Hlavní obsah
 

Jaký řetěz je pro vaši pilu nejlepší?

Pilový řetěz je pracovní nástroj vaší řetězové pily. Na jeho typu, kvalitě a ostrosti závisí řezný výkon stroje, ale také jeho životnost či vaše bezpečnost.

 
Jaký řetěz je pro vaši pilu nejlepší?

Když kupujete novou řetězovou pilu, řetěz je už součástí výbavy, nebo vám ho prodejce nabídne za příplatek. Díky tomu dostanete většinou řetěz vhodný pro vaši pilu, resp. řetězovou lištu.

Pokud se rozhodnete nebo jste okolnostmi donuceni k výměně řetězu, je dobré o něm vědět pár informací. Pilové řetězy jsou tvořeny články vodicími a spojovacími. Řetězy se liší profilem řezných zubů, rozměry a tvarem jednotlivých článků.

Rozteč článků

Jednotlivé články jsou spojeny v celek pomocí nýtů tak, že tvoří nekonečnou smyčku. Vzdálenost nýtů se nazývá roztečí a u řetězu je to nejdůležitější údaj, protože řetězy s různou roztečí nelze zaměňovat. Pouze řetěz se správnou roztečí totiž bezchybně zapadne do tzv. řetězky, tedy řetězového kola, které na něj přenáší otáčky motoru.

Existuje také možnost na jedné pile používat řetězky s různou roztečí, to už se ale dostáváme na tenký led, kde bez újmy dokážou „bruslit“ pouze zkušení uživatelé.

Běžně se setkáte se třemi hodnotami rozteče, které se udávají v palcích – 0,25 (čtvrtinka), 0,325 a 0,375 (tři osminy palce). Čtvrtinková rozteč se používá u řetězů pro nejmenší pily, většinou akumulátorové. Články řetězu jsou velmi malé a zuby nízké kvůli snížení řezného i třecího odporu, aby i slabá pila dokázala podat uspokojivý řezný výkon.

Pilové řetězy se liší počtem a tvary článků i velikostí a geometrií zubů.

Foto: Tomáš Krásenský

Rozteč 0,325 palce je typická pro střední kategorii pil na pomezí hobby a farmářských pil. Největší rozteč je tři osminy palce, nejčastěji značená jako 3/8''.

Trochu matoucí je, že s touto roztečí se setkáte jak u elektrických a slabých benzinových pil, tak i u nejsilnějších farmářek a profesionálních strojů určených pro těžbu dřeva. Rozteč článků mají sice tyto řetězy stejnou, ale zásadně se liší dalšími parametry – v hantýrce profesionálů se proto rozlišuje malá a velká „tříosmina“.

Šířka vodicího článku

Dalším rozměrem, který rozhoduje o tom, zda řetěz můžete použít pro svou pilu, je šířka vodicího článku, potažmo šířka drážky v řetězové liště.

Rozlišujeme několik hodnot od 1,1 mm (nejčastěji u roztečí 1/4'' a 3/8'' s malými zuby) přes 1,3 mm (u roztečí 0,325'' a 3/8'' s malými zuby) až po 1,5 a 1,6 mm (0,325'' a 3/8'' s velkými zuby). Opět platí, že čím širší článek je, tím vyšší zatížení snese. Nicméně zde už na rozdíl od rozteče k záměně dojít může, ať už nechtěné, nebo záměrné.

Omylem můžete slabší řetěz nasadit do lišty se širší drážkou, opačně to pochopitelně nejde. Najdou se ale také případy, kdy uživatel úmyslně použije na svou pilu řetěz s užšími vodicími články a tím i užšími a celkově drobnějšími řeznými zuby. V tom případě je ale nutné spolu s řetězem použít i lištu se správnou šířkou drážky. Výsledkem je sice nižší řezný výkon, ale kvůli užšímu řezu také nižší zatížení pily. Opačný postup, kdy se na pilu použije větší řetěz (ale vždy se stejnou roztečí článků), je na úkor výkonu a životnosti pily.

Počet článků

Tento parametr řetězu se mění v závislosti na délce řetězové lišty a částečně i na konstrukci pily. Jde o počet vodicích článků, stejný je i počet spojovacích článků. Vodicí články mají za úkol vedení řetězu v řetězové liště. Na řetězu se střídají vodicí články prosté a vodicí články s omezovacím dorazem. Podobné je to s články spojovacími, které jsou buď prosté, nebo se zuby a omezovacím dorazem, navíc se střídají pravé a levé zuby.

Většinou se střídají tak, že každý druhý spojovací článek je se zubem. Počet zubů je pak polovinou počtu vodicích článků. Např. pokud má řetěz počet spojovacích článků 56, má 28 zubů (14 levých a 14 pravých). Setkáte se ale také s tím, že zub je třeba na každém třetím článku.

Na méně výkonných, většinou elektrických pilách se můžete setkat s „řidšími“ zuby, které jsou ob dva články.

Foto: Mountfield

Opět příklad, pokud je se zubem každý třetí spojovací článek, musí být počet vodicích článků dělitelný třemi, takže třeba 57 vodicích článků znamená 19 zubů. Toto řešení se používá ve dvou protikladných případech – u levných pil s nízkým výkonem, a naopak u profesionálních pil s extrémně dlouhými lištami pro kácení obrovských stromů. Důvod je u obou protipólů stejný, v záběru je méně zubů a pile se tím odlehčí.

Podobně jako u šířky řetězu platí, že čím menší odpor řetěz klade (čím je kratší), tím je to pro pilu lepší. Méně seriózní výrobci a prodejci lákají zákazníky na pily s nízkým výkonem, ale s dlouhou lištou a řetězem s velkými zuby.

Přitom platí, že pro řezání palivového dříví stačí lišta dlouhá jen tolik, jako je průměr polen. U kácení nebo porcování stromů pak stačí délka dokonce jen lehce nadpoloviční, než je průměr kmenu. S lištou o délce pouhých 30 centimetrů pokácíte strom o průměru téměř 60 cm.

Profil zubu

Řezný zub, označovaný také jako hoblovací, je tvořen tělem a hřbetem, na nichž jsou boční a horní břit. Vzájemný úhel, který tyto břity svírají, je rozhodující pro řezný výkon. Záleží také na přechodu mezi tělem a hřbetem, kde může být buď zaoblení, nebo hrana. Hovoříme pak o tzv. kulatém nebo hranatém zubu.

Rozdíl mezi kulatým a hranatým zubem z vnitřní strany

Foto: Stihl

Rozdíl mezi kulatým a hranatým zubem z vnější strany

Foto: Stihl

Řetězy s kulatým zubem poskytují vyšší komfort při řezání, čistší řez a pomalejší otupení ostří. Hranaté zuby vynikají vyšší řezným výkonem, ale hrubším řezem, nutností častého a precizního ostření a vyšší zátěž stroje i obsluhy vibracemi. Používají se především v těžbě dřeva, kde je rozhodující rychlost práce. Pro běžné uživatele je po všech stránkách lepší řetěz s kulatými zuby.

Rozdíl mezi hranatým a kulatým zubem je patrný i při pohledu na reálný řetěz. (Kulatý je vpravo)

Foto: Tomáš Krásenský

Existují ještě speciální tvary zubů, např. s plátky z tvrdokovu. Výhodou je především odolnost proti opotřebení běžnými nečistotami (prach, hlína). Plátek má zkosenou hranu a dosahuje podobných řezných výkonů jako kulatý zub.

Ve snaze o co nejjednodušší ostření vznikl také řetěz s čelními zuby, jehož prakticky jedinou výhodou je to, že se dá velmi snadno naostřit pomocí speciálního přípravku během několika sekund.

Systém Powersharp pro snadné ostření využívá zcela jiný tvar zubů včetně „zlatého“ zubu na orovnávání brouku.

Foto: Oregon

Na článku se zubem je vždy také omezovací doraz, který musí být vždy nižší, než je hřbet zubu. Rozdíl v obou výškách určuje hloubku záběru zubu, potažmo tloušťku třísky. Pro každý řetěz je tato hodnota přesně dána.

Pokud omezovací doraz ubrousíte příliš, bude se řetěz do dřeva více „zakusovat“ (profíci hovoří o hladovém řetězu), znamená to ale také vyšší zátěž pro pohonné ústrojí pily a zvýšené vibrace pro uživatele.

Shora dolů: omezovací doraz na článku se zubem a na vodicím článku, omezovací doraz pouze na článku se zubem a omezovací doraz na článku se zubem a na spojovacím článku

Foto: Stihl

Většina řetězů má omezovací dorazy také na vodicích článcích před zubem. Existují ovšem také typy, které mají speciální omezovací dorazy nikoli na vodicích, nýbrž na spojovacích článcích. Jejich účelem je zabránit zpětnému vrhu.

Tato konstrukce však současně prakticky vylučuje možnost řezat špičkou pily, protože s takovým řetězem nejste schopni udělat tzv. zápich. Používají se proto např. při prořezávce větví nebo tesařských pracích.

Než nakoupíte

Když si to shrneme, před koupí nového řetězu pro svou řetězovou pilu si dejte na papír následující údaje – rozteč článků, šířku vodicího článku, resp. šířku vodicí drážky lišty a v závislosti na délce lišty počet vodicích článků.

Pokud budete rovnou měnit i řetězovou lištu, zkuste zvážit, zda by vám nestačila kratší. Prospějete tím pile, zvýšíte řezný výkon a nakonec ušetříte i za řetěz.

Řetězy se liší také kvalitou použitého materiálu. Obecně platí, že pokud na řetězu není vyražen název výrobce, jde o méně kvalitní řetěz, který se rychleji opotřebovává. Vedle častějšího ostření to zpravidla představuje také rychlejší zvětšování vůlí ve spojích (protahování řetězu) a vyšší riziko jeho přetržení.

Řetěz s naletovanými plátky ze slinutých karbidů je déle ostrý.

Foto: Stihl

Při koupi řetězu byste se měli zajímat také o vhodné přípravky pro jeho správné ostření. Nestačí totiž jen řetěz správně vybrat, ale je nutné ho mít také dobře naostřený. Podle odborníků je to skoro věda a bylo by nutné tomu věnovat samostatný článek.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků