-S, Plastbit);

jiné výrobky obsahující azbest, provazce a opravné pásky, netkané textilie (Netas), obložení akumulačních kamen, izolační výplně bojlerů, květinové truhlíky a zahradní doplňky.

Dvě řešení

Vzhledem k zdravotním rizikům azbestu jsou stavby se zabudovanými výrobky s obsahem azbestu zatíženy jakýmsi věcným břemenem. I samotná manipulace, při snaze výrobky ze stavby odstranit, může být příčinou uvolnění azbestových vláken do prostředí. Proto se názory na řešení většinou dělí na dva proudy. Nabízí se azbestové výrobky ze stavby vyjmout nebo vhodně zakonzervovat.

Rozhodující pro volbu varianty s ponecháním materiálu v konstrukci je jeho stav a přístupnost. Tam, kde je materiál zabudován do konstrukce bez možnosti přímého přístupu osob, měřením není zjištěna nepřípustná koncentrace částic azbestu a neexistuje jiný důvod, proč do konstrukcí zasahovat, je vhodné konstrukce zachovat.

Eternitové šablony porostlé mechem. Odstraňování mechu je jednou z rizikových činností, při které se mohou do vzduchu uvolňovat azbestová vlákna.

Foto: Archiv Nemopas

Jde např. o požární obklady kovových nosných konstrukcí nebo tepelně izolační desky zabudované v dalších konstrukcích. Tyto výrobky mohou nadále spolehlivě zajišťovat svoji funkci. Obdobně může dosloužit střešní krytina, která není zjevně degradovaná a je opatřena povrchovým nátěrem (nedochází k zvětrávání povrchu).

Nevhodné je však mechanické odstraňování mechů nebo lišejníků z povrchu azbestových krytin. Úpravy střechy, např. prosekáváním prostupů krytinou, mohou do ovzduší uvolňovat azbestová vlákna. Absolutně nevhodným nástrojem pro tyto práce je úhlová bruska. Při velmi vysokých otáčkách brusky dojde k šíření uvolňovaných azbestových vláken do ovzduší.

Pokud tedy není jiné možnosti, než průchod přes krytinu, měla by být při vyřezávání zajištěna co nejnižší možná řezná rychlost a stálé vlhčení řezaného místa pro eliminaci uvolňování azbestových vláken do ovzduší. Samozřejmostí v takovém případě je použití ochranných pomůcek.

Kdy je nahradit

Nahrazení azbestových výrobků je vhodné tehdy, když jsou přímo přístupné uživatelům stavby. Může jít např. o interiérové azbestocementové obkladové desky systémů boletických panelů.

Dále by měly být nahrazeny azbestové výrobky, které jsou snadno vyměnitelné (zástěny, požární podložky nebo obklady zdrojů tepla) apod. Zde hrozí riziko nevědomého mechanického poškození uživateli (vrtání, sekání) nebo např. poškozením způsobeným dilatačními pohyby stavby.

Při stavebních úpravách nebo demolicích, kde je podezření, nebo se ví, že zabudované materiály obsahují azbest, je nutné postupovat v souladu s předpisy o nakládání s azbestem a stavbami azbest obsahujícími.

Při likvidaci výrobků z azbestu se musí dodržovat přísná opatření, včetně používání ochranných pomůcek.

Foto: Dektime

Závěr

Lze konstatovat, že azbest za dlouhá léta užívání pro výrobu stavebních konstrukcí prokázal dobré technické vlastnosti a trvanlivost. Velké množství střech či výplňových desek v konstrukcích i nadále zůstane a bude spolehlivě fungovat po další dlouhá léta.

Negativní působení azbestu na lidský organismus je ale bohužel průkazné a nevyvratitelné. Renovace dosluhujících konstrukcí s azbestem musí být proto prováděna především s ohledem na ochranu zdraví osob a při respektování všech platných předpisů.

S nadsázkou uvedeme k zamyšlení otázku legislativního zanesení věcného břemena na objekty a stavby, ve kterých se vyskytují výrobky s azbestem. Tímto by byl případný kupující jasně uvědomen o takové stavbě i s případnými důsledky na užívání a úpravy.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Nemopas.

Autor: Ing. Evžen Janeček, inspektor nemovitostí

Inzertní sdělení
Inspekce nemovitostí NEMOPAS pomáhá majitelům nemovitostí a hlavně kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti. Inspekce tak šetří peníze za budoucí neplánované opravy nemovitosti a snižuje rizika realitního obchodu.
U nových domů a bytů inspektor pomáhá novým majitelům s převzetím nemovitosti od realizační firmy nebo developera. Majitel má tak šanci pomocí inspekce významně snížit riziko výskytu skrytých i zjevných vad a vyhne se tak budoucím nepříjemnostem při reklamacích.
Inspekce nemovitostí NEMOPAS provádí certifikovaní inspektoři nemovitostí, kteří mají vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a jsou členy Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).
 
Technický stav nemovitosti je nejvíce podceňovanou skutečností při jejím nákupu. Kupující často věnuje enormní pozornost a energii vyjednávání o ceně, a k jeho škodě naprosto opomíjí samotný technický stav nemovitosti. Ten však může mít zásadní vliv na výslednou cenu. Tato zarážející situace se dá trefně vyjádřit lidovým příslovím našich předků „kupovat zajíce v pytli“, a taky je jí možno moderněji přirovnat k nákupu mobilního telefonu nebo počítače bez znalosti jejich základních parametrů. Investici v řádech tisíců korun by bez znalosti parametrů neudělal nikdo, ale nákup nemovitosti za milióny korun bez znalosti jejího technického stavu je bohužel běžnou praxí. Jen málokdo si uvědomuje, že malý vlhký flíček v podkroví nebo drobná prasklina nad schodištěm má přitom často cenu mnoha stovek tisíc nebo i miliónů korun vydaných za následné opravy.
Důležitost této služby ilustruje i fakt, že služba je běžným doplňkem realitního trhu v zahraničí (v USA přes 90 % realitních obchodů).
yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků